Naslovnica arrow Vatrogasna tehnika arrow Prijedlog ustroja vatrogastva u RH 18 Listopad 2018
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Događanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Tražilica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Danas:3090
Jučer:4554
Tjedan:16602
Ukupno:1222120
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna škola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
Prijedlog ustroja vatrogastva u RH Ispis E-mail
Goran Batušić - Brq   
Petak, 20 Listopad 2006
znak_udrugeindtra

Prijedlog ustroja vatrogastva RH kojeg zastupa Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske temelji se odredbama članka 135. Ustava RH koji utvrđuje da Jedinica lokalne samouprave obavlja poslove iz lokalnog djelokruga kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana,

 

Preuzeto sa www.upvh.hr

 

pustvat161006 

Prijedlog ustroja vatrogastva RH kojeg zastupa Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske temelji se odredbama članka 135. Ustava RH koji utvrđuje da˛Jedinica lokalne samouprave obavlja poslove iz lokalnog djelokruga kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na ..............., zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Dakle, jedinica lokalne samouprave obavlja poslove protupožarna zaštita a pod tim pojmom se podrazumijeva preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastanka požara te gašenje nastalog požara. Kako su obveze jedinica lokalne samouprave u pogledu "protupožarne zaštite" jasne i neprenosive novi ustroj vatrogastva mora kretati od jedinica lokalne samouprave te se iz tih razloga predlaže osnivanje:

I.1.) GRADSKOG VATROGASNOG CENTRA

Gradski vatrogasni centar je javna ustanova koja u ime Poglavarstva grada obavlja poslove zaštite od požara (preventivne i kurativne) na području grada te radi i djeluje sukladno Zakonu o ustanovama:
- Upravno vijeće imenuje Poglavarstvo grada;
- Ravnatelja Gradskog vatrogasnog centra imenuje Upravno vijeće (ili Poglavarstvo grada);
- Upravno vijeće imenuje i razrješuje zapovjednike vatrogasnih postrojbi koje su Planom ZOP-a utvrđene i dodijeljeno im je područje odgovornosti te imenuje voditelja preventive.

Gradski vatrogasni centar ima slijedeće cjeline:
a) Gradsko vatrogasno zapovjedništvo je strukovno tijelo kojim rukovodi Ravnatelji vatrogasnog centra u rad kojeg ulaze zapovjednici vatrogasnih postrojbi sa područja grada te voditelji preventive a ono:
- daje prijedloge poboljšanja operativne pripravnosti i uvježbanosti vatrogastva na teritoriju grada;
- predlaže imenovanja vatrogasnih zapovjednika postrojbi i voditelja preventive;
- analizira vatrogasne intervencije na području grada i predlaže poboljšanja;
- analizira učinkovitost pojedinih taktika gašenja i vođenja vatrogasne intervencije;
- analizira tehničku opremljenost vatrogasnih vozila na području grada te predlaže poboljšanja opremljenosti i pravilne raspoređenosti vatrogasne tehnike;
- analizira fizičku i psihičku pripravnost vatrogasaca na području grada te predlaže poboljšanja;
- utvrđuje potrebe za osposobljavanjem vatrogasnih kadrova na području grada;
- analizira provođenje stručnog nadzora nad vatrogasnim postrojbama te predlaže poboljšanja;
- predlaže i druga poboljšanja koja su vezana uz obavljanje vatrogasne struke.

b) Vatrogasna/e postrojba/e (profesionalne i dobrovoljne) je/su operativna/e organizirana/e snaga/e ravnatelja vatrogasnog centra koje obavlja/ju:
- gašenje požara na području grada koje joj je prema Planu zaštite od požara grada dodijeljeno;
- druge vatrogasne intervencija za koje je osposobljena tehnički i kadrovski na području svoje odgovornosti;
- pripremanje za obavljanje vatrogasnih intervencija (teoretsko i praktično osposobljavanje za pojedine tipske vatrogasne intervencije koje se mogu predvidjeti i planirati);
- održavanje vatrogasne tehnike i oprem u funkcionalnom i ispravnom stanju;
- vatrogasnu intervenciju izvan područja svoje odgovornosti na zapovijed nadređenog zapovjednika (ravnatelja);
- vođenje statistike o svim vatrogasnim intervencijama na području svoje odgovornosti;

