Naslovnica arrow Vatrogasna tehnika arrow Obiljeavanje kemikalija 18 Sijeanj 2018
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Dogaanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Trailica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Danas:371
Juer:260
Tjedan:1097
Ukupno:3127672
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna kola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
Obiljeavanje kemikalija Ispis E-mail
Damir Lackovi   
Subota, 27 Sijeanj 2007
vrlo_otrovno

Meunarodni sustav listica opasnosti i oznaka opasnih tvari

 eksplozivnolakozapaljivonadrazujucenagrizajuceoksidirajuceotrovnoozaokolisstetnovrlo_otrovnovrlolakozapaljivo

 

 

OZNAKE UPOZORENJA «R» ZA OZNAAVANJE OPASNIH KEMIKALIJA I PRIPRAVAKA
R 1 Eksplozivno u suhom stanju
R 2 Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju
R 3 Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako uzrokovati eksploziju
R 4 Gradi vrlo osjetljive eksplozivne spojeve s metalima
R 5 Zagrijavanje moe uzrokovati eksploziju
R 6 Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom
R 7 Moe uzrokovati poar
R 8 U dodiru sa zapaljivim materijalom moe uzrokovati poar
R 9 Eksplozivno u smjesi sa zapaljivim materijalom
R 10 Zapaljivo
R 11 Lako zapaljivo
R 12 Vrlo lako zapaljivo
R 13 Vrlo lako zapaljiv ukapljeni plin
R 14 Burno reagira s vodom
R 15 U dodiru s vodom oslobaa vrlo lako zapaljive plinove
R 16 Eksplozivno u smjesi s oksidirajuim kemikalijama
R 17 Samozapaljivo u dodiru sa zrakom
R 18 Pri uporabi moe nastati eksplozivna ili zapaljiva smjesa para-zrak
R 19 Mogu nastati eksplozivni peroksidi
R 20 Štetno ako se udiše
R 21 Štetno u dodiru s koom
R 22 Štetno ako se proguta
R 23 Otrovno ako se udiše
R 24 Otrovno u dodiru s koom
R 25 Otrovno ako se proguta
R 26 Vrlo otrovno ako se udiše
R 27 Vrlo otrovno u dodiru s koom
R 28 Vrlo otrovno ako se proguta
R 29 U dodiru s vodom oslobaa otrovni plin
R 30 Pri uporabi moe postati lako zapaljivo
R 31 U dodiru s kiselinama oslobaa otrovni plin
R 32 U dodiru s kiselinama oslobaa vrlo otrovni plin
R 33 Opasnost od uinka nakupljanja
R 34 Izaziva opekotine
R 35 Izaziva teške opekotine
R 36 Nadrauje oi
R 37 Nadrauje dišni sustav
R 38 Nadrauje kou
R 39 Opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 40 Ograniena saznanja o karcinogenim uincima
R 41 Opasnost od teških ozljeda oiju
R 42 Udisanje moe izazvati preosjetljivost
R 43 U dodiru s koom moe izazvati preosjetljivost
R 44 Opasnost od eksplozije ako se grije u zatvorenom prostoru
R 45 Moe izazvati rak
R 46 Moe izazvati nasljedna genetska ošteenja
R 48 Opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju
R 49 Moe izazvati rak ako se udiše
R 50 Vrlo otrovno za organizme koji ive u vodi
R 51 Otrovno za organizme koji ive u vodi
R 52 Štetno za organizme koji ive u vodi
R 53 Moe dugotrajno štetno djelovati u vodi
R 54 Otrovno za biljke
R 55 Otrovno za ivotinje
R 56 Otrovno za organizme u tlu
R 57 Otrovno za pele
R 58 Moe dugotrajno štetno djelovati na okoliš
R 59 Opasno za ozonski sloj
R 60 Moe smanjiti plodnost
R 61 Moe štetno djelovati na plod
R 62 Mogua opasnost od smanjenja plodnosti
R 63 Mogua opasnost od štetnog djelovanja na plod
R 64 Moe štetno djelovati na dojenad preko mlijeka
R 65 Štetno: moe izazvati ošteenje plua ako se proguta
R 66 Uestalo izlaganje moe prouzroiti sušenje ili pucanje koe
R 67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu
R 68 Mogua opasnost od neprolaznih uinaka
R 14/15 Burno reagira s vodom i oslobaaju se vrlo lako zapaljivi plinovi
R 15/29 U dodiru s vodom razvijaju se otrovni vrlo lako zapaljivi plinovi
R 20/21 Štetno ako se udiše i u dodiru s koom
R 20/22 Štetno ako se udiše i ako se proguta
R 21/22 Štetno u dodiru s koom i ako se proguta
R 20/21/22 Štetno ako se udiše, u dodiru s koom i ako se proguta
R 23/24 Otrovno ako se udiše i u dodiru s koom
