Naslovnica arrow umski poari 17 Prosinac 2017
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Dogaanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Trailica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Gostiju online: 8
Danas:309
Juer:252
Tjedan:2670
Ukupno:3110673
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna kola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
Poar otvoremog prostora
umski poari

Informacije preuzete sa web stranica Hrvatskog meteorološkog zavoda 

METEOROLOŠKI INDEKS OPASNOSTI OD ŠUMSKIH POARA

    U Dravnom hidrometeorološkom zavodu ve se dulji niz godina izrauju procjene opasnosti od izbijanja i širenja šumskih poara za naše jadransko podruje. Te su procjene zasnovane na kanadskoj metodi odreivanja meteorološkog indeksa opasnosti od šumskih poara (Fire Weather Index, FWI). Svakodnevni rezultati procjene opasnosti, dostavljaju se operativnim centrima koji bi svoje aktivnosti trebali uskladiti s tom informacijom.
    Openito, meteorološki indeks opasnosti od šumskih poara je nain procjene zapaljivosti goriva koji uvaava uinke prošlih i trenutnih vremenskih prilika na tri vrste pokrivaa šumskog tla. U njemu su sadrani brojevi koji daju mjeru sadraja vlage za svako od ovih goriva.
    Uz to, meteorološki indeks opasnosti od šumskih poara koristi sadraje vlage u gorivima, vjetar i indekse koliine ukupnog goriva za raunanje konanih brojanih indeksa koji procjenjuju intenzitet vatre u standardnim vrstama šume.
    Da bi se mogao raunati meteorološki indeks opasnosti od šumskih poara, meteorološka motrenja i mjerenja moraju se obavljati u 13 sati SEV (ljetno vrijeme 14 sati).
    Meteorološki parametri koji se dobiju u terminu motrenja temperatura i relativna vlanost zraka, brzina vjetra i 24 satna koliina oborine, predstavljaju ulazne podatke u program za izraunavanje meteorološkog indeksa opasnosti od poara, a pomou FWI metode se dobiju pokazatelji stanja vlanosti gorivnog materijala.
    Metoda razlikuje tri veliine gorivnog materijala, fino, srednje i krupno. Pokazatelji vlanosti goriva su osnovne veliine za izraunavanje meteorološkog indeksa opasnosti od poara. Za sva tri pokazatelja vlanosti vrijedi da kada vrijednost pokazatelja vlanosti goriva raste, sadraj vlage u gorivu se smanjuje.

FFMC - Pokazatelj vlanosti finog goriva (Fine Fuel Moisture Code)
DMC - Pokazatelj vlanosti srednjeg krupnog goriva (Duff Moisture Code)
DC - Pokazatelj vlanosti krupnog goriva (Drought Code)

Da bi se uvailo zateeno stanje, metoda uzima kao ulazne podatke i pokazatelje vlanosti goriva izraunate za prethodni dan.
 

Pokazatelj vlanosti finog goriva

Pokazatelj vlanosti finog goriva, FFMC, se rauna po sljedeoj formuli:

FFMC = 59.5 (250 - m)/(147.2 + m)                (1a)

m = 147.2 (101 - FFMC)/(59.5 + FFMC)        (1b)

gdje je m sadraj vlage u finom gorivu dobiven kao funkcija vlage u zraku (Van Wagner, C.E. and T.L. Pickett, 1975).

    U raunu se razlikuju dva sluaja. Prvi, kada je u protekla 24 sata bilo oborine i drugi kada oborine nije bilo. U prvom sluaju rauna se tzv. šifra ravnotene vlage za sušenje, a u drugom sluaju tzv. šifra ravnotene vlage za vlaenje finog goriva.
    Na sadraj vlage finog goriva utjee koliina oborine vea od 0.5 mm. Koliina oborina vea od 5.8 mm ne utjee na vlanost finog goriva zbog njegovog zasienja.
    Pokazatelj vlanosti finog goriva, FFMC, je prvi modul indeksa opasnosti od poara, koji predstavlja vlanost sloja listinca do dubine 2-3 cm. Pod uvjetima standardnog dana (temperature 21 °C, relativne vlanosti 45 % i brzine vjetra od 3.6 m/s, u 12 sati). vremensko zaostajanje FFMC iznosi 2/3 dana. Ovo znai da za manje od jednog standardnog dana s navedenim uvjetima moemo oekivati da e fina goriva izgubiti oko dvije treine svoje vlage. Treba naglasiti da FFMC ima ugraenu prognozu. Naime FFMC predstavlja sadraj vlage koji se oekuje u finom gorivu tokom popodnevnog maksimuma opasnosti od poara izmeu 14 i 16 sati. Kako openito svi poari zapoinju u sloju finog goriva, vrijednost pokazatelja vlanosti FFMC je najpogodnija za ocjenjivanje zapaljivosti i pojave poara.
 

Pokazatelj vlanosti srednjeg krupnog goriva

    Slijedei korak je da se izrauna pokazatelj vlanosti goriva srednjeg krupnog goriva DMC, koji takoer uzima u obzir sadraj vlage u gorivnom materijalu od prethodnog dana. Takoer, uvaava injenicu ako je padala kiša. U tom sluaju pokazatelj vlanosti srednjeg krupnog goriva, DMC, je funkcija oborine. DMC je pokazatelj vlanosti rahlog listinca u dubini od 5-10 cm. On se dobije po ovim formulama:

DMC = DMC0 (ili DMCr) + 100 K             (2)

K = 1.894 (T + 1.1)(100 - H) Le 10-6      (3)

gdje su:

DMC0 = DMC prethodnog dana
DMCr = DMC ako je padala kiša
T = temperatura zraka u 12h
H = relativna vlanost zraka u 12h
Le = duljina vidljivog dijela dana


 r = oborina u mm za protekla 24 sata

Vrijeme da srednje krupno gorivo izgubi 2/3 svoje slobodne vlage iznosi 12 dana. U usporedbi s finim gorivom, srednje se daleko sporije suši do postizanja ravnotenog sadraja vlage. Na sadraj vlage srednjeg goriva utjee koliina oborine vea od 1.5 mm.
 

