Naslovnica arrow Vatrogasni svijet arrow Obilježavanje kemikalija 13 Prosinac 2018
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Događanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Tražilica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Danas:1936
Jučer:4451
Tjedan:15029
Ukupno:1462973
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna škola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
Obilježavanje kemikalija Ispis E-mail
Damir Lacković   
Subota, 27 Siječanj 2007
vrlo_otrovno

Međunarodni sustav listica opasnosti i oznaka opasnih tvari

 eksplozivnolakozapaljivonadrazujucenagrizajuceoksidirajuceotrovnoozaokolisstetnovrlo_otrovnovrlolakozapaljivo

 

 

OZNAKE UPOZORENJA «R» ZA OZNAČAVANJE OPASNIH KEMIKALIJA I PRIPRAVAKA
R 1 Eksplozivno u suhom stanju
R 2 Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju
R 3 Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako uzrokovati eksploziju
R 4 Gradi vrlo osjetljive eksplozivne spojeve s metalima
R 5 Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju
R 6 Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom
R 7 Može uzrokovati požar
R 8 U dodiru sa zapaljivim materijalom može uzrokovati požar
R 9 Eksplozivno u smjesi sa zapaljivim materijalom
R 10 Zapaljivo
R 11 Lako zapaljivo
R 12 Vrlo lako zapaljivo
R 13 Vrlo lako zapaljiv ukapljeni plin
R 14 Burno reagira s vodom
R 15 U dodiru s vodom oslobađa vrlo lako zapaljive plinove
R 16 Eksplozivno u smjesi s oksidirajućim kemikalijama
R 17 Samozapaljivo u dodiru sa zrakom
R 18 Pri uporabi može nastati eksplozivna ili zapaljiva smjesa para-zrak
R 19 Mogu nastati eksplozivni peroksidi
R 20 Štetno ako se udiše
R 21 Štetno u dodiru s kožom
R 22 Štetno ako se proguta
R 23 Otrovno ako se udiše
R 24 Otrovno u dodiru s kožom
R 25 Otrovno ako se proguta
R 26 Vrlo otrovno ako se udiše
R 27 Vrlo otrovno u dodiru s kožom
R 28 Vrlo otrovno ako se proguta
R 29 U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin
R 30 Pri uporabi može postati lako zapaljivo
R 31 U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin
R 32 U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin
R 33 Opasnost od učinka nakupljanja
R 34 Izaziva opekotine
R 35 Izaziva teške opekotine
R 36 Nadražuje oči
R 37 Nadražuje dišni sustav
R 38 Nadražuje kožu
R 39 Opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 40 Ograničena saznanja o karcinogenim učincima
R 41 Opasnost od teških ozljeda očiju
R 42 Udisanje može izazvati preosjetljivost
R 43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost
R 44 Opasnost od eksplozije ako se grije u zatvorenom prostoru
R 45 Može izazvati rak
R 46 Može izazvati nasljedna genetska oštećenja
R 48 Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju
R 49 Može izazvati rak ako se udiše
R 50 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi
R 51 Otrovno za organizme koji žive u vodi
R 52 Štetno za organizme koji žive u vodi
R 53 Može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R 54 Otrovno za biljke
R 55 Otrovno za životinje
R 56 Otrovno za organizme u tlu
R 57 Otrovno za pčele
R 58 Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš
R 59 Opasno za ozonski sloj
R 60 Može smanjiti plodnost
R 61 Može štetno djelovati na plod
R 62 Moguća opasnost od smanjenja plodnosti
R 63 Moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod
R 64 Može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka
R 65 Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta
R 66 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože
R 67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu
R 68 Moguća opasnost od neprolaznih učinaka
R 14/15 Burno reagira s vodom i oslobađaju se vrlo lako zapaljivi plinovi
R 15/29 U dodiru s vodom razvijaju se otrovni vrlo lako zapaljivi plinovi
R 20/21 Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom
R 20/22 Štetno ako se udiše i ako se proguta
R 21/22 Štetno u dodiru s kožom i ako se proguta
R 20/21/22 Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta
R 23/24 Otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom
R 23/25 Otrovno ako se udiše i ako se proguta
R 24/25 Otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta
R 23/24/25 Otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta
R 26/27 Vrlo otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom
R 26/28 Vrlo otrovno ako se udiše i ako se proguta
R 27/28 Vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta
R 26/27/28 Vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta
R 36/37 Nadražuje oči i dišni sustav
R 36/38 Nadražuje oči i kožu
R 37/38 Nadražuje dišni sustav i kožu
R 36/37/38 Nadražuje oči, dišni sustav i kožu
R 39/23 Otrovno: ako se udiše opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/24 Otrovno: u dodiru s kožom opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/25 Otrovno: ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/23/24 Otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/23/25 Otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/24/25 Otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/23/24/25 Otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/26 Vrlo otrovno: udisanjem opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/27 Vrlo otrovno: u dodiru s kožom opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/28 Vrlo otrovno: ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/26/27 Vrlo otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/26/28 Vrlo otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/27/28 Vrlo otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja
R 39/26/27/28 Vrlo otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja neprolaznih oštećenja
R 42/43 Može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom
R 48/20 Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem
R 48/21 Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože
R 48/22 Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem
R 48/20/21 Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem kože
R 48/20/22 Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem
R 48/21/22 Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem
R 48/20/21/22 Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem kože i gutanjem
R 48/23 Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem
R 48/24 Otrovno: opasnost od teških oštećenja pri duljem izlaganju putem kože
R 48/25 Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem
R 48/23/24 Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem kože
R 48/23/25 Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem
R 48/24/25 Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem
R 48/23/24/25 Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem kože i gutanjem
R 50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R 51/53 Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R 52/53 Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R 68/20 Štetno: udisanjem moguća opasnost od neprolaznih oštećenja
R 68/21 Štetno: u dodiru s kožom moguća opasnost od neprolaznih oštećenja
R 68/22 Štetno: ako se proguta moguća opasnost od neprolaznih oštećenja
R 68/20/21 Štetno: udisanjem i u dodiru s kožom moguća opasnost od neprolaznih oštećenja
R 68/20/22 Štetno: udisanjem i ako se proguta moguća opasnost od neprolaznih oštećenja
R 68/21/22 Štetno: u dodiru s kožom i ako se proguta moguća opasnost od neprolaznih oštećenja
R 68/20/21/22 Štetno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta moguća opasnost od neprolaznih oštećenja

