Naslovnica arrow Vatrogasna tehnika arrow Uzbunjivanje vatrogasaca 18 Sijeanj 2018
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Dogaanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Trailica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Danas:370
Juer:260
Tjedan:1096
Ukupno:3127671
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna kola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
Uzbunjivanje vatrogasaca Ispis E-mail
Damir Lackovi   
Ponedjeljak, 22 Svibanj 2006

ecotelgr10Problem uzbunjivanja vatrogasaca za intervenciju, star je koliko i samo vatrogastvo, jer vrijeme odziva na uzbunu, kljuno je za uspjeh svake intervencije. Danas se u Hrvatskoj koristi nekoliko sustava za uzbunjivanje. Sustav uzbunjivanja jakim javnim sirenama je vrlo est, no ima brojne nedostatke, poevši od injenice da se ukljuivanjem sirena nepotrebno uznemiruje puanstvo (turisti), pa do injenice da je nemogue sirenom izvršiti selektivno uzbunjivanje pojedine skupine vatrogasaca. 

Uzbunjivanje selektivnim pozivom putem radio stanica je mogue, ali naješe ne raspolaemo s dovoljnim brojem ureaja ili su ti ureaji prekratkog dometa. Do prije par godina, u Republici Hrvatskoj je postojalo nekoliko komercijalnih «pager sustava», bilo analognih bilo digitalnih, no te mree nisu imale trišno opravdanje, te su ubrzo ugašene. Uzbunjivanje putem pojedinanih poziva ili pojedinanim runim slanjem SMS poruka je i suviše sporo i ne bi trebalo biti relevantno za uinkovito i brzo uzbunjivanje veeg broja vatrogasaca.

Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarsko nabavila je jedan takav ureaj za uzbunjivanje putem SMS poruka, a Vatrogasna zajednica zagrebake upanije je u svom programu rada za 2006. godinu predvidjela razvoj i potporu nabavkama ovakvog sustava za uzbunjivanje. Ovaj lanak ima svrhu vatrogasce ali i graane našeg Grada upoznati s mogunostima i prednostima ovakvih ureaja, budui da je sve više prigovora graana na javno sviranje sirena kod poara.

Ovaj lanak je u nešto širem obimu objavio Vatrogasni vjesnik 2004. godine 

 

UZBUNJIVANJE PUTEM GSM UREAJA

 

Razvoj mobilnih komunikacija i znaajan pad cijena ureaja i usluga u GSM mrei doveo je to injenice da danas gotovo svi imaju neku vrstu GSM ureaja, te je u samo nekoliko godina, broj mobilnih ureaja prerastao broj fiksnih ianih prikljuaka.

 

Zbog te injenice, tvrtka Vierling iz Njemake, u suradnji s korporacijom Siemens, razvila je nekoliko ureaja na bazi GSM tehnologije, koji slue za brzo uzbunjivanje velikog broja ljudi putem SMS poruka.

 

ODREDBE ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA

 

Zakon o telekomunikacijama, na osnovu kojeg su izabrani i rade svi GSM mobilni operateri (VIPNET, CRONET, TELE 2), jasno ureuje problematiku PRIORITETA SLANJA PORUKA U HITNIM STANJIMA, BESPLATAN PRIJENOS TIH PORUKA, TE VRLO VISOKE KAZNE ZA SVE MOBILNE OPERATERE, KOJI SE TE ODREDBE ZAKONA NE PRIDRAVAJU, temeljem lanka 18. stavaka (3) i (4) te lanka 116. stavak (1) toka 5. Zakona o telekomunikacijama, s tim da se neprovoenje tih odredbi Zakona o telekomunikacijama smatra teom povredom tog Zakona, pod prijetnjom kazne do ak 1.000.000,00 kuna.

 

Temeljem Zakona o telekomunikacijama, kao osnovnog regulatornog propisa koji ureuje pitanje mobilnih komunikacija, te Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od poara, koji ureuju pitanje vršenja dunosti spašavanja ljudi i imovine u hitnim stanjima, zadovoljavaju se traeni uvjeti lanaka 18. Zakona o telekomunikacijama, te e se na osnovu toga, vatrogasnim postrojbama koje koriste ureaje za uzbunjivanje vatrogasaca, omoguiti prioritet kod prijenosa SMS poruka.

