Naslovnica arrow Povijest sec arrow Povijest DVD-a arrow Vanije injenice u razvoju vatrogastva u Hrvatskoj 18 Prosinac 2017
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Dogaanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Trailica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Danas:395
Juer:336
Tjedan:395
Ukupno:3111095
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna kola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
Vanije injenice u razvoju vatrogastva u Hrvatskoj Ispis E-mail
Goran Batui - Brq   
Srijeda, 31 Svibanj 2006
 

Vaniji dogaaji u razvoju vatrogastva u Hrvatskoj

 

1309.   U Statutu Grada Dubrovnika uvedena odredba o organizaciji i nainu gašenja poara.

1741.   U Samoboru donesen je propis o sprjeavanju poara i skrbi o vatri.

1768.   Kraljevsko vijee Hrvatske, Slavonije i Dalmacije donijelo prvi propis za obranu od poara za podruje Hrvatske.

1857.   U Zagrebu se donosi propis za obranu od poara tzv. "Gastnik", a u Varadinu "Redarstveno poarniki red".

1864.   17. lipnja u Varadinu osnovan "Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varadinu" sa 150 lanova - osnivaa.

1876.   5. lipnja u Zagrebu odrana konstituirajua sjednica Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Vatrogasna zajednica poinje sustavno prikupljati podatke o vatrogastvu.

1877.   Mirko Kolari, zapovjednik varadinskog društva i poslije tajnik Vatrogasne zajednice, izrekao prvi put vatrogasnu zapovijed na hrvatskom jeziku.

1878.   Poinje sustavno prikupljanje podataka o poarima u Hrvatskoj.

1882.   Objavljuje se "Obuevnik za dobrovoljne vatrogasce", prva vatrogasna knjiga na hrvatskom jeziku iz pera Gjure S. Deelia.

1899.   Zajednica je izradila nacrt Gasnika (Vatrogasni zakon) za Kraljevinu Hrvatske i Slavonije. Uvedena je vatrogasna oznaka: kaciga i ukri postavljeni eki i sjekirica.

1891.   Organiziran je Prvi hrvatski strukovni vatrogasni teaj. Utemeljena prva hrvatska vatrogasna odlija.

1892.   Izlazi polumjesenik "Vatrogasac" uz potporu Zajednice.

1896.   Izlazi "Vatrogasni vjesnik" kao slubeno glasilo Zajednice.

1897.   Zajednica postaje strukovnim organom Vlade u poslovima vatrogastva.

1898.   Gjuro S. Deeli spjevao je vatrogasnu himnu, koju je uglazbio  istaknuti hrvatski skladatelj Ivan pl. Zajc.

1922.   Zajednica donosi nova Pravila prema kojima Zajednica organizira i uvjebava vatrogasna društva, vodi statistiku, imenik lanova, organizira strune teajeve, natjecanja, izdaje knjige i asopise, prireuje strune izlobe.

1926.   Otpoelo osnivanje vatrogasnih upa.

1930.   Vatrogasne upe su pomoni organi zajednice.

1933.   Donesen je Zakon o organizaciji vatrogastva Kraljevine Jugoslavije, kojim su vatrogasne organizacije dobile svoj pravni status, ali su ograniene slobode i inicijative vatrogasnih organizacija.

1936.   Skupština Vatrogasne zajednice Savske banovine zahtijeva povratak imena društvo umjesto ete, uz zakljuak da hrvatsko vatrogastvo, kao sastavni dio hrvatskog naroda, ulazi u borbu za oivotvorenje narodne slobode. Donosi se i zakljuak da se u vjebovniku svi nazivi i zapovijedi mijenjaju na hrvatski jezik, da se na odore vrati hrvatski grb, te da na vatrogasnom barjaku na jednoj strani bude slika sv. Florijana, a na drugoj vatrogasni znak s imenom društva.

1937.   U povodu šezdesete obljetnice Zajednice otkriva se spomenik Gjuri Deeliu u Zagrebu, a na vatrogasnom skupu u prisutnosti 17.000 vatrogasaca donosi se rezolucija u kojoj se trai raskid Zajednice s Vatrogasnim savezom Kraljevine Jugoslavije, te skidanje vatrogasnih odora Kraljevine.

1940.   Donosi se banska naredba da sve vatrogasne poslove obavlja Odsjek za civilnu zaštitu i vojne poslove banske vlasti.

