Naslovnica arrow Vatrogasna tehnika arrow Iz dnevnika teorijske i praktične obuke DVD Jastrebarsko 19 Listopad 2018
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Događanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Tražilica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Gostiju online: 1
Danas:1836
Jučer:4441
Tjedan:19789
Ukupno:1225307
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna škola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
Iz dnevnika teorijske i praktične obuke DVD Jastrebarsko Ispis E-mail
Damir Lacković   
Petak, 05 Svibanj 2006

NASTAVNE CJELINE:

1. TAKTIČKI NASTUPI VATROGASNIH FORMACIJA
2. ZAKONSKE OSNOVE ZA DJELOVANJE ZAPOVJEDNIKA NA INTERVENCIJI
3. OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE PRI GAŠENJU
4. VJEŽBE S VATROGASNIM VOZILIMA


TEORIJSKI DIO


OBRAZOVNI ZADACI (stjecanje znanja):

1. Formacijske jedinice vatrogasnih postrojbi

a. Postrojbe vatrogasne zajednice općine ili grada, županije ili Države kod velikih intervencija ili katastrofa
b. Postrojbe profesionalne vatrogasne postrojbe
        1. vatrogasna smjena
        2. vatrogasno odjeljenje
        3. vatrogasna grupa
c. Postrojbe DVD-a
        1. Gasni vlak – dva ili više odjeljenja, dva ili više vozila
        2. vatrogasno odjeljenje
        3. vatrogasna grupa
        4. dežurno odjeljenje

2. Sustav uzbunjivanja i dolazak u spremište

a. Uzbunjivanje sirenom
b. Uzbunjivanje SMS porukama na mobitel
c. Uzbunjivanje selektivnim pozivom zapovjednika, zamjenika, pobočnika ili člana zapovjedništva
d. Pismeni poziv na intervenciju

3. Početna saznanja o vrsti i mjestu požara – dojava požara

a. Tko je pokrenuo sustav uzbunjivanja – ako je riječ o osobnoj dojavi – osobne podatke osobe koja zove, broj telefona s kojeg se dojavljuje, a ako je riječ o policiji ili nekoj službi za uzbunjivanje, uspostaviti telefonski kontakt s tom službom
b. Gdje je intervencija – točno mjesto, adresa, kućni broj, broj telefona
c. Događaj – što se je pobliže dogodilo, koja vrsta građevine, broj katova, opasne tvari i zapaljiva sredstva u objektu, koje vrste opasnosti su još uvijek prisutne

4. Opremanje osobnom vatrogasnom opremom

a. Opremanje osobnom opremom mora biti u skladu s vremenskim prilikama – ljeto ili zima, ali i vrsti intervencije i opasnosti za vatrogasce.
b. Kombinezoni su prikladni ljeti, kod manjih požara, kod požara otvorenog prostora
c. Bristol odjela su prikladna kod nevremena, zimi ili kod složenih intervencija na većim požarima na privatnim kućama i gospodarskim objektima
d. Kod prometnih nezgoda, Bristol odjela su obavezna za navalnu grupu
e. Kacige su obavezna osobna zaštitna oprema na svim intervencijama

5. Preuzimanje zapovjedanja

a. Zapovjedanje svim intervencijama postrojbi DVD-a rukovodi zapovjednik Društva, u njegovom odsustvu njegov zamjenik, u njegovom odsustvu pobočnik
b. Kad na intervenciji nije prisutan ni jedan od navedenih dužnosnika Društva, zapovjedanje intervencijom preuzima član zapovjedništva s najvišim zvanjem u vatrogastvu
c. Kad na intervenciji nije prisutan ni jedan od članova Zapovjedništva, intervenciju mogu voditi kao zapovjednici: _________, _______, ________
d. Ako na intervenciji nema ni jednog od navedenih članova, intervencijom zapovjeda vatrogasac s najvišim zvanjem u vatrogastvu

6. Ulazak u vatrogasno vozilo i prva zapovjed u vozilu

a. Vatrogasnim vozilima mogu upravljati slijedeći osposobljeni vozači:

_________________, _______________, ______________, _____________

_________________, _______________, ______________, _____________
b. Sukladno zaprimljenim podacima o vrsti i mjestu događaja, zapovjednik u vozilu izdaje prvu zapovjed. Zapovjed može biti da po dolasku na mjesto intervencije, vatrogasci u vozilu sačekaju zapovjed, ili da se postroje iza vozila, ili da izvrše brzu navalu vitlom i/ili da izvrše navalu s ___ "B" cijevi do razdjelnice, te ___ C cijevi od razdjelnice sa jednim, dva ili tri mlaza, te uporabom pjene na ____ mlazu
c. Zapovjednik intervencije je DUŽAN članove postrojbe u vozilu i van njega upozoriti da ne ne izlažu neposrednoj životnoj opasnosti, te da poštivaju mjere opreza i zaštite na intervenciji


