Naslovnica arrow Vatrogasna tehnika arrow Eleborat vjebe Dubrava 2007 18 Sijeanj 2018
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Dogaanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Trailica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Danas:370
Juer:260
Tjedan:1096
Ukupno:3127671
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna kola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
Eleborat vjebe Dubrava 2007 Ispis E-mail
Goran Batui - Brq   
Ponedjeljak, 18 Lipanj 2007

vzzz

 

Dubrava, 15. lipanj 2007. godine

 

 

 

ELABORAT VJEBE:            

 

AKCIDENT S OPASNOM TVARI

(EVAKUACIJA, SPAŠAVANJA I SANIRANJE MJESTA AKCIDENTA)

SPAŠAVANJE U TEHNIKIM INTERVENCIJAMA

(SPAŠAVANJE IZ AUTOMOBILA)

(SPAŠAVANJE IZ VODE)

 

''DUBRAVA 2007''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRAJ

 

 • 1. UVOD
 • 1.1. Priprema za vjebu
 • 1.2. Aktivnosti u pripremi vjebe

 

2.2. Mikro lokacija

 

3.1.Opis dogaaja

3.2.Taktiki nastup vatrogasnih postrojbi

3.3.Aktivnosti upanijskog Eko-stoera

3.4.Pregled aktivnosti na vjebi

3.5.Meteorološki uvjeti

3.6. Broj sudionika

3.7. Materijalno tehnika sredstva

 

 

 

5.1. Pregled aktivnosti na vjebi

5.2. Metereološki uvjeti

5.3. Broj sudionika

5.4. Materijalno tehnika sredstva

5.1.Vremenski tijek vjebe

            5.2.Izvoenje simulacija

 

 • 6. SUSTAV RADIO VEZA

 

 • 7. PLAN IZVEDBE PROSTORA ZA VJEBU

 

 • 8. PLAN IZVEDBE PROSTORA ZA PROMATRAE VJEBE

 

 • 9. FINANCIJSKI PLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD

 

 • 1.1. Priprema za vjebu

 

Vjeba se organizira u skladu s odlukom zapovjedništva Vatrogasne zajednice Zagrebake upanije i upanijskog Eko-stoera te u sklopu Programa rada Vatrogasne zajednice Zagrebake upanije i provedbe Plana intervencija u zaštiti okoliša Zagrebake upanije.

Ovaj elaborat izradio je struni tim Vatrogasne zajednice Zagrebake upanije, temeljem pribavljene dokumentacije i izvida na lokalitetu ribnjaci Vrboveka Dubrava.

 

 • 1.2. Aktivnosti u pripremi vjebe

 

veljaa 2007.

 

Na sastanku upanijskog zapovjedništva odlueno je da se organizira vjeba s ciljem organiziranja i provoenja osposobljavanja i vjebi u sklopu provedbe Plana rada Vatrogasne zajednice Zagrebake upanije.

 

oujak 2007.

 

Na sastanku u Zavodu za prostorno ureenje i zaštitu okoliša Zagrebake upanije u sastavu: Zlatko Draeti, ravnatelj Zavoda

Zoran Tonkovi, struni suradnik,

Damir Pilik proelnik ZiS PUZ-a,

Petar Vitas, naelnik ZiS PUZ-a,

Josip Novosel, zam. upanijskog vatrogasnog zapovjednika

doneseni su sljedei zakljuci:

 1. Vjeba „Dubrava 2007." odrati e se u opini Dubrava, na lokalitetu ribnjaka Ribnjaarstvo „Dubrava d.o.o."Vrboveka Dubrava, dana 15. lipnja 2007.
 2. Ispitati usklaenost Plana intervencija Dravne uprave za vode i Plana intervencija u zaštiti okoliša vezano uz postupke u sluaju akcidenta.
 3. Ispitati mogunosti suradnje i komunikacije s Eko-stoerom Bjelovarsko-bilogorske upanije i/ili Dravnim eko-stoerom.
 4. Uputiti dopis Eko-stoeru Zagrebake upanije sa saetkom provedbe vjebe i zamolbom za što skorije odravanje sjednice Eko-stoera u svrhu pravovremene organizacije vjebe.
 5. U aktivnosti priprema i izvoenja vjebe, a po nalogu Eko-stoera, ukljuiti naelnika opine i Poglavarstvo opine Dubrava.
 6. Vatrogasna zajednica Zagrebake upanije e izraditi elaborat vjebe, koji e sadravati tijek priprema, nositelje aktivnosti, opis lokacije, scenarij potencijalno izvanredne situacije, plan intervencije, opis sustava radio veza, plan izvedbe prostora za vjebu, plan prostora za promatrae vjebe i financijski plan.
 7. Financijskim planom e se predvidjeti troškovi od oko 50.000,00 kuna (trenutna procjena).
 8. U cilju kvalitetne organizacije i provedbe vjebe, lanovi radne grupe e posjetiti mjesto odravanja planiranih aktivnosti i obaviti terenske analize.
 9. Za potrebe organizacije i provedbe vjebe pripremiti e se topografske karte lokacije u mjerilu M 1:5.000.

 

Preliminarno je predloen stoer za pripremu i provedbu vjebe:

 

1. Vladimir Domin, upanijski zapovjednik          - zapovjednik vjebe

2. Josip Novosel, zamjenik i tajnik VZZ-a        - koordinator vjebe

3. Damir Pilil, proelnik PUZ                          - lan

4. Petar Vitas, naelnik ZiS PUZ-a                   - lan

5. Mladen Vlai, naelnik inspektorata PUZ      - lan

6. Marko Rui, lan Eko-stoera Z                - lan

7. Zoran Tonkovi, tajnik Eko-stoera Z          - lan

8. Mladen Vinkovi, DUZS                              - instruktor vjebe

9. Mario Starevi, HVZ                                  - consultant vjebe

10. Zdravko Lojna, AEKS d.o.o. Ivani Grad    - lan

 

zapovjednici vatrogasnih zajednica:

11. Dubrava, Branko Kozumplik

12. Vrbovec, Ivan Vragotuk

zapovjednici vatrogasnih postrojbi:

13. JVP Ivani Grad, Darko Zaji

14. DVD Jastrebarsko, Igor Medvedovski

 

 

Travanj 2007.

 

Drugi sastanak strunog tima za pripremu vjebe, s obilaskom lokaliteta za izvoenje vjebe i razmatranja prijedloga Elaborata vjebe.

 

2. OPIS LOKACIJE

 

 • a. Šira lokacija

 

upanija Zagrebaka smještena je u središnjem dijelu Republike Hrvatske tako da kroz nju prolaze svi glavni prometni pravci koji povezuju sjever i jug Hrvatske. Pošto su te prometnice dio Europskih prometnih koridora, injenica je da se preko njih vrši transport razliitih opasnih tvari sa razliitim transportnim sredstvima . esto se takav transport obavlja na nepropisan nain bez ikakvih oznaka i pratee dokumentacije, što predstavlja poveanu opasnost zapojavu razliitih akcidenata.

Ribnjaarstvo ''Dubrava d.o.o.'' nalazi se u sastavu Zagrebake upanije a na istronoj strani opine Dubrava.

Prostire se na površini od 270 ha, sa pojedinanim tablama od 17-130 ha. Na ribnjacima se uzgajaju sve vrste slatkovodne ribe (som, smu, tostolobik a najviše šaran).  Proizvodnja se odnosi na konzumnu ribu i na riblju mla. Ukupna godišnja proizvodnja konzumne ribe kree se od 100-120 tona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


makro_dubrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • b. Mikro lokacija

mikrop_dubrava

 

Na Ribnjaarstvo Dubrava doe se cestom Vrbovec-Dubrava gdje se produi za  naselja Podluan i Kostanje. Na kraju naselja Kostanje (cca 2 km) nalazi se upravna zgrada i ribnjaci .

