Naslovnica arrow Vatrogasni svijet arrow Vonja pod rotirkama 17 Prosinac 2017
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Dogaanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Trailica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Gostiju online: 9
Danas:310
Juer:252
Tjedan:2671
Ukupno:3110674
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna kola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
Vonja pod rotirkama Ispis E-mail
Goran Batui - Brq   
Srijeda, 10 Sijeanj 2007
stp

Za vrijeme boravka u Dalmaciji ovo ljeto, prilikom izlaska na intervencije sreli smo dosta vozaa koji se ne znaju ponašati pri susretu s vozilima s prednošu prolaza a još više njih koji iz ne znam kojeg razloga namjerno takova vozila ne ele propustiti.

 

Ponašanje vatrogasaca u prometu malo me je zaintrigiralo te sam se bacio na prouavanje zakona te osobnih iskustava vozaa vatrogasaca s obzirom da sam nisam voza kamiona.

O toj temi sam se i dopisivao sa jednim kolegom iz dalmacije pa sa i vama iznosim dio te prepiske  sa zakonima i svojim zakljucima (plava boja teksta) pa Vas molim da mi to prokomentirate jer mislim da bi mnogi vatrogasci o toj temi mogli imati nekoliko pitanja.

Zakon o sigurnosti prometa

27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA
lanak 124.

(1) Na vozila slube hitne pomoi, vatrogasne slube, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim ureajima daju svjetlosne i zvune znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ogranienju brzine (lanak 27. do 30.), o prednosti prolaska (lanak 32.), o zabrani pretjecanja i obilaenja kolone vozila ili na pješakom prijelazu ili prelaenju iz trake u traku (lanak 45. stavak 1. toka 1., lanak 49. i lanak 50. stavak 1.), o zabrani presijecanja kolone pješaka (lanak 64.) te obvezi vezivanja sigurnosnim pojasom (lanak 138.).

(2) Iznimno, uz uvjet da je to neophodno potrebito, a vodei rauna o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na vozila s prednošu prolaska ne primjenjuju se ni odredbe o strani kretanja vozila ( lanak 21. do 23. a kada je obustavljen promet i lanak 24.), ukljuivanju u promet (lanak 20. stavak 1.) i o zaustavljanju i parkiranju te polukrunom okretanju (lanak 54. stavak 1., lanak 55. stavak 1. i 3., lanak 57. stavak 1. toka 5., 10., 11. i 12., lanak 58. stavak 1., lanak 115. i lanak 150. stavak 4.).

(3) Kad vozilo unutarnjih poslova i vojne policije upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreu iza njega, vozai su duni obratiti panju i na vozila kojima se osigurava prolaz, propustiti ih i, prema potrebi, zaustaviti svoja vozila dok ta vozila ne prou.

(4) Glede meusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. i 3. ovoga lanka vae odredbe ovoga Zakona o prednosti prolaska.

lanak 127.

Da bi omoguili prolaz vozilima iz lanka 124. i 126. ovoga Zakona, pješaci su se duni skloniti, a ostala vozila propustiti i, prema potrebi, zaustaviti se dok ta vozila ne prou.

lanak 128.

(1) Ureaji za davanje posebnih svjetlosnih i zvunih znakova smiju se ugraivati i upotrebljavati samo na vozilima kojima pripadnici policije obavljaju pratnju (lanak 123. stavak 1.) te na vozilima s pravom prednosti prolaska iz lanka 124. stavka 1. i 3. ovoga Zakona.

(2) Na vozilima policije, osim ureaja iz stavka 1. ovoga lanka, mogu se ugraditi i ureaji na kojima se ispisuju zapovijedi i obavijesti vozaima koji se kreu ispred ili iza policijskih vozila (obvezno zaustavljanje, stop policija, smanjite brzinu, prometna nezgoda, opasnost na cesti i sl.).

(3) Vozila iz lanka 124. ovoga Zakona mogu imati više plavih rotacijskih svjetala ugraenih na najvišem dijelu vozila i ureaj za davanje znakova u nizu tonova raznih visina, a vozila iz lanka 126. ovoga Zakona samo jedno plavo rotacijsko svjetlo i ureaj za davanje znakova u nizu tonova raznih visina.