7. Kretanje vatrogasnih formacija do mjesta intervencije


a. Kretanje pojedinačnim vozilom uz uporabu svjetlosne i zvučne signalizacije, kad je to potrebno
b. Kretanje pojedinačnim vozilom van naseljenog mjesta uz uporabu samo svjetlosne signalizacije
c. Gasni vlak – kretanje dva ili više vozila zajedno uz svjetlosnu signalizaciju, sa ili bez zvučne signalizacije – razmak između vozila u gasnom vlaku treba biti dovoljan da omogući pravovremeno zaustavljanje u slučaju kočenja. Ako je prvo vozilo u gasnom vlaku isključilo zvučnu signalizaciju, tada zvučnu signalizaciju isključuje i drugo vozilo
d. Kretanje vozila treba biti ubrzano, ali pri tome se ne smije narušavati sigurnost ostalih sudionika u prometu ili vatrogasaca u vozilu. Za vozila s uključenim zvučnim i svjetlosnim signalima primjenjuju se odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje su vozači vatrogasnih vozila dužni poštivati. Za vozače vatrogasnih vozila organizirati će se posebno predavanje s posebnim osvrtom na odredbe tog Zakona
e. Za vrijeme kretanja do mjesta intervencije, vatrogasni zapovjednik se može informirati mobitelom ili radio stanicom o dodatnim važnim podacima za nastali događaj


8. Dolazak na mjesto intervencije


a. Kod dolaska na mjesto intervencije, vatrogasni zapovjednik određuje položaj i mjesto smještaja vozila, a ukoliko je na intervenciju došao gasni vlak, tada vozaču vozila s kojim je došao izdaje zapovjed gdje da smjesti vozilo, izlazi iz vozila, te drugim vozačima izdaje zapovjed o smještaju njihovih vozila, te zapovjed za čekanje u vozilu, za postrojavanje van vozila ili zapovjed za pripremu navale.
b. Ukoliko je drugo vozilo u gasnom vlaku bilo navalno vozilo, tada zapovjednik na mjestu intervencije imenuje zapovjednika tog odjeljenja, pomoću kojeg nadalje kordinira rad na intervenciji


9. Operativni izvid mjesta intervencije


a. Osnovne podatke o vrsti intervencije, zapovjednik je vjerojatno dobio kod dojave, no bez obzira na to, po dolasku na mjesto intervencije treba ustanoviti:
        1. što se je zapravo dogodilo
        2. od čega prijeti neposredna opasnost za ljude i imovinu
        3. ima li opasnih kemikalija, u krutom, tekućem ili plinovitom stanju
        4. ima li opasnih produkata izgaranja, kemikalija, para, dimova ili plinova
        5. koliki je obim događaja

10. Dužnosti zapovjednika na intervenciji


Odredbe Zakona o vatrogastvu:
a. Članak 33(1 i 2): Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastaloga požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne situacije zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva stigla na mjesto nesreće, sve do dolaska profesionalne postrojbe, kada zapovjednik te postrojbe preuzima zapovijedanje intervencijom.
b. Članak 33(3):Zapovjednik cijelo vrijeme intervencije mora procjenjivati je li sposoban raspoloživim sredstvima i snagama uspješno obaviti intervenciju, a ako nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, tada o događaju izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjednika, koji preuzima zapovjedanje intervencijom. Nadležni zapovjednici su: 1. Igor Medvedovski kao zapovjednik društva i zamjenik zapovjednika VZG, 2. Vedran Boričević, zapovjednik VZG Jastrebarsko, 3. Vlado Domin, županijski vatrogasni zapovjednik
c. Članak 33(4) Kada događaj prelazi razmjere Grada, tada zapovjedanje događajem preuzima područni zapovjednik ili županijski vatrogasni zapovjednik
d. Članak 34(5) Glavni vatrogasni zapovjednik uvijek može preuzeti zapovjedanje svakom intervencijom na teritoriju RH ili odrediti osobu koja će preuzeti zapovjedanje
e. Članak 34(6) Vatrogasnom intervencijom u pravnim osobama, koje imaju profesionalnu postrojbu rukovodi zapovjednik te postrojbe.
f. Članak 34(7) Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo ovlaštene osobe oružanih snaga RH
Zaštita vatrogasaca od ozljeđivanja
Od samog znaka za uzbunu, pa sve do povratka kućama, vatrogasci su podložni ozljeđivanju. Dužnost vatrogasnog zapovjednika je primjenjivati one vatrogasne mjere i aktivnosti koje će objektivno spriječiti ozljeđivanje vatrogasaca na intervenciji, upozoravati članove na moguće opasnosti i poduzimati sve mjere koje mogu spriječiti da do ozljeđivanja ne dođe
g. Mehanički izvori opasnosti: oštri predmeti, rukovanje oštrim ili snažnim aparatima ili uređajima, nalet vozila na mjestu intervencije, pad predmeta s visina, urušavanje...
h. Električni izvori opasnosti: strujni udar, udar groma
i. Fizikalni, kemijski i biološki izvori opasnosti: opasni plinovi, pare, kemikalije, biološki otpad, zaražene životinje i ljudi
j. Požarna i eksplozivna opasnost: ulazak u objekt zahvaćen požarom, plinske instalacije i boce, lakozapaljive tekućine, eksplozivne naprave
k. Mikroklima: gusta prašina, jako isparavanje, poplave i opasnost od utapljanja
l. Opasnosti u kretanju: penjanje na visoke objekte, hod po krovovima, poluurušeni objekti, platforme, nedovršeni objekti, iskopi, kanali i tuneli, klizave površine
m. Opasnosti pri gašenju: trovanje, gušenje, radioaktivnost, strujni udar, uganuća, lomovi, posjekline, opekline, opasnost od panike (u objektima gdje boravi veći broj ljudi), zaraza, vruća i hladna isparavanja, urušavanje objekata, pad s visine i u dubinu, plameni udari (flashover i backdraft)


