Naslovnica arrow Vatrogasni svijet 20 Listopad 2018
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Dogaanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Trailica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Danas:211
Juer:4489
Tjedan:22653
Ukupno:1228171
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna kola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
Prijava komentara

Hvala to odvajate svoje dragocjeno vrijeme da bi ste pomogli u odravanju komentara urednima.
Molimo, popunite ovaj kratki obrazac i kliknite dugme za slanje.

Ime:
 
E-mail
 
Razlog prijavljivanja
 
 
 

Komentar o kojemu se radi
09-02-2007 13:10
 
Srdaan pozdrav svim kolegama. Stranica vam je vrlo zanimljiva i pouna. Snalaenje u pretraivanju sadraja je vrlo pregledno i dobro osmiljeno. Sa zadovoljstvom sam je pregledao. 
Skreem pozornost na lanak VOZILA POD ROTIRKAMA (Goran Batui) na ijem kraju je citiran Zakon o sigurnosti prometa. Rije je o starom zakonu pa vas upuujem na novi zakon (N.N.105/04), koji u glavi 27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA navodi slijedee:  
 
lanak 149. 
 
(1) Na vozila slube hitne pomoi, vatrogasne slube, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim ureajima daju svjetlosne i zvune znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ogranienju brzine (lanak 52. 55.), o prednosti prolaska (lanak 57.), o zabrani pretjecanja i obilaenja kolone vozila ili na pjeakom prijelazu ili prelaenju iz trake u traku (lanak 70. stavak 1. toka 1., lanak 74. i lanak 75. stavak 1.), o zabrani presijecanja kolone pjeaka (lanak 89.) te obvezi vezivanja sigurnosnim pojasom (lanak 163.). 
 
(2) Iznimno, uz uvjet da je to neophodno potrebno, a vodei rauna o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na vozila s prednou prolaska ne primjenjuju se ni odredbe o strani kretanja vozila (lanak 46. 48. a kada je obustavljen promet i lanak 49.), ukljuivanju u promet (lanak 45. stavak 1.) i o zaustavljanju i parkiranju te polukrunom okretanju (lanak 79. stavak 1., lanak 80. stavak 1. i 3., lanak 82. stavak 1. toka 5., 10., 11. i 12., lanak 83. stavak 1., lanak 12. stavak 4. i lanak 140.). 
 
(3) Kad vozilo unutarnjih poslova i vojne policije upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreu iza njega, vozai su duni obratiti panju i na vozila kojima se osigurava prolaz, propustiti ih i, prema potrebi, zaustaviti svoja vozila dok ta vozila ne prou. 
 
(4) Glede meusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. i 3. ovoga lanka vae odredbe ovoga Zakona o prednosti prolaska. 
 
lanak 150. 
 
Iznimno od lanka 149. ovoga Zakona, a vodei rauna o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na vozila policije bez obzira imaju li ugraene posebne ureaje za utvrivanje prekraja i davanje zvunih i svjetlosnih signala u obavljanju slubenih zadaa, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ogranienju brzine (lanak 52. 55.), prelaenja iz trake u traku (lanak 75. stavak 1.), o potivanju prometnih znakova (lanak 12. stavak 4.) i o zaustavljanju i parkiranju (lanak 79., 80., 82. i 83.). 
 
lanak 151. 
 
(1) Osobni automobili kojima se koriste suci i dravni odvjetnici za obavljanje oevida povodom kaznenih djela, slubena vozila ovlatenih carinskih slubenika, vozila Gorske slube spaavanja te vozila ministarstva nadlenog za poslove pravosua kojima se prevoze uhiene ili osuene osobe, kada posebnim ureajima daju svjetlosne i zvune znake, imaju prednost prolaska u odnosu na sva druga vozila osim vozila pod pratnjom i vozila iz lanka 149. stavka 1. i 3. ovoga Zakona i na njih se, uz uvjet iz lanka 149. stavka 2. ovoga Zakona, ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona o zaustavljanju i parkiranju (lanak 79. stavak 1., lanak 80. stavak 1. i 3., lanak 82. stavak 1. toka 5., 10., 11. i 12., lanak 83. stavak 1. i lanak 12. stavak 4.). 
 
(2) Osobe koje sudjeluju u prometu na cesti u uvjetima i sluajevima iz lanka 150. i 151. dune su voditi rauna o sigurnosti drugih sudionika u prometu. 
 
lanak 152. 
 
(1) Da bi omoguili prolaz vozilima iz lanka 149. i 151. ovoga Zakona, pjeaci su se duni skloniti, a druga vozila propustiti i prema potrebi, zaustaviti se dok ta vozila ne prou. 
 
(2) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka. 
 
(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka. 
 
lanak 153. 
 
(1) Ureaji za davanje posebnih svjetlosnih i zvunih znakova smiju se ugraivati i upotrebljavati samo na vozilima kojima pripadnici policije obavljaju pratnju (lanak 148. stavak 1.) te na vozilima s pravom prednosti prolaska iz lanka 149. stavka 1. i 3. i lanka 151. ovoga Zakona. 
 
(2) Na vozilima policije, osim ureaja iz stavka 1. ovoga lanka, mogu se ugraditi i ureaji na kojima se ispisuju zapovijedi i obavijesti vozaima koji se kreu ispred ili iza policijskih vozila (obvezno zaustavljanje, stop policija, smanjite brzinu, prometna nesrea, opasnost na cesti i sl.). 
 
(3) Vozila iz lanka 149. ovoga Zakona mogu imati vie plavih rotacijskih svjetala ugraenih na najviem dijelu vozila i ureaj za davanje znakova u nizu tonova raznih visina, a vozila iz lanka 151. ovoga Zakona samo jedno plavo rotacijsko svjetlo i ureaj za davanje znakova u nizu tonova raznih visina. 
 
(4) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka. 
 
(5) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dravne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave. 
 
(6) Novanom kaznom od 700,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji u prometu na cesti ima ugraene ili upotrebljava posebne ureaje suprotno odredbama ovoga lanka. 
 
S toga bi u navedenom lanku uiniti potrebne izmjene. 
 
S potovanjem, 
 
Nikica Tramontana 
Gost
 


up      up
Na vrh

© 2018 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.