U nastavku  navodim i nain ponašanja na vatrogasnim intervencijama što se tie prometa!

7. Kretanje vatrogasnih formacija do mjesta intervencije


a. Kretanje pojedinanim vozilom uz uporabu svjetlosne i zvune signalizacije, kad je to potrebno


b. Kretanje pojedinanim vozilom van naseljenog mjesta uz uporabu samo svjetlosne signalizacije


c. Gasni vlak - kretanje dva ili više vozila zajedno uz svjetlosnu signalizaciju, sa ili bez zvune signalizacije - razmak izmeu vozila u gasnom vlaku treba biti dovoljan da omogui pravovremeno zaustavljanje u sluaju koenja. Ako je prvo vozilo u gasnom vlaku iskljuilo zvunu signalizaciju, tada zvunu signalizaciju iskljuuje i drugo vozilo


d. Kretanje vozila treba biti ubrzano, ali pri tome se ne smije narušavati sigurnost ostalih sudionika u prometu ili vatrogasaca u vozilu. Za vozila s ukljuenim zvunim i svjetlosnim signalima primjenjuju se odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje su vozai vatrogasnih vozila duni poštivati. Za vozae vatrogasnih vozila organizirati e se posebno predavanje s posebnim osvrtom na odredbe tog Zakona


e. Za vrijeme kretanja do mjesta intervencije, vatrogasni zapovjednik se moe informirati mobitelom ili radio stanicom o dodatnim vanim podacima za nastali dogaaj


8. Dolazak na mjesto intervencije


a. Kod dolaska na mjesto intervencije, vatrogasni zapovjednik odreuje poloaj i mjesto smještaja vozila, a ukoliko je na intervenciju došao gasni vlak, tada vozau vozila s kojim je došao izdaje zapovijed gdje da smjesti vozilo, izlazi iz vozila, te drugim vozaima izdaje zapovijed o smještaju njihovih vozila, te zapovijed za ekanje u vozilu, za postrojavanje van vozila ili zapovijed za pripremu navale.


b. Ukoliko je drugo vozilo u gasnom vlaku bilo navalno vozilo, tada zapovjednik na mjestu intervencije imenuje zapovjednika tog odjeljenja, pomou kojeg nadalje koordinira rad na intervenciji

Iako je slubenu potvrdu o ovome teško dobiti, moj iz onoga što sam saznao od kompetentnih ljudi komentar na ovo ti je slijedei. Vatrogasna vozila imaju pravo prednosti prolaska i prilikom upaljenih zvunih signala na njih se ne primjenjuju veina zakona osim prolaska kroz crveno (ŠTO SE NIKAKO NE SMIJE). To u praksi znai da te policajac nee zaustaviti i kazniti kad koristiš to pravo. Ukoliko, pak skriviš prometnu nesreu jer si npr. oduzeo nekom prednost ili si zakvaio auto koji ide iz drugog smjera za vrijeme intervencije KRIV SI jer si ,bez obzira što imaš prednost prolaska, narušavao sigurnost ostalih sudionika u prometu.

Eventualno ti moe pomoi lanak 127. koji kae "Da bi omoguili prolaz vozilima iz lanka 124. i 126. ovoga Zakona, pješaci su se duni skloniti, a ostala vozila propustiti i, prema potrebi, zaustaviti se dok ta vozila ne prou. " no na sudu eš imati problema ukoliko nemaš vrste dokaze (video snimku, svjedoke policiju i sl.) o tome da je voza, sudionik nesree, eksplicitno, bez razloga kršio lanak 127. a ti nisi prilikom korištenja prava o prednosti prolaska narušavao sigurnost ostalih sudionika u prometu!

No, kršenje lanka 127. bi trebala nadgledati policija i vozae koji ga krše kanjavati jer je to njihovo pravo i obaveza, a policija to uglavnom ne radi . Kod nas su prilikom izlaska na jednu intervenciju jer su se vozili iza našeg vozila kojega jedan voza nije htio propustiti gotovo 5 km. jednog vozaa zaustavili i kaznili zbog kršenja lanka 127. te zbog ugroavanja ljudskih ivota i još po nekim tokama. No u mom vatrogasnom vijeku to je bio jedini sluaj da sam vidio da je policija kaznila takvog nesavjesnog vozaa.