11. Javne ovlasti vatrogasne postrojbe na intervenciji u skladu sa Zakonom o vatrogastvu, koje može narediti zapovjednik:


a. Ulaziti u dom bez privole stanara ako se otklanja ozbiljna opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega
b. Zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama do dolaska policije
c. Pozvati policiju glede osiguranja mjesta događaja, te poduzimati druge potrebne mjere radi sprečavanja nastajanja štetnih posljedica
d. Izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem
e. Prekinuti dovod električne energije i plina
f. Djelomično ili potpuno ograničiti dovod vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom naselju radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje
g. Koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade
h. Djelomično ili potpuno srušiti građevinu preko koje bi se požar mogao širiti, ako se širenje požara ne može spriječiti na drugi način
i. Poslužiti se tuđim prometnim sredstvima radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu zdrastvenu ustanovu ili radi prijevoza na mjesto događaja
j. Iznimno narediti ili odobriti punoljetnoj osobi da obavlja pomoćne i manje složene poslove tjekom vatrogasne intervencije, ako je to potrebno radi uspješnosti intervencije


12. Rukovođenje i zapovjedanje intervencijom


a. Članak 35: Zapovjednik vatrogasne intervencije odgovoran je za uspješno vođenje intervencije i čuvanje požarišta od ponovnog aktiviranja, te je dužan sačuvati tragove i predmete koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka događaja
b. Zapovjed zapovjednika je konačna i o njoj se ne raspravlja
c. Zapovjed zapovjednika može se odbiti jedino ako njenim izvršavanjem ugrožavamo svoj život, život drugih ljudi ili materijalna dobra većih razmjera
d. Nakon intervencije, moguće je sa zapovjednikom raspraviti ili razjasniti pojedine postupke, ukazivati na propuste ili pogrešne odluke. U slučaju potrebe Zapovjedništvo može napraviti analizu intervencije, te raspraviti i analizirati pojedine postupke, zapovjedi, aktivnosti i nastup postrojbe na intervenciji
e. Zapovjed zapovjednika treba biti izričita, jasna i nedvosmislena.
f. Nastupna zapovjed na početku intervencije sadrži slijedeće:
        1. Što je izvor opasnosti i gdje se nalazi
        2. Koja sredstva za gašenje će se upotrijebiti i kako
        3. Koje vatrogasne cijevi, mlaznice, razdjelnice treba upotrijebiti
        4. Tko će, kojim redosljedom i kako (gdje) pristupiti izvršenju zadatka
        5. Koji su mogući izvori opasnosti i koje zaštitne mjere treba poduzimati
g. Zapovjedi tjekom intervencije se u pravilu upućuju pojedincima ili grupama kako bi se intervencija uspješno privela kraju.
h. Evakuacija ljudi iz ugroženog područja i sprečavanje panike treba se provesti prije svih drugih postupaka na intervenciji. Ukoliko to nije moguće, jer se ugožene osobe nalaze u objektu, tada zapovjednik paralelno izvodi i intervenciju i spašavanje
i. Ovisno o stanju objekta (stropovi, nosive grede, stupovi, stubišta i krov) vatrogasni zapovjednik odlučuje o primjeni unutarnje i/ili vanjske navale. Unutarnja navala ima prednost direktnog gašenja, a vanjska navala ima nešto manju efikasnost, ali i veću sigurnost gasitelja. U skladu sa svojim iskustvom i prilikama na mjestu intervencije, a sukladno pravilima vatrogasne struke, zapovjednik zapovjeđuje vrstu navale.
j. Načelno pravilo vatrogasne struke je da se sa gašenjem započinje na onim područjima požara, gdje je najveća prijetnja od širenja požara ili eksplozije.
k. Pravilo iskoristivosti vode kao sredstva za gašenje: korisno upotrebljena voda na požaru je samo ona koja je isparila kod neposrednog udara na mjesto gorenja. Sva ostala voda smatra se beskorisnom. Pravilna procjena i uporaba adekvatnih mlaznica i visokog tlaka, od neposredne je važnosti za smanjenje nastale štete na objektu.
l. Aktivni nastup postrojbe podrazumjeva direktni udar na samo žarište požara, ako je to moguće sukladno procjeni stanja objekta. Kad na objektu postoji mogućnost od urušavanja, tada vatrogasna postrojba primjenjuje pasivan način djelovanja, kada postrojba svojim djelovanjem štiti okolne objekte, kako bi se spriječilo širenje požara i još veća šteta.