Pokazatelj vlanosti krupnog goriva

Pokazatelj vlanosti krupnog dubokog goriva, DC, takoer uvaava zateeno stanje. On pokazuje vlanost krupnog dubokog goriva do 20 cm dubine. Poari koji su zahvatili duboko krupno gorivo teško se gase i izuzetan su problem za kontrolu.

Pokazatelj vlanosti krupnog dubokog goriva, DC, dobije se iz relacije

DC = DC0 (ili DCr) + 0.18(T + 2.8) + 0.5 Le        (4)

gdje su:

DC0 = DC prethodnog dana
DCr = DC poslije kiše
T = temperatura zraka u 12h
Le = duljina vidljivog dijela dana


r = oborina u mm za protekla 24 sata

Veliina DC je dugoperiodini indikator, koji je osjetljiv na sezonsko isušivanje koje traje 2, 3 pa i 4 mjeseca.

Iz prethodnih vrijednosti se raunaju dva meuindeksa. Indeks poetnog širenja vatre (ISI) i indeks prikladnosti materijala za gorenje ili kako se eše naziva indeks ukupnog goriva (BUI).

ISI = 0.208 f(W) f(F) (5)
BUI = 0.8 DMC DC / (P + 0.4 DC) (6)

gdje su:

f(W) = funkcija vjetra
f(F) = funkcija vlanosti finog goriva
DMC = iz (2)
DC = iz (4)

Indeks ISI daje ocjenu širenja vatre nakon zapaljenja goriva standardnog tipa (kanadski bor). Za ISI vrijedi:
 

ISI  Klase brzine Brzina     Opis

0 - 7      sporo 1.5 m/min  
8 - 12      umjereno 3.0 m/min      baklje
13 - 17      brzo 6.1 m/min      mogu poar u krošnjama
>18      vrlo brzo 18.3 m/min      poar u krošnjama, više fronti

    Veliina BUI daje numeriku vrijednost suhoe šumskog goriva i njegovo stanje za prihvat vatre. Za BUI = 119 gorivni materijal je dovoljno suh da prihvati vatru koja se dalje širi.

    I na koncu se odreuje numerika vrijednost meteorološkog indeksa opasnosti od poara (FWI)

FWI = 0.1 ISI f(D) (7)

gdje su:

ISI = iz (5)
f(D) = eksponencijalna funkcija koja u sebi sadri BUI iz (6), (Van Wagner, C.E. and T.L. Pickett, 1975).

    Indeks meteorološke opasnosti od poara, FWI, je numerika procjena potencijalnog intenziteta poara za gorivo standardnog tipa i relativna mjera oekivanog ponašanja poara i dnevnih potreba za kontrolu vatre. Mnoge aktivnosti koje se odnose na procjenu opasnosti mogu se planirati bolje odgovarajuom upotrebom komponenata FWI. Meutim, sam FWI ili povezan sa BUI openito je najbolji nain za opisivanje klasa opasnosti od poara. Prema kanadskim eksperimentalnim spoznajama uz FWI = 22 odgovara intenzitet od 2.456 kW po metru duljine vatrene linije.
    FWI i BUI su na osnovi statistike analize i odgovarajuih pokazatelja za razdoblje od 7 godina na podruju Jadrana (Dimitrov, T,1982) razvrstani u pet klasa opasnosti od poara, (FWI <5, BUI < 49)=vrlo mala, (4< FWI < 9, 48 < BUI < 86)=mala, (8< FWI < 17, 85 < BUI < 119)=umjerena, (16< FWI < 33, 118 < BUI < 159)=velika, (32< FWI, 158 < BUI)=vrlo velika.
 

INDEKS OPASNOSTI OD ŠUMSKIH POARA - primjer prorauna

23. SRPNJA 1999.
 

POSTAJA TEMP. VL. VJE. KIŠA FFMC DMC DC ISI BUI FWI OPASNOST

PAZIN 23.1 35 3 5.8 76 31 176 1 43 3    vrlo mala
RAB 24.9 31 4 8.2 79 62 391 2 89 9    umjerena
ŠIBENIK 21.9 49 12 0.1 92 87 261 47 95 79    velika
MAKARSKA 20.6 93 6 10.0 40 46 356 0 69 0    mala
HVAR 24.7 64 1 16.5 58 39 418 0 64 1    mala
PLOE 26.2 72 9 0.0 89 149 449 20 163 56    vrlo velika
DUBROVNIK 28.0 72 3 0.0 85 89 491 4 122 17    velika

TEMP. = temperatura zraka, ° C
VL. = relativna vlanost zraka, %
VJE. = brzina vjetra, m/s
KIŠA = koliina oborine, mm
FFMC = pokazatelj vlanosti finog goriva
DMC = pokazatelj vlanosti srednjeg goriva
DC = pokazatelj vlanosti krupnog goriva
ISI = indeks poetnog širenja vatre
BUI = indeks ukupnog goriva
FWI = indeks meteorološke opasnosti od poara
OPASNOST = klasa opasnostiup      up
Na vrh

© 2017 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.