c) Služba preventivnih poslova je ustrojbena jedinica ravnatelja vatrogasnog centra koje obavlja preventivne poslove na području jedinice lokalne samouprave koji se odnose na:
- utvrđivanje stanja vanjske hidrantske mreže te poduzimanje mjera da se ista dovede u ispravno i funkcionalno stanje;
- utvrđivanje stanja unutarnje hidrantske mreže kod pravnih osoba i stambenih i poslovnih građevina te poduzimanje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
- utvrđivanje provođenja mjera zaštite od požara u stambenim i poslovnim građevinama te poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje;
- utvrđivanje provođenja mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru te poduzimanje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
- snimanje stanja evakuacijskih putova u stambenim i poslovnim zgradama gdje se okuplja veći broj ljudi te poduzimanje mjera da se otklone utvrđeni nedostaci;
- snimanje postojećeg stanja na karakterističnim građevinama glede izvođenja vatrogasne intervencije za najnepovoljniji slučaj požara;
- obrada statističkih podataka o požarima i drugim vatrogasnim intervencijama te predlaganje poduzimanja mjera da se smanji broj požara i drugih nesreća;
- obavljanje drugih poslova kojima je cilj smanjenje broja požara i materijalnih šteta te ljudskih nesreća (promidžba, seminari, savjetovanja, naputke oko postupanja kod loženja vatre na otvorenom prostoru i sl.).

I.2.) OPĆINSKOG VATROGASNOG CENTRA

Općinski vatrogasni centar je javna ustanova koja u ime Poglavarstva općine obavlja poslove zaštite od požara (preventivne i kurativne) na području općine te radi i djeluje sukladno Zakonu o ustanovama:
- Upravno vijeće imenuje Poglavarstvo općine;
- Ravnatelja Općinskog vatrogasnog centra imenuje Upravno vijeće (ili Poglavarstvo općine);
- Upravno vijeće imenuje i razrješuje zapovjednike vatrogasnih postrojbi koje su Planom ZOP-a utvrđene i dodijeljeno im je područje odgovornosti.

Općinski vatrogasni centar ima slijedeće cjeline:
a) Općinsko vatrogasno zapovjedništvo je strukovno tijelo kojim rukovodi Ravnatelji vatrogasnog centra u rad kojeg ulaze zapovjednici vatrogasnih postrojbi sa područja općine a ono:
- daje prijedloge poboljšanja operativne pripravnosti i uvježbanosti vatrogastva na teritoriju općine;
- predlaže imenovanja vatrogasnih zapovjednika postrojbi;
- analizira vatrogasne intervencije na području i predlaže poboljšanja;
- analizira učinkovitost pojedinih taktika gašenja i vođenja vatrogasne intervencije;
- analizira tehničku opremljenost vatrogasnih vozila na području općine te predlaže poboljšanja opremljenosti i pravilne raspoređenosti vatrogasne tehnike i opreme;
- analizira fizičku i psihičku pripravnost vatrogasaca na području općine te predlaže poboljšanja;
- utvrđuje potrebe za osposobljavanjem vatrogasnih kadrova na području općine;
- analizira provođenje stručnog nadzora nad vatrogasnim postrojbama te predlaže poboljšanja;
- predlaže i druga poboljšanja koja su vezana uz obavljanje vatrogasne struke.