13. Taktički nastup vatrogasnog odjeljenja i grupe


a. Vatrogasna grupa se sastoji od dva ili tri člana i najmanja je vatrogasna formacija na intervenciji
b. Vatrogasno odjeljenje sastoji se četiri (tri u profesionalnoj postrojbi) ili više članova
c. Prvi navalni, drugi navalni i strojar-vozač temelj su svakog vatrogasnog odjeljenja. Prvi navalni je u tom slučaju voditelj-zapovjednik grupe
d. Odjeljenje s dvije do četiri grupe obavlja složenije radnje i tehničke intervencije
e. Odjeljenjem s dvije ili više grupa zapovjeda zapovjednik odjeljenja
f. Vatrogasno odjeljenje sastoji se od: zapovjednika, navalne grupe, vozača-strojara, vodne grupe i cjevne grupe, a njima se mogu pridodati grupe za kontrolu i nadzor prometa, grupe za evakuaciju...
g. Navalna grupa u pravilu je najspremnija i najopremljenija za ulazak u aktivnu zonu gašenja. Vodna grupa se obično brine za dodatnu opskrbu vodom spremnika (priključak na hidrant), a cjevna grupa priprema cjevnu prugu navalnoj grupi dok se oni opremaju odjelima za potpunu zaštitu ili aparatima za zaštitu dišnih organa
h. Po potrebi, i vodna i cjevna grupa se nakon izvršenja svojih zadaća mogu priključiti s dodatnim mlazovima
i. Praktične vježbe grupe, odjeljena i gasnog vlaka, sastavni su dio druge nastavne pripreme i cjeline


14. Taktički nastup većih formacijskih jedinica


a. Na većini intervencija sudjeluje više od jednog vatrogasnog odjeljenja i više od jednog vozila
b. Njihov taktički nastup može biti
        1. serijski
        2. odvojeni
        3. usporedni
        4. kombinirani


15. Serijski nastup više odjeljenja


a. Odjeljenje iz navalnog vozila polaže cijevi prema požaru i započinje s akcijom gašenja
b. Drugo odjeljenje se pobrine za opskrbu navalnog vozila s vodom, bilo iz svoje autocisterne, bilo iz hidranta ili vanjskog izvorišta vode


16. Odvojeni nastup više odjeljenja


a. Kod većih požara, kada je potebno okružiti požar sa više strana, tada se primjenjuje odvojeni nastup vatrogasnih odjeljenja.
b. Takav nastup se najčešće provodi kod šumskih požara ili požara otvorenog prostora, gašenja dugačkih industrijskih postrojenja ili objekata.
c. Kod ovakvog nastupa, jedinstveno je jedino zapovjedanje, a svako odjeljenje se sa svoje strane brine o svom djelokrugu rada i opskrbi vodom


17. Usporedni nastup više odjeljenja


a. Usporedni pristup podrazumjeva da dva ili više odjeljenja nastupaju iz jednog izvora vode.
b. Usporedni pristup se provodi kad je potrebno zahvatiti veliku frontu požara s puno gasitelja a malo vozila.
c. Zapovjednik intervencije treba voditi brigu o protočnosti i kapacitetu pumpe i izvora vode za gašenje, koja je ključni i ograničavajući faktor za primjenu taktike usporednog gašenja