1941.-42.        Imenovan je povjerenik Vatrogasne zajednice koji je preuzeo sve poslove i imovinu Zajednice. U sklopu Narodne zaštite ustrojava se i oprema vatrogasna sluba. Poetkom 1942. godine vatrogastvo pripada organizacijski Ministarstvu udrube, a krajem 1942. godine vatrogastvo je u nadlenosti Ministarstva unutarnjih poslova.

1945.   Imenovan je povjerenik za vatrogastvo NRH. Vatrogastvo organizacijski pripada Ministarstvu unutarnjih poslova. Osnovana je vatrogasna milicija.

1948.   Donijet je Zakon o dobrovoljnim vatrogasnim društvima NRH.

1949.   Osnovan je Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava NRH.

1955.   Odran Kongres CTIF-a u Zagrebu.

1956.   Donijet je Osnovni zakon o zaštiti od poara Hrvatske temeljem kojega su se u opinama morali ustrojiti vatrogasni fondovi.

1957.   Otvorena je Vatrogasna škola u Zagrebu.

1961.   Vatrogasne organizacije svrstane u 4 kategorije.

1962.   Otvorena je Viša tehnika škola za sigurnost na radu i zaštitu od poara.

1966.   U Karlovcu je odrano 3. meunarodno vatrogasno natjecanje CTIF-a.

1968.   Donijet je republiki Zakon o zaštiti od poara kao organizacijski zakon.

1972.   Vatrogasni savez Hrvatske ustanovljava Mjesec zaštite od poara tijekom mjeseca lipnja.

1977.   Zaštita od poara je prvi put propisana kao djelatnost od posebnoga društvenog interesa na temelju Zakona o zaštiti od poara, što je bilo temeljem sustavnog i stabilnog financiranja vatrogastva.

1986.   Osnovana Osnovna samoupravna interesna zajednice usmjerenog obrazovanja u djelatnosti zaštite od poara.

1990.   Prvi Ustav Republike Hrvatske kao samostalne, neovisne i demokratske drave donesen je 22. prosinca. Sabor RH donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od poara.

1991.   Zbog sve otvorenije agresije na Republiku Hrvatsku, Republiki štab CZ donosi "Odluku o prelasku DVD-a i vatrogasnih saveza na rad i djelovanje u ratnim uvjetima". Poetkom listopada Hrvatski sabor donosi Odluku o proglašenju RH suverenom i samostalnom dravom, te o raskidu dravno-pravne sveze sa SFRJ. Predsjednik RH dr. Franjo Tuman poetkom prosinca donosi Odluku o pohvali vatrogasnim postrojbama kao priznanje za iskazanu hrabrost i portvovnost u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u ratu. Imenovano je Ratno predsjedništvo VSH. Utemeljena "Akcija sv. Florijana" za prikupljanje pomoi vatrogasnoj organizaciji.

1992.   U Tehnikom muzeju u Zagrebu otvoren je u listopadu Odjel vatrogastva s izlošcima iz povijesti hrvatskog vatrogastva. Štab CZ RH dodijelio je Vatrogasnom savezu u Hrvatskom Saboru priznanje za spašavanje ljudi i imovine u ratu za slobodnu Hrvatsku. Utemeljen Nacionalni komitet CTIF-a. Na sjednici CTIF-a u Albeni (Bugarska) u rujnu vatrogasna organizacija Republike Hrvatske primljena je u lanstvo Meunarodnoga tehnikoga komiteta za preventivu i gašenje poara.

1993.   Donijet je novi Zakon o vatrogastvu te Zakon o zaštiti od poara. Preustrojstvo i obnoviteljstvo hrvatskog vatrogastva provedeno je na prvom Saboru Hrvatske vatrogasne zajednice polovicom prosinca kad je i promijenjen naziv Vatrogasnog saveza Hrvatske u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. U Tokiju je u studenom Hrvatska vatrogasna organizacija postala lanicom Saveza svjetskih dobrovoljnih vatrogasnih udruenja (FWVFA). Na Vatrogasnoj olimpijadi u Berlinu prvi puta nastupila dravna vatrogasna reprezentacija Republike Hrvatske.