 

Prioritet kod slanja SMS poruka je bitan, jer u nekim sluajevima dolazi do zagušenja GSM mree, pa bi slanje hitnih poruka za uzbunjivanje ponekad moglo doi u pitanje. Sustav prioriteta GSM mree znai da sve poruke imaju redosljed izvršenja prema vremenu slanja, a sve hitne poruke s prioritetom se izvršavaju momentalno. Na taj nain, postoji sigurnost da e poruke do primatelja zaista stii u objektivno najkraem roku. Mobilnim operaterima ne prijeti samo kazna zbog neizvršavanja prioriteta, ve se moe odgovorna osoba moe pozvati na kaznenu odgovornost, ukoliko je zbog toga došlo do teih posljedica po ivot, sigurnost ili zdravlje ljudi, a mobilni operater se moe teretiti za nastalu štetu.

 

Slijedom navedenog, zadovoljene su sve nune pretpostavke korištenja GSM mobitela u sustavu uzbunjivanja, što u ovom trenutku predstavlja najbolje rješenje uz najmanje investicije u infrastrukturu (repetitore). Valja napomenuti da je GSM mrea u potpunosti kompatibilna sa sustavom TETRA, te danas postoje GSM ureaji koji koriste istovremeno i TETRA sustav i GSM komercijalnu mreu. Autor ovog teksta je mišljenja da se jednim dobrim projektom sustava za uzbunjivanje, te adekvatnim Pravilnikom o ustroju sustava za uzbunjivanje, za koji postoji mogunost i u Zakonu o vatrogastvu i u Zakonu o zaštiti od poara, i u Zakonu o telekomunikacijama, ta problematika moe vrlo kvalitetno riješiti za jedno dulje vremensko razdoblje.

 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE ECOTEL GR 3

 

gr3 Ureaj ECOTEL GR 3 je namjenjen uzbunjivanju vatrogasnih postrojbi manje ili srednje veliine. U ureaj se stavlja GSM kartica bilo koje mree (VIPNET ili CRONET) bez obzira da li je rije o kartici na pretplatu, ili prepaid kartici koja se nadopunjuje putem bonova. No, da se nebi dogodilo da u kljunom trenutku na kartici nema dovoljno novaca za slanje alarmnih poruka, bilo bi poeljno da se u ureaj stavi kartica s pretplatom. Mobilni operater VIPNET je napravio posebnu vrstu pretplate, koja je samo oko 30 kn mjeseno, a slui upravo za slanje SMS poruka. Na taj nain, ureaj e uvijek biti u mogunosti izvršiti alarmiranje vatrogasaca bez bojazni da na raunu nema dovoljno novaca za izvršenje.

 

 

Što je zapravo ECOTEL GR 3?

 

U ECOTEL GR 3 je ugraen GSM modul slian modulu koji se ugrauje u veinu mobitela, ali razliit po tome što u sebi sadrava specijalni procesorski upravljan sustav za automatsko uzbunjivanje, informiranje, kontrolu i ukljuenje ureaja na daljinu, te pozive preko GSM ili fiksne mree (samo opcija GR 3 VS).

 

ECOTEL GR 3 moe memorirati podatke za 250 osoba podijeljenih u 10 grupa. Na ureaju postoje tri tipke (centra) za uzbunjivanje i svakoj tipki moe se pridruiti nekoliko grupa. Uz to, u ureaju postoje još tri centra za uzbunjivanje za daljinko ukljuenje, pa je na taj nain mogue definirati 6 tipki (centara) za uzbunjivanje, od kojih je tri mogue ukljuiti putem vanjske tipke, a svih šest je mogue ukljuiti putem SMS alarmne poruke.

 

Alarmne poruke mogue je slati putem SMS poruka, faks i eMail poruka, a varijanta GR 3 VS ima mogunost i pozivanja putem glasovne poruke memorirane u ureaju.

 

Potrebno vrijeme za slanje jedne SMS poruke je oko 2 - 3 sekunde. Poruke je mogue poslati i direktno na ekran mobitela, ili kao standardne SMS poruke. O svim poslanim i primljenim porukama, kao i o porukama koje nisu uspješno primljene ili poslane (zbog iskljuenog ili nedostupnog mobitela pošiljatelja) ureaj radi izvješe koje je mogue u svakom trenutku pogledati pomou raunala.