18. Kombinirani nastup više odjeljenja


a. Na većim intervencijama provodi se i kombinirani pristup u nastupu vatrogasnih odjeljenja
b. Kombinirani pristup zahtjeva od zapovjednika veliku razinu koordinacije s gasiteljima i veliku brigu o količinu vode i sredstava za gašenje na raspolaganju.
c. Kombiniranim pristupom je moguće daleko brže intervenciju privesti kraju
d. Osnova svih taktičkih nastupa svodi se na isto:
        1. Spasi ljude
        2. Lokaliziraj požar – spriječi širenje
        3. Gasi požar od najvećeg izvora plamena prema manjem – sektor po sektor
        4. Pregledaj požarište nakon gašenja, postavi dežurstvo ako je potrebno
        5. Označi opasnu zonu oko građevine, ako postoji opasnost od urušavanja
        6. Predaj objekt vlasniku, zaposlenicima, čuvaru ili policiji
        7. Pospremi opremu, pokupi ljude i pripremi vozila za slijedeću intervenciju


19. Ponašanje vatrogasaca za vrijeme intervencije


a. Zapovjednik intervencije je osobno odgovoran za provođenje intervencije. U taktičkom nastupu više različitih formacija, jedan je zapovjednik intervencije, a ostali su zapovjednici odjeljenja odgovorni za svoje odjeljenje i svoj požarni sektor
b. Dobivene zadatke izvršavati najvećim marom i maksimalnom pažnjom uz primjenu svih mjera opreza od ozljeda
c. Ne raspravljaj i ne diskutiraj sa zapovjednikom na intervenciji
d. Ako imaš prijedlog, pozovi zapovjednika i kratko predloži
e. Ako odbije tvoju zamisao, pusti zapovjednika da radi svoj posao
f. Na intervenciji ne prekapaj po tuđim stvarima, ne pričaj s okolnim prisutnim stanovništvom o onome što si vidio, ne naklapaj o "sigurnom uzroku požara". Vatrogasci su tu da obave svoj humani posao, a represijom i istraživanjem uzroka požara bavi se policija
g. Na pitanja novinara odgovore daje jedino zapovjednik intervencije
h. Ne uklanjaj tragove mogućih uzroka požara
i. Ukoliko intervencija duže traje, zapovjednik je dužan pobrinuti se za opskrbu hranom i pićem. Konzumiranje alkoholnih pića za vrijeme i nakon intervencije nije dopušteno.
j. Ukoliko vlasnik objekta ili susjedi žele počastiti pićem, ponesite piće sa sobom u spremište
k. Zabranjeno je uzimanje novaca i vrijednih poklona od vlasnika. Ukoliko se vlasnik želi odužiti članovima Društva, uputite ga da dobrovoljni prilog uplati na žiro račun, ako to već želi.


20. Kraj intervencije


a. Nakon što zapovjednik ustanovi da je intervencija završena, pregledava mjesto intervencije i određuje dežurstvo ako je potrebno
b. Objekt se predaju u pravilu vlasniku, zaposlenicima, čuvaru ili policiji, da ne dođe do naknadnog oštečivanja ili krađe na objektu
c. Tek nakon predaje objekta, napušta se mjesto intervencije


21. Posprema i kontrola opreme na mjestu intervencije


a. SVATKO posprema onu opremu koju je uzeo iz vozila i za tu opremu je odgovoran
b. Nakon pospreme, strojar i prvi navalni kontroliraju je li sva oprema vraćena u vozilo


22. Povratak u spremište


a. Više vozila se primjerenom brzinom vožnje, bez uporabe svjetlosne i zvučne signalizacije, istim redosljedom kao i na dolasku na požar, vraćaju u spremište


23. Pranje opreme i vozila, nadopuna opreme i sredstava za gašenje, te priprema vozila za slijedeću intervenciju

24. Pisanje izvješća o intervenciji

25. Prva analiza intervencije – ako je potrebna, ako netko ima kakvih pitanja ili nedoumica


FUNKCIONALNI ZADACI (razvijanje sposobnosti vatrogasaca)
        1. Usavršavanje djelovanja vatrogasnih zapovjednika na intervenciji
        2. Upoznavanje sa mjerama zaštite na radu za vatrogasce na intervenciji
        3. Osposobljavanje članova postrojbe za izvođenje različitih taktičkih nastupa
        4. Uspostava redosljeda zapovjedanja postrojbom DVD-a
ODGOJNI ZADACI (usvajanje odgojnih vrijednosti)
        1. Razvijanje sustava zapovjedanja u DVD-u
        2. Pravilno usvajanje i shvaćanje važnosti zapovjedi, zapovjedanja i rukovođenja
        3. Shvaćanje razlika zapovjednog sustava i demokratskog sustava društva u kojem živimo
        4. Razumjevanje važnosti primjene vatrogasne taktike
NASTAVNA POMAGALA: Projektor, računalo, ploča, Power point prezentacija