OZNAKE OBAVIJESTI « S» ZA OZNAČAVANJE OPASNIH KEMIKALIJA I PRIPRAVAKA

S 1 Čuvati pod ključem
S 2 Čuvati izvan dohvata djece
S 3 Čuvati na hladnom mjestu
S 4 Čuvati izvan naseljenih mjesta
S 5 Čuvati uz ove uvjete... (tekućinu propisuje proizvođač)
S 6 Čuvati uz ove uvjete... (inertni plin propisuje proizvođač)
S 7 Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima
S 8 Čuvati spremnike na suhom
S 9 Čuvati spremnike na dobro prozračenom mjestu
S 12 Spremnik ne smije biti hermetički zatvoren
S 13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S 14 Čuvati odvojeno od ... (inkompatibilni materijal navodi proizvođač)
S 15 Čuvati od topline
S 16 Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje
S 17 Čuvati odvojeno od zapaljivog materijala
S 18 Pažljivo rukovati i pažljivo otvarati spremnike
S 20 Pri rukovanju ne jesti i ne piti
S 21 Pri rukovanju ne pušiti
S 22 Ne udisati prašinu
S 23 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol (proizvođač navodi oblik zagađivala)
S 24 Spriječiti dodir s kožom
S 25 Spriječiti dodir s očima
S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika
S 27 Odmah skinuti svu zagađenu odjeću
S 28 Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno... (sredstvo propisuje proizvođač)
S 29 Ne izlijevati u kanalizaciju
S 30 Ni u kojem slučaju proizvodu ne dodavati vodu
S 33 Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta
S 35 Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način
S 36 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću
S 37 Nositi zaštitne rukavice
S 38 U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav
S 39 Nositi zaštitna sredstva za oči/lice
S 40 Pod i sve druge onečišćene predmete očistiti ... (sredstvo za čišćenje propisuje proizvođač)
S 41 U slučaju požara i/ili ekspozije ne udisati dim
S 42 Za vrijeme fumigacije / prskanja nositi odgovarajuće zaštitno sredstva za dišni sustav (proizvođač specificira način primjene kemikalije)
S 43 Za gašenje požara koristiti ... (navesti točan tip aparata za gašenje. Ako gašenje vodom povećava opasnost dodati »ne gasiti vodom«)
S 45 U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu)
S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik
S 47 Ne skladištiti na temperaturi višoj od ...°C (propisuje proizvođač)
S 48 Čuvati navlaženo s ... (odgovarajući materijal propisuje proizvođač)
S 49 Čuvati samo u originalnom spremniku
S 50 Ne miješati s ... (propisuje proizvođač)
S 51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima
S 52 Ne koristiti na velikim površinama u zatvorenom prostoru
S 53 Spriječiti izloženost - prije uporabe tražiti posebne upute
S 56 Kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na posebna odlagališta opasnog otpada
S 57 Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša
S 59 Od proizvođača/dobavljača zatražiti podatke o recikliranju/preradi
S 60 Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad
S 61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list
S 62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik
S 63 U slučaju nesreće udisanjem: iznijeti unesrećenog na svjež zrak i omogućiti mu odmor.
S 64 Ako se proguta, isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svijesti)
S 1/2 Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece
S 3/7 Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na hladnom mjestu
S 3/9/14 Čuvati na hladnom i dobro prozračenom mjestu odvojeno od ... (inkompatibilne kemikalije navodi proizvođač)
S 3/9/14/49 Čuvati samo u originalnom spremniku na hladnom i dobro prozračenom mjestu odvojeno od... (inkompatibilne kemikalije navodi proizvođač)
S 3/9/49 Čuvati samo u originalnom spremniku na hladnom i dobro prozračenom mjestu
S 3/14 Čuvati na hladnom mjestu odvojeno od... (inkompatibilne kemikalije navodi proizvođač)
S 7/8 Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na suhom mjestu
S 7/9 Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu
S 7/47 Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima pri temperaturi koja ne prelazi ... °C (propisuje proizvođač)
S 20/21 Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti
S 24/25 Spriječiti dodir s kožom i očima
S 27/28 Nakon dodira s kožom, odmah skinuti svu zagađenu odjeću i odmah isprati s dovoljno.....(propisuje proizvođač)
S 29/35 Ne ispuštati u kanalizaciju; ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način
S 29/56 Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad
S 36/37 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice
S 36/37/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice
S 36/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitna sredstva za oči/lice
S 37/39 Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice
S 47/49 Čuvati samo u originalnim spremnicima pri temperaturi koja ne prelazi ... °C (propisuje proizvođač)


Posjeta: 10510

Komentirajte prvi

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna   Sljedeća »


up      up
Na vrh

© 2018 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.