1994.   Pod pokroviteljstvom predsjednika RH dr. Franje Tumana u Varadinu je sveano obiljeena 18. i 19. lipnja 130. obljetnica Prvoga Hrvatskoga dobrovoljnog vatrogasnog zbora uz sudjelovanje 5120 vatrogasaca. Sveanosti je bio nazoan dr. Franjo Tuman, koji je svojim nadahnutim govorom dao znatnu potporu vatrogastvu na hrvatskom tlu. U sklopu 130. obljetnice otvoren je Muzej hrvatskog vatrogastva u Varadinu.

1995.   Kamp vatrogasne mladei. Do 1998. organiziran je u Novom Vinodolskom, a potom u Faani.

1996.   U Zagrebu na svean nain obiljeena 120. obljetnica Hrvatske vatrogasne zajednice. Donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu. Osnovana Udruga proizvoaa i dobavljaa vatrogasnih ureaja, opreme i sredstava za gašenje i zaštitu od poara. Humanitarna udruga iz Velike Britanije "Operation Florian", uz potporu Zajednice, otpoela je s organizacijom vatrogasnih kampova za osposobljavanje vatrogasaca, te donacijom vatrogasnih vozila i opreme.

1997.   Odrana Izborna skupština Hrvatske vatrogasne zajednice. U Danskoj na Vatrogasnoj olimpijadi hrvatski vatrogasci osvojili šest zlatnih i šest srebrnih odlija.

1999.   Usvojen Zakon o vatrogastvu 1. listopada. Osnovana Udruga profesionalnih vatrogasaca i zaposlenika na poslovima zaštite od poara i gospodarstvu.

2000.   Stupio na snagu novi Zakon o vatrogastvu kojim se decentralizira profesionalno vatrogastvo. Osnovana Udruga proizvoaa, dobavljaa i servisera vatrogasne opreme pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Zajednica postala pokroviteljem dokumentacijskog centra Hrvatskog dobrovoljnog vatrogastva u Pitomai, koji je otvoren 1997.

2001.   Uz pokroviteljstvo Predsjednika RH u Sisku je obiljeena 125. obljetnica Zajednice. Objavljena Kratka povjesnica Hrvatske vatrogasne zajednice. Izabrano je Povjerenstvo za istraivanje povijesti vatrogastva Hrvatske. U Zagrebu je zasjedao Izvršni odbor CTIF-a. Osnovana Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske.

2003.   Hrvatski sabor usvojio je izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu, te izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne i podrune samouprave, kojim se ustupa 1% poreza na dohodak opinama i gradovima kao osnivaima javnih vatrogasnih postrojbi.

2005.   Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju od 1. sijenja te godine Sluba za vatrogastvo i Uilište vatrogastva i civilne zaštite i spašavanja (do tada su djelovali u sklopu MUP-a) djeluju u sklopu Dravne uprave za zaštitu i spašavanje koja preuzima brigu ne samo o vatrogastvu u katastrofama i veim nesreama, ve i u redovitim poslovima vatrogastva. Odrana Meunarodna Vatrogasna olimpijada te Skupština CTIF-a u Varadinu

 

PODACI O VATROGASTVU HRVATSKE

od 1870. do 1996. godine

 

Do 1870.         na podruju tadašnje Hrvatske osnovana su etiri DVD-a,

1876.               30 dobrovoljnih vatrogasnih društava,

1886.               65 dobrovoljnih vatrogasnih društava,

1890.               179 dobrovoljnih vatrogasnih društava,

1914.               224 dobrovoljna vatrogasna društva,

1919.               198 dobrovoljnih vatrogasnih društava,

1927.               396 dobrovoljnih vatrogasnih društava,

1937.               926 DVD-a i 13 u poduzeima sa 30.000 aktivnih lanova i 29.000 podupirajuih,

1941.               1078 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 24 u poduzeima,

1946.               982 dobrovoljna vatrogasna društva,

1950.               1083 DVD-a i 630 u poduzeima, sa 36.500 aktivnih lanova i 26.000 podupirajuih. Djeluje 14 profesionalnih vatrogasnih        postrojbi sa 406 profesionalnih vatrogasaca,

1960.               1816 DVD-a i 367 u poduzeima sa 69.500 aktivnih i 83.000 podupirajuih lanova,