                 

 

 

 • 3. SCENARIJ POTENCIJALNO IZVANREDNE SITUACIJE

 

 • 3.1. Opis dogaaja

 

-        akcident s opasnom tvari:

Na ribnjacima Ribnjaarstva Dubrava d.o.o. došlo je do prevrnua kamiona koji je prevozio bave sa opasnom tvari (GAZOLIN- vjerojatno se radi o krai i švercu).

Jedna bava otkotrljala se niz rub i završila u ribnjaku a druga u sabirnom kanalu. Radi ošteenja bavi iz njih je poela istjecati opasna tvar.

Bave koje su ostale na tlu, takoer su ošteene, te iz jedne istjee opasna tvar.

Nemili dogaaj prvi je primijetio radnik na ribnjaku koji je vršio prihranu ribe iz amca.

Došavši blie obali vidio je bavu u vodi iz koje je istjecala odreena tvar karakteristinog mirisa, koja je plivala na vodi.

Mobilnom vezom nazvao je upravu ribnjka, koji su iz opisa dogaaja zakljuili da se moda radi o opasnoj tvari, te su urnim telefonom nazvali upanijski centar 112.

upanijski centar  112 o dogaaju obaviještava PU Zagrebaku ispostavu Vrbovec koji izlaze na mjesto dogaaja, utvruju istinitost navoda te potvrdu o dogaaju povratno šalju upanijskom centru 112.

Iz centra 112 sustavom za daljinsko uzbunjivanje uzbunili su lanove DVD-a Dubrava i opinskog zapovjednika Branka Kozumplik.

Izašavši na mjesto dogaaja sa navalnim vozilom, vatrogasci DVD-a Dubrava i opinski zapovjednik, našli su slijedeu situaciju:

 • - kamion na kojem su bile bave sa nepoznatom tvari, te bave razasute po terenu gdje je iz jedne istjecala nepoznata tvar karakteristinog mirisa,
 • - jednu bavu koja je plutala na vodi, iz koje je takoer istjecala nepoznata tvar,
 • - radnika na amcu koji je alarmantno pozivao u pomo, izjavivši da je voza kamiona (pokušavajui izvaditi bavu iz vode) završio u vodi, te se vjerojatno utopio,
 • - sadraj iz bave koja se otkotrljala u sabirni kanal, iscurio je te je vodenim tokom raznesen nizvodno.
 • - radnik na amcu takoer je izvjestio opinskog zapovjednika da je vidio kako se po nasipu vozi auto, iji je voza gledao što se dogaa na ribnjaku te je iznenada završio s druge strane u kanalu, ali se voza nije pojavio iz kanala.
 • - istovremeno na drugom kraju ribnjaka radnici koji su istili i palili zakorovljenu površinu, došlo je do proširenja poara na okolnu površinu, sa opasnošu da se poar proširi na sabirni kanal u kojem je tekla opasna tvar.

 

Opinski zapovjednik Branko Kozumplik, uvidjevši da na terenu ima tri istodobno razliita dogaaja, o svemu obaviještava upanijskog zapovjednika Vladimira Domin.

upanijski zapovjednik u okviru svoje nadlenosti, upuuje se na mjesto dogaaja te poznavajui snage VZO Dubrava, putem upanijkog centra 112, daje nalog opinskom zapovjedniku da uzbuni sve vatrogasne postrojbe svoje zajednice.

Takoer trai od centra da uzbuni DVD Celine Vrboveke koji su opremljeni i osposobljeni za spašavanje pri tehnikim intervencijama.

Trai da se uzbuni JVP Ivani Grad  koji su opremljeni i osposobljeni za intervencije na vodi i tvrtka AEKS d.o.o. koja je od Dravne uprave za vode ovlaštena za interventne sanacije zagaenja voda, a od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog ureenja i graditeljstva za postupanje s opasnim otpadom.