VJEŽBOVNI DIO


NASTAVNE JEDINICE:


1. Vježba s navalnim vozilom, 6 vatrogasaca, dva "C" mlaza, navalna se grupa oprema izolacionim aparatima
2. Vježba s autocisternom, 3 vatrogasca, opskrba vodom navalnog vozila i jednim "C" mlazom
3. Vježba taktičkog nastupa dva odjeljenja kombiniranim nastupom i navalom


OBRAZOVNI ZADACI (stjecanje znanja):

1. Formacijski nastup dva odjeljenja

a. Navalno vozilo ATEGO sa šest vatrogasaca
b. Autocisterna TAM s tri vatrogasca


2. Sustav uzbunjivanja i dolazak u spremište


a. Uzbunjivanje SMS porukama na mobitel


3. Početna saznanja o vrsti i mjestu požara – dojava požara – pretpostavljena situacija za vježbu:


a. Požar je na "Sajmištu"
b. Uzbunu je pokrenuo dežurni policajac iz 13. PP MUP-a RH
b. Kratak opis događaja: U nizu drvenih objekata gori središnji objekt. Prema dojavi s mjesta nezgode, moguće je da na objektu nije isključena struja, da se u njoj nalazi posuda s benzinom i nekoliko plinskih boca. U zapaljenom objektu se još uvijek nalazi vlasnik objekta, koji ne može izaći iz objekta


4. Opremanje osobnom vatrogasnom opremom


a. Opremanje osobnom opremom: ZIMSKO VRIJEME
b. Kacige su obavezne


5. Preuzimanje zapovjedanja


a. Varijanta 1. Na intervenciju se nije odazvao ni jedan član zapovjedništva
b. Varijanta 2. Na intervenciji su tri člana zapovjedništva
c. Varijanta 3. Na intervenciji je zapovjednik DVD-a
d. Varijanta 4. Na intervenciji je zamjenik i pobočnik
e. Što ako dođe manje od potrebnog broja ljudi, što ako dođe više ljudi?
f. Praktični ispit prije ulaska u vozilo. Potrošiti i par minuta više na razjašnjenje, dok svima nije jasno preuzimanje zapovjedanja
g. Nakon ulaska u vozilo, zapovjednik vodi vježbu i zapovjeda, a vježbatelj se uključuje po potrebi, sugerira ako je nešto potrebno, ispravlja vatrogasce u izvršenju radnji


6. Ulazak u vatrogasno vozilo i prva zapovjed u vozilu


a. Zapovjednik pita: Tko će upravljati vozilima? – određuje vozače za svako vozilo u skladu s popisom vozača
b. Zapovjed zapovjednika za polazak na intervenciju s dva vozila: Atego i TAM autocisterna
c. Zapovjed u vozilu: TAKTIKA NAVALE JE KOMBINIRANI NASTUP DVA ODJELJENJA. PRVO ODJELJENJE: NAVALNI 1, NAVALNI 2, VODNI 1 I VODNI 2 (zapovjednik izricanjem dužnosti imenuje svakog vatrogasca). NAVALNA GRUPA SE OPREMA IZOLACIONIM APARATIMA I VRŠI UNUTARNJU NAVALU U OBJEKT, KREĆUĆI SE PREMA UGROŽENOJ OSOBI U OBJEKTU, S DVIJE "C" CIJEVI OD RAZDJELNICE S TURBOMAG MLAZNICOM. VODNA GRUPA POVLAČI DVIJE "B" CIJEVI OD VOZILA DO RAZDJELNICE. ZATIM VANJSKOM NAVALOM I UPOTREBU TURBOMAG MLAZNICE ŠTITI LIJEVU STRANU OBJEKTA OD ŠIRENJA POŽARA NA TU STRANU. PRVI I DRUGI NAVALNI S NAROČITIM OPREZOM TREBAJU NAPREDOVATI U DUBINU OBJEKTA TAKO DA SE NE IZLAŽU NEPOTREBNIM OPASNOSTIMA. U SLUČAJU DA NAPREDOVANJE NIJE MOGUĆE, IZVJESTITE ME RADIO STANICOM NA KANALU __. IZLAZAK IZ VOZILA I NAVALA ODMAH PO DOLASKU NA MJESTO INTERVENCIJE – BEZ POSTROJAVANJA


7. Kretanje vatrogasnih formacija do mjesta intervencije


a. Vozila se kreću od vatrogasnog spremišta do Sajmišta u gasnom vlaku s upaljenom zvučnom i svjetlosnom signalizacijom