Da policija eše kanjava takove vozae, vjerojatno bi se oni normalnije i ponašali.

Tehniki ti moeš prilikom odlaska na intervenciju snimiti vozaa koji bezrazlono krši lanak 127.i kasnije ga tuiti, no to bi trebalo probati jer ne znam da li je netko to radio i da li mu je uspjelo

 

Dalje, što je za tebe zanimljivo je:

Zakon o vatrogastvu

VI. VATROGASNE INTERVENCIJE

 

lanak 33.

   Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog poara, eksplozije, nesree ili druge opasne situacije (u daljnjem tekstu: dogaaj) zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva zapoela s intervencijom.

   Kada je na mjesto dogaaja prva izašla vatrogasna postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska javne vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.

   Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloivim sredstvima i snagama nije u mogunosti uspješno obaviti intervenciju, o dogaaju odmah izvješuje nadreenoga vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.

   Kada dogaaj prelazi granice opine ili grada zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice podruja ako isti postoji ili upanijski vatrogasni zapovjednik.

   Glavni vatrogasni zapovjednik moe preuzeti zapovijedanje vatrogasnom intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomonika sukladno svojoj prosudbi o uinkovitosti takvog odreenja.

   Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu, osnovanu sukladno ovom Zakonu, zapovijeda zapovjednik te vatrogasne postrojbe.

   Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo ovlaštene osobe oruanih snaga Republike Hrvatske.

 

lanak 34.

   Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima sljedee javne ovlasti:

   1. ulaziti u dom bez privole stanara, ako se otklanja izravna ozbiljna opasnost za ivot i zdravlje ljudi ili imovine veeg opsega,

   2. zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije,

   3. pozvati policiju glede osiguranja mjesta dogaaja te poduzimati druge potrebne mjere radi sprjeavanja nastajanja štetnih posljedica,

   4. izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih graevina koje su ugroene nastalim dogaajem,

   5. prekinuti dovod elektrine energije i plina,

   6. djelomino ili potpuno ograniiti dovod vode potrošaima u zoni pojave poara ili itavom naselju, radi osiguranja potrebne koliine vode za gašenje poara,

   7. koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaanja naknade,

   8. djelominog ili potpunog rušenja graevina preko koje bi se poar mogao proširiti, ako se širenje poara ne moe sprijeiti na drugi nain,

   9. posluiti se tuim prometnim sredstvima radi prijevoza osoba stradalih u dogaaju u najbliu zdravstvenu ustanovu, ili radi prijevoza osoba na mjesto dogaaja.

   Zapovjednik vatrogasne intervencije nareuje poduzimanje mjera iz stavka 1. ovoga lanka.

   Zapovjednik vatrogasne intervencije moe iznimno odobriti ili narediti punoljetnoj osobi da obavlja pojedine pomone i manje sloene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi uspješnosti intervencije.

 

(Ovaj lanak (34) daje vatrogascima najvea prava koja moe imati neka osoba. npr. ni policija nema pravo postupati po lanku 34. stavak 1. bez sudskog naloga. Naravno, u teoriji je to sve divno - krasno, a u praksi moraš uvat svoja lea i pazit da te ne sje. Poueni iz loših iskustava na svaki poar nosimo foti i sve snimamo (pogotovo kod poara objekata), svoj posao obavimo im prije zatvorenih usta (bez komentara ili procjena), priekamo policiju i crta.