 

Budui da ureaj ima svoj GSM broj, svaku poruku koja bude vraena na ureaj, mogue je proslijediti osobi zaduenoj za alarmiranje. Što to u praksi znai? To znai da se moe na nivou postrojbe koja se uzbunjuje putem tog ureaja dogovoriti da svaki onaj koji e se odazvati na uzbunu, pošalje SMS poruku «DA», a oni koji se nee odazvati ne šalju ništa. Na taj nain, osoba koja uzbunjuje e u roku od nekoliko desetaka sekundi znati broj osoba (prema broju primljenih poruka) koje e se odazvati pozivu, a ako eli znati tko e se odazvati, tada e samo pogledati popis osoba od kojih je stigla poruka.

 

Daljinski senzori i sklopke

 

Ureaj ECOTEL GR 3 ima mogunost ukljuenja tri ureaja putem dodatnog meusklopa - releja, kao što su: daljinsko otvaranje vrata i svjetla na vatrogasnim garaama, ukljuenje bojlera ili ak vanjskih sirena, paljenje vozila i punjenje zranog spremnika.

 

Pored toga, mogue je ugraditi tri senzora kojima moemo kontrolirati razliite parametre u objektu, kao što su temperatura u objektu, provala u objekt ili slanje poruke da je netko ušao u prostor garaa, mjerenje koliine pojedinih spremnika u objektu (na pr. koliine loivog ulja) i slino.

 

Budui da postoji potreba (a u nekim sluajevima i obveza) izvješivanja nadlenog zapovjednika o dogaaju, moe se u popis osoba za uzbunjivanje ukljuiti i broj mobitela ili eMail adresa ili broj telefaksa nadlenog zapovjednika, koji e zajedno sa svim osobama s popisa primiti poruku o uzbuni.

 

Ureaj ima ugraenu funkciju samotestiranja koja se moe pokrenuti automatski ili pritiskom na test tipku na ureaju.

 

Da bi se uredio popis primatelja, napravio raspored po grupama i tipkama, te postavili ostali konfiguracijski parametri sa scenarijima postupanja u odreenim situacijama, uz ureaj dolazi i vrlo jednostavan programski paket za upravljanje ureajem, te detaljno uputstvo za rad prevedeno na hrvatski jezik

 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE ECOTEL GR 3 VS

 

Na nekoliko mjesta je spomenuta verzija ureaja GR 3 VS. Ta verzija je potpuno jednaka u svim mogunostima i opcijama sa verzijom S, osim što ureaj tipa VS moa pored slanja poruka vršiti i telefonske pozive na fik-sne i mobilne prikljuke kod kojih se prilikom uspostave veze dostavlja memorirana govorna poruka.

 

Pored toga, verzija VS moe posluiti i kao meusklopnik, pa je u sluaju katastrofa veih razmjera, kod kojih je uništena fiksna telefonska infrastruktura, mogue putem tog ureaja uspostavljati komunikaciju putem GSM mree. Svi GSM operateri su po Zakonu duni ustupiti svoju mreu na korištenje u takvim uvjetima (poplava, katastrofalni poar, potres...), pa se na taj nain stvara paralelni priuvni sustav za komunikaciju u tim uvjetima.

 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE ECOTEL GR 10

 

Verzija ureaja ECOTEL GR 10 je naprednija verzija ureaja koja po svojoj namjeni moe sluiti za uzbunjivanje veih postrojbi ili vee skupine postrojbi. Funkcije i operacije koje su prethodno opisane za ECOTEL GR 3, vrijede i za ECOTEL GR 10, osim što GR 10 ima 10 tipki (centara) za uzbunjivanje, te moe kontolirati 12 senzora i ukljuivati 12 vanjskih ureaja, prema unaprijed definiranim i pohranjenim scenarijima.

 

Pored toga, u ureaj GR 10 mogue je upisati adresar od 500 osoba, koje je mogue rasporediti u 20 grupa na deset tipki (centra) za uzbunjivanje i još dodatnih deset centara na daljinsko ukljuenje putem SMS-a, te je na taj nain mogue napraviti 20 scenarija za uzbunjivanje od koji se mogu aktivirati preko SMS poruke.

 

Oba ureaja, ECOTEL GR 3 i ECOTEL GR 10 mogue je povezati sa drugim informatikim sustavima i sustavima za uzbunjivanje putem serijskog (RS 232) interfacea.

 

Daljinski senzori i sklopke

 

Ureaj ECOTEL GR 10 ima mogunost ukljuenja ak 12 ureaja putem dodatnog meusklopa - releja, kao što su: daljinsko otvaranje vrata i svjetla na vatrogasnim garaama, ukljuenje bojlera ili ak vanjskih sirena, paljenje vozila i punjenje zranog spremnika, koji se aktiviraju i ukljuuju prema unaprijed definiranim scenarijima.