R 23/25 Otrovno ako se udiše i ako se proguta
R 24/25 Otrovno u dodiru s koom i ako se proguta
R 23/24/25 Otrovno ako se udiše, u dodiru s koom i ako se proguta
R 26/27 Vrlo otrovno ako se udiše i u dodiru s koom
R 26/28 Vrlo otrovno ako se udiše i ako se proguta
R 27/28 Vrlo otrovno u dodiru s koom i ako se proguta
R 26/27/28 Vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s koom i ako se proguta
R 36/37 Nadrauje oi i dišni sustav
R 36/38 Nadrauje oi i kou
R 37/38 Nadrauje dišni sustav i kou
R 36/37/38 Nadrauje oi, dišni sustav i kou
R 39/23 Otrovno: ako se udiše opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/24 Otrovno: u dodiru s koom opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/25 Otrovno: ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/23/24 Otrovno: udisanjem i u dodiru s koom opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/23/25 Otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/24/25 Otrovno: u dodiru s koom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/23/24/25 Otrovno: udisanjem, u dodiru s koom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/26 Vrlo otrovno: udisanjem opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/27 Vrlo otrovno: u dodiru s koom opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/28 Vrlo otrovno: ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/26/27 Vrlo otrovno: udisanjem i u dodiru s koom opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/26/28 Vrlo otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/27/28 Vrlo otrovno: u dodiru s koom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja
R 39/26/27/28 Vrlo otrovno: udisanjem, u dodiru s koom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih ošteenja neprolaznih ošteenja
R 42/43 Moe izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s koom
R 48/20 Štetno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem
R 48/21 Štetno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju putem koe
R 48/22 Štetno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem
R 48/20/21 Štetno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem koe
R 48/20/22 Štetno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem
R 48/21/22 Štetno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju putem koe i gutanjem
R 48/20/21/22 Štetno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem koe i gutanjem
R 48/23 Otrovno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem
R 48/24 Otrovno: opasnost od teških ošteenja pri duljem izlaganju putem koe
R 48/25 Otrovno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem
R 48/23/24 Otrovno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem koe
R 48/23/25 Otrovno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem
R 48/24/25 Otrovno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju putem koe i gutanjem
R 48/23/24/25 Otrovno: opasnost od teških ošteenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem koe i gutanjem
R 50/53 Vrlo otrovno za organizme koji ive u vodi, moe dugotrajno štetno djelovati u vodi
R 51/53 Otrovno za organizme koji ive u vodi, moe dugotrajno štetno djelovati u vodi
R 52/53 Štetno za organizme koji ive u vodi, moe dugotrajno štetno djelovati u vodi
R 68/20 Štetno: udisanjem mogua opasnost od neprolaznih ošteenja
R 68/21 Štetno: u dodiru s koom mogua opasnost od neprolaznih ošteenja
R 68/22 Štetno: ako se proguta mogua opasnost od neprolaznih ošteenja
R 68/20/21 Štetno: udisanjem i u dodiru s koom mogua opasnost od neprolaznih ošteenja
R 68/20/22 Štetno: udisanjem i ako se proguta mogua opasnost od neprolaznih ošteenja
R 68/21/22 Štetno: u dodiru s koom i ako se proguta mogua opasnost od neprolaznih ošteenja
R 68/20/21/22 Štetno: udisanjem, u dodiru s koom i ako se proguta mogua opasnost od neprolaznih ošteenja