1981.               2154 DVD-a ukupno s 86.000 aktivnih i 127.000 podupirajuih lanova. Djeluje 35 profesionalnih postrojbi i 56 profesionalnih vatrogasnih postrojbi u poduzeima s 4510 profesionalnih vatrogasaca,

1990.               1904 DVD-a i 399 u poduzeima, sa 102.000 aktivnih lanova. Djeluje 39 profesionalnih vatrogasnih postrojbi sa 1692 profesionalna vatrogasca, te 50 profesionalnih vatrogasnih postrojbi u poduzeima sa 1780 vatrogasaca,

1995.               1909 DVD i 150 DVD u gospodarstvu, sa 68.000 aktivnih lanova. Djeluje 19 profesionalnih vatrogasnih postrojbi MUP-a RH s 1.984 vatrogasca, te 46 profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu s 1.056 vatrogasaca.

            U dobrovoljnim vatrogasnim društvima djeluje 5.106 ena i 12.444 mladih. Dobrovoljna vatrogasna društva raspolau sa 1.044 vatrogasna doma, 926 vatrogasnih spremišta, 1.811 vatrogasnih vozila te s 2.288 motornih vatrogasnih pumpi.

            Dobrovoljna vatrogasna društva udruena su u 136 vatrogasnih zajednica opina, 39 vatrogasnih zajednica gradova, 11 vatrogasnih zajednica podruja te 20 vatrogasnih zajednica upanija i Vatrogasnu zajednicu grada Zagreba.

            Profesionalne postrojbe MUP-a RH raspolau s 491 vatrogasnim vozilom te sa 179 motornih vatrogasnih pumpi. Profesionalne postrojbe u gospodarstvu raspolau sa 141 vatrogasna vozila i 118 motornih vatrogasnih pumpi.

2001.               1.872 DVD-a od kojih 108 u poduzeima sa 62.606 lanova. Djeluje 54 javnih vatrogasnih postrojbi s 2.060 vatrogasaca te 47 vatrogasnih postrojbi u vatrogastvu s 1.050 vatrogasaca.

2006.               1.793 DVD-a, te 66 dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu koje imaju ukupno 52.868 dobrovoljnih vatrogasaca s ukupno 62.400 operativnih vatrogasaca, od kojih 205 djeluju profesionalno kao jezgre u 82 dobrovoljna vatrogasna društva. DVD-i broje 14.500 lanova vatrogasne mladei, te 140.000 priuvnih, podupirajuih, poasnih i lanova veterana. Djeluje 60 javnih vatrogasnih postrojbi s 2.273 vatrogasca te 55 profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu s 1.087 vatrogasaca. U Hrvatskoj djeluje etiri intervencijske postrojbe Dravne uprave za zaštitu i spašavanje. Vatrogastvo raspolae s 1.119 vatrogasnih domova, 952 vatrogasnih spremišta, 2.243 vatrogasnih vozila i 2.200 vatrogasnih pumpi. Dobrovoljna vatrogasna društva, vatrogasne zajednice i vatrogasne postrojbe udruene su u 116 vatrogasnih zajednica opina, 54 vatrogasne zajednice gradova i 22 vatrogasna zajednice podruja, te 20 vatrogasnih zajednica upanija i Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba.

 

 

 

Imena Hrvatske vatrogasne zajednice tijekom povijesti

 

1876.               Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica

1930.               Vatrogasna zajednica Savske banovine

1939.               Vatrogasna zajednica Banovine Hrvatske

1941.               Vatrogasni savez NDH

1949.               Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava NRH

1955.               Vatrogasni savez Hrvatske

1993.               Hrvatska vatrogasna zajednica

 

 

Sjedišta Zajednice

 

1928. - Ulica sv. Duh, Zagreb, privatni stan

1929. - Akademiki trg 12, Zagreb

1929. od 15. 9. akovo, Strossmayerov trg 12 (sjedište tajništva je u Krievcima)

1932. od 9. 11. Zagreb, Ilica 131.

1933. od 1. 9. Zagreb, Pavla Radia 30. (bivša Duga ulica)

1935. (od 17. 3.) - 1937. (do 3. 5.) Zagreb, Savska 1

1937. (od 3. 5.) - 1938. Zagreb, Margaretska ulica 1

1938-1941. Zagreb, Mihanovieva 40

1941. od 16. 4. Savska cesta 6

1949-1996. Zagreb, Frankopanska 7/I

1996. do danas Zagreb, Našika 14.