U teoriji a dakako i u praksi ako te tvoj zapovjednik potpuno podrava moeš koristiti stavku 9 iz ovog lanka prilikom dolaska do vatrogasnog doma na intervenciju. Naime, ukoliko si pozvan na intervenciju od strane zapovjednika ili preko nekog drugog naina obavješivanja (sirena, sms itd) i duan si se odazvati, od tog trenutka si na intervenciji. Tako da moeš svoje vozilo po stavci 9 mobilizirati za vatrogasne potrebe (odnosno tvoj zapovjednik) , i samim time na njega u tom trenutku montirati rotaciono svjetlo (koje imaš sluajno pri ruci) tako da e tvoje vozilo biti vozilo s prednošu prolaska i primjenjivat e se lanak 124 o sigurnosti na cestama. Policija ti u tom trenutku nee moi ništa, ali moli Boga da prilikom takve radnje ne napraviš prometnu jer e razapeti tebe i zapovjednika koji ti je to dopustio! A i mislim da ovo nigdje neeš moi dobiti na slubeno.)

 

sachsenanhalt

Posjeta: 11667

Komentari (12)
1. 04-07-2010 14:09
 
U sluaju da se na krianju sretnu dvije ili vie slubi sa pravom prednosti prolaska ija vozila imaju ukljuene zvune i svjetlosne signale, primjenjuju se prometni propisi i pravila, koliko znam....ja sam imao to pitanje na polaganju vozakog za C kategoriju (dodue, prije 9 godina, ali mislim da se nije mnogo promijenilo na tom polju).
Registriran(a)
 
Dacho
2. 05-12-2009 10:55
 
album vozila
evo kolege gasitelji par albuma sa slikama vozila iz bivse SFRJ Ima vozila iz KAROSERISTA,VATROSPREMA,TEHNOMEHANIKE I MOJE JEDINICE http://www.gasilci.org/galerija/v/vozila_in_oprema/tamcki/ :grin :zzz :eek
Registriran(a)
 
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
3. 28-11-2009 16:46
 
voznja pod rotirkama
kolege nasao sam moj upit za prvenstvo vozila pod rotirkama  
Znaci kad se sretnu tri interventna vozila POLICIJA,HITNA i VATROGASCI SA UPALJENIM ROTIRKAMA PREDNOST ima policija hitna pa vatrogasci to je prema kategoriji vozila jer su njihova manja vozila i brze idu od nas .TOmi kolega sa fakulteta napisao studira bezbednost prometa
Registriran(a)
 
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
4. 22-11-2009 18:21
 
voznja pod rotirkama
Mislim da se u tom sluaju koristi pravilo desne strane...mislim, nisam siguran...
Registriran(a)
 
panzer
5. 21-11-2009 15:14
 
voznja pod rotirkama
vidim da raspravljate o voznji i vozilima sa pravom prednosti.I mam jedno pitanje recimo mi vatrogasci idemo intervernirati sa ukljucenim rotirkama i sirenom i na raskrscu se pojavi sluzba hitne pomoci sa ukljucenim rotirkama Tko ima prvenstvo HITNA SLUZBA ILI MI to je u starom zakonu bilo prijema kategoriji vozila ali sam zaboravio vec zna li netko nesto u novom zakonu sto pise pod ovim problemom
Registriran(a)
 
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
6. 09-10-2009 14:26
 
voznja pod rotirkama
Razumijem to misli, ipak na naim cestama nije uobiajeno vidjeti civilna vozila sa rotirkama, iako sam vie mislio na plavi led stroboskop na prednjem staklu nego sama rotirka. To je ipak uoljivije. Na kraju je ipak to rizik pojedinca. Hvala na odgovoru...
Registriran(a)
 
panzer
7. 09-10-2009 12:18
 
voznja pod rotirkama
Ako te zapovjednik podri, policija ti vjerojatno nee napisati kaznu., No razmiljam u smjeru da osobno vozilo nije toliko vidljivo u prometu kao vatrogasni kamion ili vozilo obiljeeno sa svjetlima ili zvunim signalima.  
 
Stoga se moe dogoditi da ostale sudionike samo dodatno zbuni sa rotirkom a to ti poveava mogunost izazivanja prometne nesree.  
 