Trai da se uzbune vatrogasci-ronioci VZG Jastrebarsko za spašavanje iz vode, koji poduzimaju slijedee aktivnosti:

 

vatrogasni ronioci spuštaju se u paru (povezani pupanom vrpcom, budui da je vidljivost pod vodom vrlo mala), putem autoljestve u vodu te pretrauju dno na mjestu za koje se pretpostavlja da se nalazi utopljenik. Tijekom pretrage dna pronaena je i ošteena bava  iz koje izlazi opasna tvar. Vatrogasci ronioci oznaavaju mjesto bave plutaom i vade utopljenika iz vode. Isti uzimaju opremu za epljenje oplate bave i opremu za podizanje. Nakon što su bavu zaepili i pripremili je za podizanje izranjaju na površinu i daju znak operateru autoljestve da moe zapoeti s radnjom izvlaenja bave. Bava se polako vadi iz vode i stavlja na kamion. Nakon završene radnje s bavom operater autoljestve zapoinje radnju izvlaenja ronioca iz vode.

Ronioci se spuštaju u vodu i izvlae iz vode putem spasilakog trokuta koji je zakvaen na krak autoljestve. Na površini se nalazi jedan ronilac potpuno opremljen za uron za sluaj da treba priskoiti u pomo.

 

 

 

Kako sveukupni dodaaj ukazuje na elemente ekološkog akcidenta veih razmjera, upanijski zapovjednik sukladno navedenom Planu aktivnog ukljuivanja, o svemu obavješuje upana Zagrebake upanije g. Stjepana Koia, ujedno i zapovjednika zapovjedništva zaštite i spašavanja.

 

 

 

 • 4. AKTIVNOSTI EKO-STOERA

 

Vjeba se provodi u skladu sa odredbama Plana intervencija u zaštiti okoliša:

(Glasnik Zagrebake upanije Broj 5/2005.)

5.3 Smjernice za ublaavanje posljedica iznenadnog dogaðaja

U sluaju iznenadnog dogaðaja prijem i prijenos informacija je slijedei:

1. Tko prouzroi, odnosno primijeti oneišavanje okoliša ili dogaðaj koji moe prouzroiti oneišavanje okoliša, duan je odmah obavijestiti upanijski centar 112 ili operativno deurstvo u nadlenoj policijskoj upravi.

2. Obavijest mora sadravati sljedee podatke:

- ime/naziv fizike ili pravne osobe koja je dostavila obavijest,

- datum i vrijeme kada je primijeeno oneišavanje ili dogaðaj koji moe dovesti do oneišavanja,

- podruje oneišavanja ili dogaðaja koji moe prouzroiti oneišavanje,

- jainu i opseg oneišavanja,

- opis oneišavanja,

- podatke o izvoru ili moguem izvoru oneišavanja.

3. Komunikacijska jedinica, obavijest prosljeðuje nadlenoj policijskoj postaji koja obavlja provjeru obavijesti oevidom na mjestu iznenadnog dogaðaja. Ukoliko se utvrdi tonost obavijesti, policijska postaja podatke prenosi operativnom deurstvu policijske uprave, koji izvješuje upanijski centar 112.

4. upanijski centar 112 o nastalom iznenadnom dogaðaju izvještava interventne jedinice Zagrebake upanije (vatrogasne postrojbe, hitnu medicinsku pomo, postrojbe civilne zaštite - po potrebi, komunalno poduzee - po potrebi). Isto tako upanijski centar 112 izvještava ekspertnu jedinicu i upanijski eko-stoer.

5. Do dolaska interventnih jedinica policijska ophodnja osigurava mjesto iznenadnog dogaðaja. Po potrebi, prekida se promet, ukoliko prijeti neposredna opasnost od poara, eksplozije i drugih posljedica veeg opsega.