 

Pored toga, mogue je ugraditi ak 12 senzora kojima moemo kontrolirati razliite parametre u objektu, kao što su temperatura u objektu, provala u objekt ili slanje poruke da je netko ušao u prostor garaa, mjerenje koliine pojedinih spremnika u objektu (na pr. koliine loivog ulja) i slino.

Budui da postoji potreba (a u nekim sluajevima i obveza) izvješivanja nadlenog zapovjednika o dogaaju, moe se u popis osoba za uzbunjivanje ukljuiti i broj mobitela ili eMail adresa ili broj telefaksa nadlenog zapovjednika, koji e zajedno sa svim osobama s popisa primiti poruku o uzbuni.

 

SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE ECOTEL GR/PC

 

U velikim organiziranim sustavima, postoji potreba za veim sustavima za automatsko slanje poruka. Ti sustavi zahtjevajaju posebnu organizaciju baza podataka, te višestruke scenarije za uzbunjivanje i izvješivanje.

 

Koristei se bazom podataka, osobni podaci mogu se administrirati pomou osobnog raunala i u mrei raunala, a svaki korisnik ima unaprijed zadane ovlasti za kreiranje i upravljanje sustavom za uzbunjivanje. Vrlo sloenim zahtjevima i postupcima mogue je upravljati uz nekoliko klikova miša na raunalu, putem Windows suelja.

 

MailManager

 

MailManager je koncept programskog rješenja koji sadri tri ECOTELmessage programa razvijenih za slanje i primanje informacija.

 

SMeaSy

 

SmeaSy je jednostavan programski paket napravljen za potrebe manjih grupa te jednostavno administriranje podataka u manjim grupama.

 

SMbaSic

 

SmbaSic je programski paket za slanje i primanje informacija razliitim ciljanim grupama. Programsko rješenje takoer mogunost administriranja, slanja i primanja svih SMS poruka na osobnom raunalu (na pr. s Microsoft Outlook programom), te automatsku obradu poruka, pretvaranje SMS u eMail i obratno.

 

SMprofeSional

 

SMprofeSional je razvijen za slanje, primanje i obradu velikih koliina poruka i namjenjen je za velike tvrtke i druge organizacije koje konstantno ele svoje osoblje i suradnike informirati s novim podacima SMS porukama.

 

ECOTEL C6 / C5 / C3

 

c6_sa_mobitelom ECOTEL C6 je ureaj za daljinsku kontrolu, izvješivanje i ukljuivanje putem mobitela. Pomou tog ureaja mogue je putem mobitela potpuno neovisno o lokaciji upravljati ureajima i nadzirati njegove senzore.

 Budui da ovdje sagledavamo mogunosti korištenja u vatrogastvu, ureaj ECOTEL C6 moemo koristiti za slijedee namjene:

 

 

- ukljuivanje vanjskih sirena pomou SMS poruke ili telefonskim pozivom

- automatsko otvaranje elektrino kontroliranih vrata na garaama, ukljuivanje i iskljuivanje grijanja na daljinu, ukljuivanje i iskljuivanje rasvjete, daljinsku kontrolu temperature u objektu, daljinsku kontrolu koliine razliitih spremnika, dostavu alarmnih poruka iz objekta: provala, pad temperature na kritinu razinu ili neke druge mjerne parametre

- kontrolu ureaja i prikljuene opreme, s daljinskim ukljuivanjem ili iskljuivanjem putem GSM mree, telefonskog poziva ili interneta

- izvješivanje o stanju objekta koji nadziremo,

- generiranje informacija na naš upit o stanju u bilo kojem trenutku (na pr. zanima nas kolika je temperatura u objektu ili jesu li vrata i rasvjeta u objektu ukljueni ili ne)

- slanje informacija o stanju razliitih brojila koje prikljuimo na ureaj

- ukljuivanje ili iskljuivanje vertikalne prometne signalizacije (na pr. ukljuivanje «zelenog vala serijski vezanih semafora» u smjeru kretanja gasnog vlaka na intervenciju

- ukljuivanje alarmnog sustava za nadzor poara na otvorenim prostorima (vrijednim šumama, parkovima prirode, nacionalnim parkovima) gdje nema fiksne telefonske mree, ili za jednostavno korištenje na promatranicama u šumama