Tako da, osobno, ja to nebi koristio a ne koristi nitko od mojih kolega.
Registriran(a)
 
Goran
8. 09-10-2009 11:47
 
voznja pod rotirkama
Imam pitanje...dali je itko od vas u praksi koristio rotacijska svjetla na osobnim automobilima prilikom voenje prema vatrogasnom domu ili mjestu intervencije? Dali stvarno policija nee pisati kaznu za rotirku? Naravno ako sve proe u redu...
Registriran(a)
 
panzer
9. 21-10-2008 18:10
 
voznja pod rotirkama
Budui su u komentaru Nikole Tramontane dobro objanjene izmjene u zakonu nema potrebe mijenjati lanak.  
 
Hvala na ukljuivanju u raspravu
Registriran(a)
 
Goran
10. 09-02-2007 13:10
 
voznja pod rotirkama
Srdaan pozdrav svim kolegama. Stranica vam je vrlo zanimljiva i pouna. Snalaenje u pretraivanju sadraja je vrlo pregledno i dobro osmiljeno. Sa zadovoljstvom sam je pregledao. 
Skreem pozornost na lanak VOZILA POD ROTIRKAMA (Goran Batui) na ijem kraju je citiran Zakon o sigurnosti prometa. Rije je o starom zakonu pa vas upuujem na novi zakon (N.N.105/04), koji u glavi 27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA navodi slijedee:  
 
lanak 149. 
 
(1) Na vozila slube hitne pomoi, vatrogasne slube, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim ureajima daju svjetlosne i zvune znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ogranienju brzine (lanak 52. 55.), o prednosti prolaska (lanak 57.), o zabrani pretjecanja i obilaenja kolone vozila ili na pjeakom prijelazu ili prelaenju iz trake u traku (lanak 70. stavak 1. toka 1., lanak 74. i lanak 75. stavak 1.), o zabrani presijecanja kolone pjeaka (lanak 89.) te obvezi vezivanja sigurnosnim pojasom (lanak 163.). 
 
(2) Iznimno, uz uvjet da je to neophodno potrebno, a vodei rauna o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na vozila s prednou prolaska ne primjenjuju se ni odredbe o strani kretanja vozila (lanak 46. 48. a kada je obustavljen promet i lanak 49.), ukljuivanju u promet (lanak 45. stavak 1.) i o zaustavljanju i parkiranju te polukrunom okretanju (lanak 79. stavak 1., lanak 80. stavak 1. i 3., lanak 82. stavak 1. toka 5., 10., 11. i 12., lanak 83. stavak 1., lanak 12. stavak 4. i lanak 140.). 
 
(3) Kad vozilo unutarnjih poslova i vojne policije upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreu iza njega, vozai su duni obratiti panju i na vozila kojima se osigurava prolaz, propustiti ih i, prema potrebi, zaustaviti svoja vozila dok ta vozila ne prou. 
 
(4) Glede meusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. i 3. ovoga lanka vae odredbe ovoga Zakona o prednosti prolaska. 
 
lanak 150. 
 
Iznimno od lanka 149. ovoga Zakona, a vodei rauna o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na vozila policije bez obzira imaju li ugraene posebne ureaje za utvrivanje prekraja i davanje zvunih i svjetlosnih signala u obavljanju slubenih zadaa, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ogranienju brzine (lanak 52. 55.), prelaenja iz trake u traku (lanak 75. stavak 1.), o potivanju prometnih znakova (lanak 12. stavak 4.) i o zaustavljanju i parkiranju (lanak 79., 80., 82. i 83.). 
 
lanak 151. 
 
(1) Osobni automobili kojima se koriste suci i dravni odvjetnici za obavljanje oevida povodom kaznenih djela, slubena vozila ovlatenih carinskih slubenika, vozila Gorske slube spaavanja te vozila ministarstva nadlenog za poslove pravosua kojima se prevoze uhiene ili osuene osobe, kada posebnim ureajima daju svjetlosne i zvune znake, imaju prednost prolaska u odnosu na sva druga vozila osim vozila pod pratnjom i vozila iz lanka 149. stavka 1. i 3. ovoga Zakona i na njih se, uz uvjet iz lanka 149. stavka 2. ovoga Zakona, ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona o zaustavljanju i parkiranju (lanak 79. stavak 1., lanak 80. stavak 1. i 3., lanak 82. stavak 1. toka 5., 10., 11. i 12., lanak 83. stavak 1. i lanak 12. stavak 4.). 
 