6. Zapovjednik vatrogasne postrojbe zapovijeda akcijom intervencije i aktivira sve potrebne mjere.

7. upanijski Eko-stoer u tijeku intervencije po potrebi zatraiti e dodatne interventne jedinice i dodatno mišljenje ekspertne jedinice o potrebnim mjerama za ublaavanje i uklanjanje nepoeljnih posljedica.

8. O aktiviranju Plana za odreðeno upanijsko podruje, obavještava se komunikacijska jedinica na dravnoj razini.

9. Ako je iznenadni dogaðaj ugrozio podruje, dviju ili više upanija ili prijeti prekogranino oneišavanje, C 112 obavještava Dravni Eko-stoer, pomou komunikacijske jedinice na dravnoj razini. U tom sluaju Dravni Ekostoer preuzima daljnje usklaðivanje mjera na provedbi Plana i ostalih aktivnosti predviðenih Planom.

10. U sluaju da iznenadni dogaðaj na podruju jedne upanije poprima karakteristiku elementarne nepogode, upanijski Eko-stoer moe upanu predloiti da proglasi elementarnu nepogodu.

 

5.3.8. Postupci i mjere u sluaju havarije benzinom (GAZOLIN)

 

U sluaju iznenandog dogaðaja potrebno je postupiti prema tokama 1-12 poglavlja 5.3.

Mjere i postupci koje interventne jedinice trebaju poduzeti  u akciji intervencije su sljedee:

1. U sluaju da nije došlo do zapaljenja naftnih derivata,

pripadnici vatrogasnih postrojbi trebaju poduzeti sljedee aktivnosti:

- ukloniti sve izvore zapaljenja/iskrenja,

- ograniiti širenje naftnih derivata u okoliš,

- prekinuti djelatnost u okviru gospodarskog subjekta,

- zaustaviti daljnje istjecanje naftnih derivata:

 

6. POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJE SUDJELUJU U PROVOÐENJU PLANA INTERVENCIJA

- Dravni eko-stoer

- upanijski eko-stoer

- Komunikacijske jedinice

- Interventne jedinice

- Ekspertna jedinica

- Jedinice za prijevoz i logistiku

6.1. Komunikacijske jedinice

- upanijski centar 112

- OKC u Policijskoj upravi Zagrebakoj tel: 92

 

 

Nain djelovanja C 112:

upanijski centar 112 je operativno - komunikacijska sluba koja, tijekom 24 sata dnevno, osigurava komunikacijsku koordinaciju rada spasilakih i urnih slubi, te ostalih elemenata zaštite i spašavanja na podruju upanije. U konkretnom sluaju to znai da upanijski centar 112 prima zahtjev za pomo, evidentira ga i prosljeuje nadlenim urnim slubama, prati i koordinira njihovo djelovanje tijekom akcije spašavanje te im stoji na raspolaganju za angairanje dodatnih snaga. Isto tako, o izvanrednom dogaaju centar obavještava javnost i tijela lokalne uprave i samouprave.

Zaprimljena obavijest upuuje se nadlenoj policijskoj upravi, koja preko policijskih postaja obavlja provjeru obavijesti oevidom na mjestu dogaðaja. Policijska uprava je duna povratno izvjestiti o istom upanijski centar 112.

Nakon izvješa Policijske uprave, deurni djelatnik upanijskog centra 112 alarmira javne vatrogasne postrojbe, postrojbe predviðene planom obrane od poara, ekspertnu jedinicu, Eko stoer upanije i Dravni centar 112.

Zapovjednik vatrogasne postrojbe zapovijeda akcijom intervencije. Moe zatraiti i aktiviranje drugih interventnih jedinica.

upanijski centar 112 po potrebi alarmira središnje DVD-e gradova i opina.

Operativni centar u Policijskoj upravi takoðer ima funkciju komunikacijske jedinice.