Do 1928. je djelovanje voeno u privatnim stanovima te u DVD Zagreb, odnosno Profesionalnoj vatrogasnoj strai u Zagrebu, gdje je radio tajnik Kolari.

 

 

Godine osnutka vatrogasnih zajednica u Austro-ugarskoj monarhiji

 

1869. VZ KORUŠKE

1870. VZ ŠTAJERSKE

1871. VZ UGARSKE

1874. VZ HRVATSKA

1874 VZ TIROLSKA

1878. VZ EŠKA

1881. VZ SOLNOGRADSKA

1883. VZ ŠLESKA

1883. VZ MORAVSKA

1884. VZ GORNJE AUSTRIJE

1887. VZ DONJE AUSTRIJE

1888. VZ KRANJSKE

1897. VZ STREDNJE ŠTAJERSKE

1900.  Meunarodni tehniki komitet, CTIF.

 

 

Predsjednici Zajednice

 

 • 1.) JOSIP HACKENBERG (Sisak) 1874. (predsjednik Zajednice u osnivanju)
 • 2.) ANTUN BRLAKOVI (Sisak) 1875-1876. (predsjednik Zajednice u osnivanju)
 • 3.) URO STJEPAN DEELI (Zagreb) od 5. 6. 1876-1907. Ve 1906. godine Deeli je dao ostavku zbog bolesti, ali se Središnji odbor uvaavajui zasluge nije za to odluio, te je do smrti 28. 10. 1907. vodio Deelia kao predsjednika, iako je sjednicama predsjedavao Ivan Domitrovi.
 • 4.) ALEKSANDER MARUZZI (Zagreb) 1907-1917.
 • 5.) IVAN DOMITROVI (Sela kod Siska) 1917-1922, potpredsjednik, obnašao dunost predsjednika.
 • 6.) IVAN LEGAT (Karlovac) 1922-1925.
 • 7.) VJEKOSLAV HEINZL (Zagreb) 1925-1928.
 • 8.) MARIJAN pl. HERI (akovo) 1928-1932.
 • 9.) mr. MIRKO KLEŠI (Samobor) 1933-1934. U vremenu od ostavke Heria 9. 11. 1932. do 2. 3. 1933. Zajednici je predsjedao potpredsjednik mr. Mirko Kleši (Samobor).
 • 10.) STANKO AGAR (Krievci) 17. 3. 1935.-1942. U vremenu od 28. 12. 1934. do imenovanja 17. 3. 1935. Zajednici predsjedava Stanko agar kao potpredsjednik na koju dunost je izabran na izvanrednoj Skupštini VZSB 10. 12. 1933.
 • 11.) IVAN JAVOR (Zagreb) 1942-1943. povjerenik za vatrogastvo u vrijeme NDH
 • 12.) MATO GROZDANI, 1946-1949. povjerenik za vatrogastvo u sklopu MUP-a
 • 13.) VILIM TOT (Karlovac) 1949.-1951.
 • 14.) JURICA DRAUŠNIK (Zagreb) 1951-1964.
 • 15.) VELJKO BRAJI (Zagreb) 1964-1972.
 • 16.) BRANKO JARI (Zagreb) 1972-1982.
 • 17.) mr. sc. TEODOR FRICKI (Zagreb) 1982-1984.
 • 18.) PETAR DJETELI (Zagreb) 1984-1988.
 • 19.) TEODOR FRICKI (Zagreb) 1988.
 • 20.) PETAR DJETELI (Zagreb) 1988-1992.
 • 21.) mr. sc. TEODOR FRICKI (Zagreb) 1992-1993.
 • 22.) dr. sc. FRANJO GREGURI (Zagreb) 1993-2000.
 • 23.) mr. sc. TEODOR FRICKI, 2000- 28. 06. 2005.
 • 24.) Marijan Mlinari, dr. med. od 2005. godine.