(2) Osobe koje sudjeluju u prometu na cesti u uvjetima i sluajevima iz lanka 150. i 151. dune su voditi rauna o sigurnosti drugih sudionika u prometu. 
 
lanak 152. 
 
(1) Da bi omoguili prolaz vozilima iz lanka 149. i 151. ovoga Zakona, pjeaci su se duni skloniti, a druga vozila propustiti i prema potrebi, zaustaviti se dok ta vozila ne prou. 
 
(2) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka. 
 
(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka. 
 
lanak 153. 
 
(1) Ureaji za davanje posebnih svjetlosnih i zvunih znakova smiju se ugraivati i upotrebljavati samo na vozilima kojima pripadnici policije obavljaju pratnju (lanak 148. stavak 1.) te na vozilima s pravom prednosti prolaska iz lanka 149. stavka 1. i 3. i lanka 151. ovoga Zakona. 
 
(2) Na vozilima policije, osim ureaja iz stavka 1. ovoga lanka, mogu se ugraditi i ureaji na kojima se ispisuju zapovijedi i obavijesti vozaima koji se kreu ispred ili iza policijskih vozila (obvezno zaustavljanje, stop policija, smanjite brzinu, prometna nesrea, opasnost na cesti i sl.). 
 
(3) Vozila iz lanka 149. ovoga Zakona mogu imati vie plavih rotacijskih svjetala ugraenih na najviem dijelu vozila i ureaj za davanje znakova u nizu tonova raznih visina, a vozila iz lanka 151. ovoga Zakona samo jedno plavo rotacijsko svjetlo i ureaj za davanje znakova u nizu tonova raznih visina. 
 
(4) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka. 
 
(5) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dravne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave. 
 
(6) Novanom kaznom od 700,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji u prometu na cesti ima ugraene ili upotrebljava posebne ureaje suprotno odredbama ovoga lanka. 
 
S toga bi u navedenom lanku uiniti potrebne izmjene. 
 
S potovanjem, 
 
Nikica Tramontana 
Gost
 
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
11. 01-02-2007 03:28
 
voznja pod rotirkama
Svi mi vatrogasci djelujemo u suradnji sa VOC-om da to bre izlazimo na intervencije,tj. skratimo vrijeme i put izlaska,ali vezano uz ovu temu jo nismo dovoljno zatieni.Neznam. Razgovarajui sa jednim policijskim djelatnikom, 
dobio sam informaciju da ima strano puno rupa u zakonu na konto kojih se  
se nesavjesni vozai koji ne proputaju vozila sa prednou prolaza izvlae,a vatrogasci-vozai "nadrapaju".Mislim da je bolje polake,pa sigurno,jer tko zna moda je u samom prometu na pravcu do poarita ugroeno puno vie ljudi,ukljuujui i sami vatrogasci. 
Odabir teme je za svaku pohvalu!!!! 
Nadam se da e ovakvi komentari doi do zakonodavne vlasti i potaknuti ih na razmiljanje,jer jedno je donjeti zakon,a drugo provoditi ga!!!!! 
Gost
 
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
12. 10-01-2007 12:00
 
voznja pod rotirkama
to da Ti kaem. Osobno sam snimio vozilo na staroj magistrali kroz katela . I to nekoliko snimaka. Nisam siguran nalazi li se ikoja na ovoj stranici. I o tome kasnije diskutirao po povratku sa intervencije, ali najbolji je lijek ne zalijetati se . Vozi lijepo u koloni a slube za nadzor prometa nek radfe svoje, ako su tu... 
Takoer sam imao situaciju da smo ili na poar iznad Rudina, i nismo bili prvo vatrogasno vozio u tom pravcu. Tada nam je u jednom zavoju podletjelo osobno vozilo negdje po sredini kamiona, iz suprotnog smjera. Na se voza okapa jo i danas sa tim sluajem!!!
Gost
 
miljenko_l

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna   Sljedea »


up      up
Na vrh

© 2017 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.