Popis izabranih struno i tehniki osposobljenih pravnih i fizikih osoba za otklanjanje posljedica nastalih u sluajevima iznenadnog zagaðenja objavljen od strane Dravne uprave za vode Republike Hrvatske dan je u tablici 8. - AEKS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

 

OSJETLJIVOST SLATKOVODNOG EKOSUSTAVA

Naftni izljevi koji se javljaju u slatkovodnim podrujima puno su manje publicirani od izljeva u oceanima, iako su ti izljevi puno destruktivniji za okoliš: eši su, manjeg volumena i komponirani su od rafiniranih naftnih produkata. 

Slatkovodna podruja su puno osjetljivija i puno vanija za ljudsko zdravlje i okoliš jer se naftni izljevi pojavljuju u naseljenim podrujima gdje ljudi koriste vodu za pie ili ti dijelovi slue kao ribnjaci. U slatkovodnom podruju svi organizmi direktno su izloeni smrtonosnim uincima naftnog izljeva: sisavci, ptice, ribe, kukci, mikroorganizmi i vodena vegetacija.

Slatkovodna podruja dijele se na dva tipa: stajaice (jezera, movare) i tekuice (potoke i rijeke). 

Stajaice, kao što su jezera i movare, s vrlo malo vodenog toka, ugroenije su od tekuica zbog toga što se nafta u njima zadrava u obliku "bazena" i moe ostati kroz jako dugi period vremena. U mirnoj vodi, da bi se obnovio oneišeni okoliš trebaju proi i godine. Uz to je ugroena i podzemna voda i cijelo okolno podruje.

Incidenti u slatkovodnim sustavima puno su manje razvikani, vjerojatno zbog lokaliziranosti. Jedna od svjetski poznatih velikih katastrofa dogodila se poetkom sijenja 1998. godine kada je popustio veliki spremnik uz rijeku Mononghaela, nekih 37 km uzvodno od Pittsburga (Pennsylvania) i u rijeku je isteklo 3,5 milijuna litara nafte. Tank je popustio jer je nedavno bio premješten i rekonstruiran, a kompanija nije napravila normalna testiranja tanka prije nego što su ga napunili naftom. U roku od 24 sata 23 000 ljudi ostalo je u potpunosti bez pitke vode, a još 750 000 moralo je smanjiti potrošnju vode na jednu etvrtinu potreba. Evakuirane su tisue obitelji, zatvorene su škole, tvornice i rijeni promet. Od posljedica izljeva uginulo je više tisua pataka, gusaka i riba. Zatvoreni su i svi izvori pitke vode nizvodno od rijeke Mississipi. Zbog nepristupane obale i jakih struja iz rijeke je odstranjeno samo 380 000 litara ulja. Da se incident dogodio u ljetnim mjesecima, uinak na ivi svijet bio bi još razorniji, jer su onda gotovo svi kraljenjaci i beskraljenjaci u aktivnoj fazi ivota.

Utjecaj nafte na vodenu, floru i faunu ovisi o sastavu i koncentraciji nafte. Nafta koja pluta na površini vode moe svojim fizikalnim osobinama ugroziti ivotinje i biljke jer spreava fotosintezu, disanje i hranjenje. Nakon izljeva nafte aromatski ugljikovodici uzrokuju neposrednu smrt mnogih organizama.

Kapljice nafte slijepe se za perje ptica ili dlaku vodenih sisavaca i spreavaju termoregulaciju i prirodnu lakou i mo plutanja. ivotinje se utope ili otruju progutanom naftom nakon pokušaja išenja svog krzna/perja. Jaja i mladi razvojni stadiji posebno su osjetljivi na neke toksine tvari nafte koje su topive u vodi. Postoji osim toga itav niz subletalnih efekata.