- nadzor kretanja vozila koja zahtjevaju posebnu panju (nadzor kretanja opasnih tereta po autocestama, tunelima) ili popularizacija vatrogastva na nain da se u sva vatrogasna vozila ugrade ureaji koji na internetu prikazuju trenutnu poziciju ili kretanje po ucrtanim planovima grada ili prometnicama (tonost lociranja na oko 200 metara, što je manje od GPS sustava, no investicija u GSM lokator je desetak puta manja nego GPS lokator, ako se ne zahtjeva preciznost od 30 metara, koliko daju GPS lokatori), uz autonomnu bateriju trajnosti ak do 5 godina.

- opremanje terenskih centara veze i zapovjednih vozila, u kojima moemo prikljuivati raunala, telefakse, printere i slino.

- nadzor spremnika uz upotrebu ultrazvunih senzora za mjerenje nivoa i dozvola za rad u «S» izvedbi (nadzor plinskih brojila, brojila za gorivo, spremnika za gorivo, nivoa u raznim silosima za ito, cement, sol za posipanje prometnica uz centralizirani daljinski beini nadzor i upravljanje pomou raunala.

- beinu komunikaciju po standardima M2M (mashine to mashine), za daljinsku komunikaciju izmeu više upravljanih ureaja, što je trenutno svjetski trend u izgradnji JAVA upravljanih sustava 

VOIP - NOVI STANDARDI KOMUNIKACIJE

 

Novi standardi u VOIP komunikaciji omoguavaju strahovit komunikacijski napredak vatrogasne slube, te drugih hitnih slubi. Iako e slijedei tekst izgledati kao nauno - fantastini roman, ono što je izneseno, ve je danas u Hrvatskoj mogue provesti.

 

VOIP - govorna komunikacija uz upotrebu IP internet adresa - novi razvoj «drugaije» fikne telefonije, od one na koju smo dosad navikli, uz prijenos govora, slike, komunikaciju na svjetskoj razini, organizaciju virtualnih meunarodnih konferencija po cijenama lokalne internet tarife (cca 1,50 kn na sat, bez obzira  radi li se o meunarodnoj ili lokalnoj komunikaciji).

 

Novi standardi VOIP komunikacije koji su konano srušili monopol meunarodnih korporacija, te totalna deregulacija telefonskih mrea na kakve smo dosad navikli, poluili su novim kvalitetnim komunikacijskim rješenjima, a novi zamah uvoenja ADSL-a u Republici Hrvatskoj, omoguiti e višestruko bolju komunikaciju i povezanost velikih sustava. U vatrogastvu to konkretno znai da e sustav broja «112», distribucija poziva na vatrogasce, hitnu pomo, gorsku slubu spašavanja biti trenutna.

 

Uzme li se u obzir da 24 satna povezanost jedne postrojbe sa svim postrojbama u Hrvatskoj je cjenovno na  razini od 200 do 300 kuna, u koju je ukljuena besplatna govorna i videokomunikacija, te «virtualna» organizacija sastanaka i osposobljavanja. Koliki je to napredak, koji je ve danas mogue ostvariti, uope nije potrebno dodatno obrazlagati.

 

U civilizacijskom razvoju, postoje evolucije i revolucije nekog društva ili zajednice. Komunikacijska znanja i tehnologija opisana u ovom lanku nije znanstvena fantastika, ve je veliki revolucijski korak u razvoju komunikacija. Upotrebljene tehnologije i novi meunarodni standardi u VOIP tehnologiji oduzeli su monopol meunarodnim korporacijama, jer upotrebljena tehnologija poznata je i koristi se ve više od 15 godina (LAN PABX, Cisco, 3COM...). Razliku izmeu opremljenosti naših vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih postrojbi iz Njemake i razvijenih zemalja Europske unije, teško emo u dogledno vrijeme smanjiti ili potpuno anulirati, no uporabom novih tehnologija trenutno imamo mogunost da u komunikaciji, osposobljavanju, alarmiranju i uzbunjivanju, ne samo uhvatimo korak s razvijenim svijetom, ve da prihvaanjem i implementiranjem novih tehnologija, u tome budemo predvodnik. Hoe li naše razjedinjeno vatrogastvo i dalje trošiti nepotrebnu energiju na meusobne svae, ili e kreativno upotrijebiti tu energiju na dobrobit vatrogastva (profesionalnog i dobrovoljnog, s naglaskom na kljuni sastavni veznik «i»), pokazat e neka budua povijest.