b) Vatrogasna/e postrojba/e (profesionalne i/ili dobrovoljne) je/su organizirana/e snaga/e ravnatelja vatrogasnog centra koje obavlja/ju:
- gašenje požara na području općine koje joj je prema Planu zaštite od požara općine dodijeljeno;
- druge vatrogasne intervencija za koje je osposobljena tehnički i kadrovski na području svoje odgovornosti;
- pripremanje za obavljanje vatrogasnih intervencija (teoretsko i praktično osposobljavanje za pojedine tipske vatrogasne intervencije koje se mogu predvidjeti i planirati);
- održavanje vatrogasne tehnike i oprem u funkcionalnom i ispravnom stanju;
- vatrogasnu intervenciju izvan područja svoje odgovornosti na zapovijed nadređenog zapovjednika (ravnatelja);
- vođenje statistike o svim vatrogasnim intervencijama na području svoje odgovornosti;
- utvrđivanje stanja vanjske hidrantske mreže te poduzimanje mjera da se ista dovede u ispravno i funkcionalno stanje;
- utvrđivanje stanja unutarnje hidrantske mreže kod pravnih osoba i stambenih i poslovnih građevina te poduzimanje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
- utvrđivanje provođenja mjera zaštite od požara u stambenim i poslovnim građevinama te poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje;
- utvrđivanje provođenja mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru te poduzimanje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
- snimanje stanja evakuacijskih putova u stambenim i poslovnim zgradama gdje se okuplja veći broj ljudi te poduzimanje mjera da se otklone utvrđeni nedostaci;
- snimanje postojećeg stanja na karakterističnim građevinama glede izvođenja vatrogasne intervencije za najnepovoljniji slučaj požara;
- obradu statističkih podataka o požarima i drugim vatrogasnim intervencijama te predlaganje poduzimanja mjera da se smanji broj požara i drugih nesreća;
- obavljanje drugih poslova kojima je cilj smanjenje broja požara i materijalnih šteta te ljudskih nesreća (promidžba, seminari, savjetovanja, naputke oko postupanja kod loženja vatre na otvorenom prostoru i sl.).

II) ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG CENTRA

Županijski vatrogasni centar je javna ustanova te radi i djeluje sukladno Zakonu o ustanovama:
- Upravno vijeće imenuje Poglavarstvo županije;
- Ravnatelja Županijskog vatrogasnog centra imenuje Upravno vijeće (ili Poglavarstvo županije);
- Upravno viječe imenuje vatrogasne nadzornike za provedbu stručnog nadzora nad vatrogasnim postrojbama na prijedlog Županijskog vatrogasnog zapovjedništva.
Županijski vatrogasni centar ima slijedeće cjeline:

a) Županijsko vatrogasno zapovjedništvo strukovno tijelo kojim rukovodi županijski vatrogasni zapovjednik a u kojeg ulaze ravnatelji gradskih odnosno općinskih vatrogasnih centara a ono:
- daje prijedloge poboljšanja operativne pripravnosti i uvježbanosti vatrogastva na teritoriju županije;
- predlaže imenovanja vatrogasnih nadzornika za provedbu stručnog nadzora nad radom vatrogasnih postrojbi na području županije;
- analizira vatrogasne intervencije na području županije i predlaže poboljšanja;
- analizira učinkovitost pojedinih taktika gašenja i vođenja vatrogasne intervencije;
- analizira tehničku opremljenost vatrogasnih vozila na području županije te predlaže poboljšanja opremljenosti i pravilne raspoređenosti vatrogasne tehnike;
- analizira fizičku i psihičku pripravnost vatrogasaca na području županije te predlaže poboljšanja;
- utvrđuje potrebe za osposobljavanjem vatrogasnih kadrova na području županije;
- analizira provođenje stručnog nadzora nad vatrogasnim postrojbama te predlaže poboljšanja;
- predlaže i druga poboljšanja koja su vezana uz obavljanje vatrogasne struke.

b) Županijski vatrogasni operativni centar je operativno tijelo županijskog vatrogasnog zapovjednika koje obavlja:
- koordinaciju vatrogasnih snaga i sredstva u slučaju velikih požara i drugih vatrogasnih intervencija na području županije;
- zaprima pozive građana za pomoć u svim nesrećama (telefoni 112 i 93) ako poziv nije zaprimio gradski ili općinski operativni centar (koje nema uspostavljeno stalno dežurstvo) te uzbunjuje teritorijalno nadležnu ili tehnički osposobljenu vatrogasnu postrojbu za izlazak na vatrogasnu intervenciju;
- zaprima dnevne informacije o vatrogasnim intervencijama na teritoriju županije, obrađuje ih te izvješćuje nadležne institucije i javnost o karakterističnim događajima;
- vodi statistiku o svim vatrogasnim intervencijama na teritoriju županije;
- zaprima zahtjeve za pomoć vatrogasnih snaga i tehnike iz drugih županija od Državnog vatrogasnog operativnog centra;
- raspoređuje unaprijed utvrđene snage i tehniku u slučaju većih nesreća na području županije;
- koordinira provedbu Programa aktivnosti za područje županije;


III) HRVATSKOG CENTRA ZA VATROGASTVO

Hrvatski centar za vatrogastvo je javna ustanova te radi i djeluje sukladno Zakonu o ustanovama:
- Upravno vijeće imenuje Vlada Republike Hrvatske;
- Ravnatelja Hrvatskog centra za vatrogastvo imenuje Upravno vijeće (ili Vlada RH);