8. Dolazak na mjesto intervencije


a. Dolaskom na sajmište, navalno vozilo se kreće do sredine objekta a autocisterna se zaustavlja deset metara dalje
a. Prvo odjeljenje pristupa izvršenju primljene naredbe:
N1 uzima mlaznicu, razdjelnicu i jednu "C" cijev, N2 uzima jednu "C" cijev. N1 polaže razdjelnicu na kraj razvučene "B" cijevne pruge, N2 spaja "B" cijev na razdjelnicu, izdaje zapovjed strojaru: "VODU DAJ", jedan kraj svoje "C" cijevi daje N1, staje nogom na "C" cijev da je N1 ne razvuče previše i drugi kraj "C" cijevi spaja na lijevi otvor razdjelnice. Kad je razvukao prvu "C" cijev", N1 oslobađa svoju "C" cijev, jednu spojnicu daje N2 koji spaja dvije cijevi zajedno, a na drugu spojnicu spaja mlaznicu, te napravi pet koraka. Nakon spajanja, N2 uzima nerazmotani dio cijevi i baca je u luk. Zatim N2 prilazi N1 i izdaje zapovjed: "ZA PRVI MLAZ VODU DAJ"
Za to vrijeme, V1 i V2 se opremaju svaki sa po jednom "B" cijevi i odlaze do izlaznog "B" otvora na vozilu. V2 oslobađa svoju cijev, jednu spojnicu daje V1, a drugu spaja na vozilo i pri tome jednom nogom stoji na cijevi koja se razvlači, ne dozvoljavajući da V2 previše razvuče cijev koja bi na priključku stvorila oštar pregib cijevi. Nakon što je V1 razvukao prvu "B" cijev, oslobađa svoju "B" cijev, jednu spojnicu daje V2 koji je dalje razvlači do položaja za razdjelnicu, staje nogom na cijev i spaja međusobno prvu i drugu "B" cijev. Zatim se V1 u V2 vraćaju do vozila, V1 uzima mlaznicu i jednu "C" cijev, a V2 samo jednu "C" cijev. Zajedno odlaze do razdjelnice, V2 oslobađa svoju "C" cijev, jednu spojnicu daje V1, a drugu spaja na desni otvor razdjelnice. V1 razvlači prvu cijev do kraja, oslobađa svoju "C" cijev, jedan kraj daje V2 koji spaja dvije cijevi, na drugi kraj cijevi spaja mlaznicu, te napravi pet koraka. Nakon spajanja dviju cijevi, V2 uzima nerazmotani dio cijevi, izbacuje je u luk, prilazi V1 i izdaje zapovjed "ZA DRUGI MLAZ VODU DAJ"
b. Zapovjednik intervencije prilazi zapovjedniku drugog odjeljenja i izdaje mu zapovjed: NAVALNA GRUPA S DVIJE "B" CIJEVI PRIKLJUČITI PUNJENJE NAVALNOG VOZILA IZ AUTOCISTERNE. NAKON TOGA, S JEDNOM B CIJEVI DO RAZDJELNICE I DVIJE "B" CIJEVI VANJSKOM NAVALOM ŠTITITI ŠIRENJE POŽARA S DESNE STRANE OBJEKTA