 

Jeste li spremni pisati tu buduu povijest?


Posjeta: 8199

Komentari (10)
1. 24-06-2009 07:51
 
Za potrebe mojeg drutva mislim da bi ECOTEL GR 3VS bio zadovoljavajui. Gdje se dotini ureaj moe nabaviti tj. tko je zastupnik u Hrvatskoj dotinih ureaja? 
Hvala!
Registriran(a)
 
stuks
2. 25-06-2009 09:12
 
Sa Ecotelom GR10 kojeg mi imamo smo dosad imali dobra iskustva i koristili smo ga gotovo dvije godine kao primarni nain uzbunjivanja. Prije par dana smo imali nezgodu pa je ureaj stradao, sad je na servisu. 
Kaj vi mislite kupiti?
Registriran(a)
 
Goran
3. 21-06-2009 13:39
 
Pozdrav svima! 
 
Moje drutvo razmilja o nabavi ureaja za uzbunjivanje preko gsm mree pa me interesira kakva su Vaa iskustva s takvim ureajima? 
 
Hvala!
Registriran(a)
 
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
4. 29-08-2006 07:54
 
Informacije...
Prezentirani sustavi za uzbunjivanje su obraeni kao struna tema, a ne kao komercijalni oglas. Poaljite svoj upit na e-mail administratora web-a, koji Va upit za dodatnim pojanjenjima o cijenama moe poslati na uvoznika. Zahvaljujem se to dolazite na nae web stranice. 
 
S potovanjem,  
 
Damir Lackovi[
Gost
 
Damir
5. 27-07-2006 04:38
 
Informacije...
Dali sustav alje SMS jedan iza drugoga ili je trenutan isto me to zanima i za tel poziv?  
 
Koja je cijena najeftinijeg sustava?
Gost
 
Sasa
6. 29-05-2006 16:23
 
Informacije...
:sigh
Gost
 
admin
7. 29-05-2006 16:19
 
Informacije...
slaem se sa tobom administartore ali ipak ovo nije za naslovnicu moda je to moglo biti u nekoj drugoj sekciji npr. " iz svijeta vatrogastva"
Gost
 
josip
8. 28-05-2006 04:44
 
Komentari
Za stranicu je dobro to se lanci itaju i naravno da se komentiraju to vie. Ja Kao webmaster i administrator site-a briem komentare koji nisu u skladu teme lanka, koji su verbalni napadi, vulgarni su ili se koriste za svoju osobnu promociju. :grin i to bez upozorenja. Ostali komentari su dobrodoli.  
 
S obzirom da je vatrogasna djelatnost usko vezana uz tehniku i tehnologiju s vremena na vrijeme na naim stranicama mogu se nai tekstovi gdje se opisuje neka oprema vezana uz vatrogastvo. Netko e to shvatiti kao reklamu, netko e to kopirati na svoje stranice a netko e biti zadovoljan jer je na internetu pronaao neto o onome to ga zanima. No, svi e taj lanak proitati. Probajte na primjer u Goole (iz bilo kojeg dijela svijeta) upisati Atego AT2 ili Pab Fire. Btw. Pab fire kacige se koriste u Hrvatskoj, Rusiji, Sloveniji, ekoj i Poljskoj a vozilo AT2 je hit u cijeloj evropi. Svi oni koji preko trailica trae neto o tome, svrate na http://www.dvd-jastrebarsko.hr Mislim da je to okej! 
:p
Gost
 
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
9. 28-05-2006 03:44
 
Komentari
Slaem se, sve je to reklama!!! No, obriite sve reklame onda! I o atego vozilima koje prodaje MISTAR i o kacigama koje prodaje Vatropromet. I piite izvjea o radu iz drutva. Koliko vidim samo troje ljudi pie neto, a svi ostali lanovi urednitva, vidi u impresumu ne rade nita ili anonimnim komentarima podjebavaju.
Gost
 
gost
10. 28-05-2006 01:04
 
Komentari
koliko vi micali moj komentar toliko puta u ga ja upisivati. Oito nekome smeta to se komentira. Potovani vatrogasci zar vi doputate da se netko reklamira putem vaih stranica . Vidi se zato se pojavio nakon 15g. ponovo u drutvu.
Gost
 
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna   Sljedea »


up      up
Na vrh

© 2018 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.