OZNAKE OBAVIJESTI « S» ZA OZNAAVANJE OPASNIH KEMIKALIJA I PRIPRAVAKA

S 1 uvati pod kljuem
S 2 uvati izvan dohvata djece
S 3 uvati na hladnom mjestu
S 4 uvati izvan naseljenih mjesta
S 5 uvati uz ove uvjete... (tekuinu propisuje proizvoa)
S 6 uvati uz ove uvjete... (inertni plin propisuje proizvoa)
S 7 uvati u dobro zatvorenim spremnicima
S 8 uvati spremnike na suhom
S 9 uvati spremnike na dobro prozraenom mjestu
S 12 Spremnik ne smije biti hermetiki zatvoren
S 13 uvati odvojeno od hrane, pia i stone hrane
S 14 uvati odvojeno od ... (inkompatibilni materijal navodi proizvoa)
S 15 uvati od topline
S 16 uvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje
S 17 uvati odvojeno od zapaljivog materijala
S 18 Paljivo rukovati i paljivo otvarati spremnike
S 20 Pri rukovanju ne jesti i ne piti
S 21 Pri rukovanju ne pušiti
S 22 Ne udisati prašinu
S 23 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol (proizvoa navodi oblik zagaivala)
S 24 Sprijeiti dodir s koom
S 25 Sprijeiti dodir s oima
S 26 Ako doe u dodir s oima odmah isprati s puno vode i zatraiti savjet lijenika
S 27 Odmah skinuti svu zagaenu odjeu
S 28 Nakon dodira s koom odmah isprati s dovoljno... (sredstvo propisuje proizvoa)
S 29 Ne izlijevati u kanalizaciju
S 30 Ni u kojem sluaju proizvodu ne dodavati vodu
S 33 Poduzeti mjere protiv pojave statikog elektriciteta
S 35 Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloeni na siguran nain
S 36 Nositi odgovarajuu zaštitnu odjeu
S 37 Nositi zaštitne rukavice
S 38 U sluaju nedovoljnog prozraivanja nositi odgovarajua zaštitna sredstva za dišni sustav
S 39 Nositi zaštitna sredstva za oi/lice
S 40 Pod i sve druge oneišene predmete oistiti ... (sredstvo za išenje propisuje proizvoa)
S 41 U sluaju poara i/ili ekspozije ne udisati dim
S 42 Za vrijeme fumigacije / prskanja nositi odgovarajue zaštitno sredstva za dišni sustav (proizvoa specificira nain primjene kemikalije)
S 43 Za gašenje poara koristiti ... (navesti toan tip aparata za gašenje. Ako gašenje vodom poveava opasnost dodati »ne gasiti vodom«)
S 45 U sluaju nesree ili zdravstvenih tegoba hitno zatraiti savjet lijenika (ako je mogue pokazati naljepnicu)
S 46 Ako se proguta hitno zatraiti savjet lijenika i pokazati naljepnicu ili spremnik
S 47 Ne skladištiti na temperaturi višoj od ...°C (propisuje proizvoa)
S 48 uvati navlaeno s ... (odgovarajui materijal propisuje proizvoa)
S 49 uvati samo u originalnom spremniku
S 50 Ne miješati s ... (propisuje proizvoa)
S 51 Koristiti samo u dobro prozraenim prostorima
S 52 Ne koristiti na velikim površinama u zatvorenom prostoru
S 53 Sprijeiti izloenost - prije uporabe traiti posebne upute
S 56 Kemikalije i spremnici moraju biti odloeni na posebna odlagališta opasnog otpada
S 57 Koristiti odgovarajue spremnike kako bi se sprijeilo zagaivanje okoliša
S 59 Od proizvoaa/dobavljaa zatraiti podatke o recikliranju/preradi
S 60 Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odloiti kao opasan otpad
S 61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridravati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehniki list
S 62 Ako se proguta ne izazivati povraanje, hitno zatraiti savjet lijenika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik
S 63 U sluaju nesree udisanjem: iznijeti unesreenog na svje zrak i omoguiti mu odmor.
S 64 Ako se proguta, isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svijesti)
S 1/2 uvati pod kljuem i izvan dohvata djece
S 3/7 uvati u dobro zatvorenim spremnicima na hladnom mjestu
S 3/9/14 uvati na hladnom i dobro prozraenom mjestu odvojeno od ... (inkompatibilne kemikalije navodi proizvoa)
S 3/9/14/49 uvati samo u originalnom spremniku na hladnom i dobro prozraenom mjestu odvojeno od... (inkompatibilne kemikalije navodi proizvoa)
S 3/9/49 uvati samo u originalnom spremniku na hladnom i dobro prozraenom mjestu
S 3/14 uvati na hladnom mjestu odvojeno od... (inkompatibilne kemikalije navodi proizvoa)
S 7/8 uvati u dobro zatvorenim spremnicima na suhom mjestu
S 7/9 uvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozraenom mjestu
S 7/47 uvati u dobro zatvorenim spremnicima pri temperaturi koja ne prelazi ... °C (propisuje proizvoa)
S 20/21 Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti
S 24/25 Sprijeiti dodir s koom i oima
S 27/28 Nakon dodira s koom, odmah skinuti svu zagaenu odjeu i odmah isprati s dovoljno.....(propisuje proizvoa)
S 29/35 Ne ispuštati u kanalizaciju; ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloeni na siguran nain
S 29/56 Ne ispuštati u kanalizaciju, odloiti kao opasni otpad
S 36/37 Nositi odgovarajuu zaštitnu odjeu i rukavice
S 36/37/39 Nositi odgovarajuu zaštitnu odjeu, rukavice i zaštitna sredstva za oi/lice
S 36/39 Nositi odgovarajuu zaštitnu odjeu i zaštitna sredstva za oi/lice
S 37/39 Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oi/lice
S 47/49 uvati samo u originalnim spremnicima pri temperaturi koja ne prelazi ... °C (propisuje proizvoa)


Posjeta: 9694

Komentirajte prvi

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna   Sljedea »


up      up
Na vrh

© 2018 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.