 

Prvi puta je za potpredsjednika izabran Ivan Domitrovi, Sela kod Siska 16. 3. 1902. godine, sve do 1922., potom je 13. 8. 1922. izabran Pavao Kelemen iz Zagreba, a poslije njegove smrti Ante Tolovi iz Zagreba 4. 8. 1923. pa Marijan pl. Heri iz akova 4. 7. 1925., Adalbert Knopp iz Novske 29. 7. 1928., Nikola Hribar iz V. Gorice i mr. Mirko Kleši iz Samobora 18. 10. 1931., Stanko agar iz Krievca i Dragutin Trstenjak iz Zlatara 10. 12. 1933., Vlado Andraševi iz Zagreba 1935. Branko Svoboda iz Varadina i Ivan Heinzel iz Zagreba 1937., Mirko Malivuk iz Zagreba 1940., itd.

 

Zapovjednici - naelnici Zajednice

 

 • 1.) STJEPAN NI, zapovjednik DVD Bjelovar i Vatrogasne upe Bjelovar - prvi je proelnik Tehniko-organizatorskog odbora HSVZ izabran 26. 8. 1928. godine na Skupštini u Osijeku.
 • 2.) IVO GRES, akovo, izabran 1. 4. 1929. Sve do trajanja Zajednice u NDH tj. do 1943./1944.
 • 3.) FRANJO KUMER, Zagreb, 1949.-1960.
 • 4.) STJEPAN JANKOVI, Varadin, 1960.-1964.
 • 5.) JOSIP POPOVI, Zapreši-Zagreb,1964.-1970.
 • 6.) IVAN DRUETA, Zagreb, 1970.-1978.
 • 7.) SLAVKO MARJANOVI, Zagreb, 1978.-1994.
 • 8.) VINKO POŠTA, Novi Marof, zapovjednik-volonter, MARIO STAREVI, tajnik Zapovjedništva, 1994.-1997.
 • 9.) mr. ELJKO POPOVI, Domagovi (Jastrebarsko), zapovjednik Zapovjedništva od 1997., naelnik od 1999.

 

Zamjenici zapovjednika, odnosno naelnika, spominju se Vladimir Piškuli 1931. godine, Sreko Jandraši 1937. godine, Zdenko Begovi.

 

Tajnici HVZ

 

 • 1.) FERDO HEFELE, Sisak, 1874.
 • 2.) F. GREDLI, Sisak, 1875/1876.
 • 3.) dr. ADOLF ALAGOVI, 1876-1884.
 • 4.) dr. ADOLF BETEHEIM, 1884-1893.
 • 5.) MIRKO KOLARI, 1893-1928.
 • 6.) STANKO AGAR I., 1928-1933.
 • 7.) KATICA BEŠLI II., 1931-1933.
 • 8.) DRAGUTIN BUDICKI, 1933.
 • 9.) MIRKO MALIVUK, 1933/1934.
 • 10.) MATO IVETA, 1934.
 • 11.) FRANJO LONAR, 1935-1937.
 • 12.) ZVONKO MIHAJLOVI, 1937-1938.
 • 13.) IVAN JAVOR, 1938-1940.
 • 14.) dr. MASAN, 1940.
 • 15.) PETAR MEI, 1949-1951.
 • 16.) STANKO SKOK, 1951-1970.
 • 17.) JOSIP POPOVI, 1971-1992.
 • 18.) mr. sc. MIROSLAV KIRINI, 1993-1997.
 • 19.) MLADEN CRNKOVI. 24. 4. 1997.-26. 5. 1998.
 • 20.) GABRIEL ŠPEHAR od 26. 5. 1998.

 

 

Dunosnici zajednice u Vatrogasnom savezu Jugoslavije

 

 • 1.) MARIJAN HERI, (akovo) 1929-1932, predsjednik VS Kraljevine Jugoslavije
 • 2.) STANISLAV AGAR, (Krievci), 1929-1932, tajnik VS Kraljevine Jugoslavije
 • 3.) STANISLAV AGAR, (Krievci), 1935. potpredsjednik VS Kraljevine Jugoslavije
 • 4.) STANISLAV AGAR, (Krievci), 1937. predsjednik VS Kraljevine Jugoslavije
 • 5.) PETAR DJETELI, (Zagreb), 1976-1980, predsjednik VS Jugoslavije
 • 6.) TEODOR FRICKI, (Zagreb), 1990-1991, predsjednik VS Jugoslavije

 

Tekst u cjelini poslan iz Hrvatske vatrogasne zajednice


Posjeta: 5807

Komentirajte prvi

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna   Sljedea »


up      up
Na vrh

© 2017 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.