Hrvatski centar za vatrogastvo ima slijedeće cjeline:

a) Nacionalni odbor za vatrogastvo koje je sastavljeno od svih struktura vatrogastva (ključ zastupanja treba biti takav da su svi jednoliko zastupljeni) i ono:
- predlaže ili daje suglasnost na podzakonske akte i slične dokumente;
- izdaje preporuke i naputke koji su obvezujući za provođenje;
- vodi generalnu politiku u vatrogastvu RH;
- predlaže imenovanje državnog zapovjednika;
- predlaže imenovanje načelnika vatrogasne škole,
- odobrava imenovanja županijskih vatrogasnih zapovjednika;
- definira uvjete provođenja stručnog nadzora u vatrogastvu;
- nadzire zakonitost postupanja stručnog nadzora u vatrogastvu.

b) Državno vatrogasno zapovjedništvo strukovno tijelo kojim rukovodi državni vatrogasni zapovjednik a u kojeg ulaze županijski zapovjednici a ono:
- daje prijedloge poboljšanja operativne pripravnosti i uvježbanosti vatrogastva na teritoriju RH;
- analizira vatrogasne intervencije i predlaže poboljšanja;
- definira taktiku gašenja i vođenja vatrogasne intervencije;
- analizira tehničku opremljenost vatrogasnih vozila te predlaže poboljšanja, tipizaciju;
- definira vrste i kvalitetu vatrogasne odjeće i obuće;
- utvrđuje zvanja i uvjet napredovanja u zvanjima;
- utvrđuje fizičku i psihičku pripravnost vatrogasaca;
- utvrđuje potrebe za osposobljavanjem te daje suglasnost na program vatrogasne škole;
- predlaže i druga poboljšanja koja su vezana uz obavljanje vatrogasne struke.

c) Vatrogasna škola obrazovna institucija za školovanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova koja obavlja:
- obrazovanje vatrogasnih kadrova u zvanju vatrogasac;
- usavršavanje vatrogasnih kadrova za zapovjedna radna mjesta (voditelj grupe, voditelj odjeljenja);
- specijalizacija vatrogasnih kadrova za prvu medicinsku pomoć, vođenje tehničkih intervencija sa opasnim tvarima, na prometnim nesrećama, požari otvorenog prostora i sl.;
- provodi osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca za zapovjedna vatrogasna zvanja, za vođenje vatrogasnih intervencija i sl.;
- organizira stručna i znanstvena savjetovanja u cilju obrade pojedinih tematskih cjelina;
- izdaje stručni literaturu za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca;
- obavlja i druge poslove koji se odnose na stručno i operativno osposobljavanje vatrogasnih kadrova.

d) Državni vatrogasni operativni centar je operativno tijelo državnog vatrogasnog zapovjednika koje obavlja:
- koordinaciju vatrogasnih snaga i sredstva u slučaju velikih požara na otvorenom prostoru;
- prima dnevne informacije o vatrogasnim intervencijama na teritoriju RH, obrađuje ih te izvješćuje nadležne institucije i javnost o karakterističnim događajima;
- vodi statistiku o svim vatrogasnim intervencijama na teritoriju Republike Hrvatske;
- zaprima zahtjeve za pomoć vatrogasnih snaga i tehnike iz drugih županija od županijskih vatrogasnih zapovjednika;
- raspoređuje unaprijed utvrđene snage i tehniku u slučaju većih nesreća;
- koordinira provedbu Programa aktivnosti;

NAPOMENA: Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske u svom prijedlogu se vodila samo operativnim i preventivnim poslovima u zaštiti od požara koje su utvrđene Ustavom RH te se nije upuštala u predlaganje ustroja dobrovoljnog vatrogastva sa vatrogasnim zajednicama za što u predloženoj organizaciji ima opravdanog mjesta.

 


Posjeta: 5082

Komentari (1)
1. 22-10-2006 02:49
 
Čak i u ovakovoj shemi kućica s DVDima je osjetno manja ( nejednaka) od one u kojoj "stoje" profi!!
Gost
 
miljenko_l

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna   Sljedeća »


up      up
Na vrh

© 2018 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.