9. Operativni izvid mjesta intervencije


a. Nakon izdavanja zapovjedi, zapovjednik intervencije vrši izvid mjesta intervencije
b. Nakon izvida, zapovjednik opslužuje razdjelnicu, a ako odjeljenje ima sedam članova, razdjelnicu opslužuje teklić
c. Nakon izvida izdaje slijedeće zapovjedi s razmakom od jedne minute:
i. Prvom odjeljenju: NAVALNA GRUPA PRODUŽI PRVI MLAZ ZA JEDNU "C" CIJEV. Produženje cijevi vrši se na način da član grupe izdaje zapovjed: ZA PRVI MLAZ VODOM STOJ, odlazi po rezervnu cijev, a vođa grupe razvlači drugu cijev do kraja, odspaja mlaznicu. Kad je član grupe N2 donio rezervnu cijev, oslobađa je, jednu spojnicu predaje N1, a drugu međusobno spaja s razvučenim "C" cijevima. N1 napravi pet koraka, spaja mlaznicu na cijev, a N2 izbacuje ostatak cijevi u luk, prilazi do N1 i izdaje zapovjed ZA PRVI MLAZ VODU DAJ
ii. Prvom odjeljenju: (strojaru): VODOM STOJ, VODNA GRUPA DRUGU "B" CIJEV ZAMIJENI. V1 i V2 odlažu svoj mlaz na pod, V1 odlazi do vozila i uzima rezervnu "B" cijev, a V2 raspaja B cijev od razdjelnice i B cijevi u sredini. V1 oslobađa donesenu cijev, jednu spojnucu daje V2, koji je razvlači i spaja na razdjelnicu, a drugu spojnicu V1 spaja na prethodnu "B" cijev. Zatim se zajedno vraćaju na svoj mlaz. Zapovjednik zapovjeda: VODU DAJ, a zatim N2: ZA PRVI MLAZ VODU DAJ i V2: ZA DRUGI MLAZ VODU DAJ.
iii. Drugom odjeljenju: NAVALNA GRUPA PRODUŽI MLAZ ZA JEDNU "C" CIJEV I IZVRŠI UNUTARNJU NAVALU U DRUGU KUĆICU. Postupak produživanja je isti kao i za prvi mlaz u prvom odjeljenju...
iv. Strojaru: DIGNI RASVJETNI STUP
v. Nakon uspješno obavljenih aktivnosti, zapovjednik zapovjeda: VODOM STOJ! POSPREMA.
vi. Svaki član svakog odjeljenja posprema opremu redosljedom kako je donesena.
vii. Kad su svi članovi pospremili opremu na svoje mjesto, postrojavaju se iza vozila. Tada N1 obilazi područje intervencije i oko vatrogasnog vozila kontrolirajući pospremljenost opreme
viii. Na kraju, N1 predaje prijavak zapovjedniku: GOSPODINE ZAPOVJEDNIČE, VJEŽBA JE IZVRŠENA PREMA VAŠOJ ZAPOVJEDI, OPREMA JE NA SVOM MJESTU (ili izvještava zapovjednika o opremi koja nedostaje) PRIJAVAK PODNOSI (zvanje: vatrogasac,dočasnik, časnik...) VATROSLAV GASIĆ
ix. Zapovjednik mu odzdravlja, i zapovjeda: NA SVOJE MJESTO, a nakon što se je on vratio: POVRATAK U SPREMIŠTE U VOZILIMA KAKO SMO DOŠLI. OTPUST.


10. Kraj vježbe:


a. Nakon što zapovjednik ustanovio da je vježba uspješno odrađena, a postrojba je spremna za povratak, PREDAJE OBJEKT VLASNIKU, ČUVARU ILI POLICIJI
b. Tek nakon predaje objekta, napušta se mjesto intervencije


11. Povratak u spremište


c. Više vozila se primjerenom brzinom vožnje, bez uporabe svjetlosne i zvučne signalizacije, istim redosljedom kao i na dolasku na požar, vraćaju u spremište


12. Pranje opreme i vozila, nadopuna opreme i sredstava za gašenje, te priprema vozila za slijedeću intervenciju

13. Pisanje izvješća o vježbi

14. Prva analiza intervencije zajedno sa svim vatrogascima koji su prisustvovali vježbi


a. Vježbatelj iznosi svoja zapažanja, ukazuje na propuste, pohvaljuje ono što je bilo dobro, daje priliku vatrogascima za pitanja, na koja smisleno i stručno odgovara
b. Vježbatelj ocjenjuje vježbu ukupnom ocjenom od 1 – 5. Ako je vježba ocjenjena nedovoljnom ocjenom, zakazuje ponovno predavanje i ponovnu vježbu.
FUNKCIONALNI ZADACI (razvijanje sposobnosti vatrogasaca)
        1. Praktično osposobljavanje zapovjednika za intervencije
        2. Osposobljavanje članova postrojbe za izvođenje različitih taktičkih nastupa, i različitih zahvata na vježbi i intervenciji
        3. Osposobljavanje za različite situacije standardiziranim postupcima
ODGOJNI ZADACI (usvajanje odgojnih vrijednosti)
        1. Razvijanje sustava zapovjedanja u DVD-u
        2. Pravilno usvajanje i shvaćanje važnosti zapovjedi, zapovjedanja i rukovođenja
        3. Shvaćanje važnosti vježbanja za uspjeh na intervencijama
OBNAVLJANJE ZNANJA


Vježba se treba ponoviti najmanje tri puta godišnje i pri tome vatrogasci – članovi odjeljenja trebaju zamjeniti uloge. Cilj vježbanja je da svaki vatrogasac-član interventne postrojbe usvoji principe i logiku izvođenja vježbe, a ne da se vatrogasci uvježbavaju samo za pojedine uloge.
NASTAVNA POMAGALA:


1. Navalno vozilo ATEGO AT-2,   Autocisterna TAM 9000lit

2. Navalno Vozilo TAM T14

Izvještaj i slike sa ove vježbe pogledajte ovdje!

Posjeta: 8175

Komentirajte prvi

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna


up      up
Na vrh

© 2018 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.