Posljedice na morski ili slatkovodni okoliš razlikuju se s obzirom na utjecaj razliitih faktora kao što su: biološke i fizike karakteristike dna - podruja na kojem je došlo do oneišenja, godišnja doba i vremenske prilike. Najgore posljedice za okoliš nastupaju kad naftna mrlja završi na obali.

 • 4.1. Taktiki nastup vatrogasnih postrojbi, specijalliziranih i ovlaštenih tvrtki

 

Vozilo ZG 5239-AP, DVD-a Dubrava dolazi na mjesto dogaaja  iz svog spremišta.

Na zapovjed zapovjednika jedan vatrogasac eksplozimetrom mjeri koncentraciju nepoznate opasne tvari.

Trakama za ogranienje pristupa, oznaavaju radnu zonu za pristup samo osobama u intervenciji.

Jednim ''C'' mlazom, spuštaju pare opasne tvari na zemlju kako ne bi došlo do eksplozije.

Na mjesto intervencije dolazi vatrogasno navalno vozilo DVD-a Zvekovec.

 

Na mjesto intervencije dolazi vatrogasno vozilo ZG 428-TF DVD-a Paruevac sa visokotlanim modulom.

 

Na mjesto intervencije dolazi vatrogasno vozilo za tehnike intervencije ZG DVD-a Celine.

Vatrogasnim amcem iz podruja Vukšinca dolaze vatrogasci JVP Ivani Grad, opremljeni vatrogasnim amcem sa branama za apsorpciju i širenje opasne mrlje.

 

Na mjesto intervencije dolazi specijalizirana tvrtka AEKS d.o.o. s autocisternom s vakuum i visokotlanom pumpom opremljenom prema ADR-u za  potrebe sanacijskih radova te vozilom s ureajem za uklanjanje filma ugljikovodika s površine vode - skimer i ostalom potrebnom opremom za izvoenje intreventnih sanacijskih radova.

 

Na mjesto intervencije dolazi vozilo DVD-a Jastrebarsko sa vatrogascima-roniocima.

 

 

Na dojavu da se neki ljudi koji su došli u dodir sa ošteenim bavama, ale na glavobolju, peenje u oima i svrbe koe, lanovi DVD-a Dubrava poduzimaju slijedee:

Kako se nezna o kojoj se opasnoj tvari radi, navalna grupa oprema se kemijskim odijelima te prilazi ošteenim bavama radi saniranja ošteenja, postavljanjem gumenih (drvenih) epova te pretovarom bavi na za to pripremljeno vozilo.

Utvruje se zona najvee opasnosti te se ona vidljivo oznaava.

Ozlijeene osobe iznose se iz zone najvee opasnosti i predaju Hitnoj medicinskoj pomoi na daljnje postupanje.

 

 

 • 4.2. Postupak policije

 

Po primljenoj obavjesti o nastalom dogaaju na prizorište se upuuje najblia policijska ophodnja PP Vrbovec, kako bi pomogli u nastalom dogaaju. Pristigavši na prizorište informiraju se o nastalom akcidentu i o dobivenim informacijama izvještavaju svoje operativno deurstvo zatraivši dodatne snage. Stupaju u vezu sa upanijskim zapovjednikom i od njega dobivaju upute da u potpunosti zatvore za promet lokalnu cestu Podluan-Kostanj-ribnjaci, kako bi se omoguio bri tok veeg broja vatrogasnih vozila.

Preuzimaju osiguranje i nadzor nad boravkom civilnih osoba do zone sigurnosti.

Poziva se upanijski centar 112 koji putem lokalnog radija, obavješuju stanovništvo opine Dubrava, naselja Kostanj oko radnji i zabrani nepotrebnog pribliavanja akcidentu s opasnom tvari.

 

 

 • 5. PLAN INTERVENCIJE

 

 • 5.1. Pregled aktivnosti na vjebi

 

U vjebi e se izvoditi slijedee aktivnosti:

Postupak s opasnom tvari:

 • a) na tlu

Brtvljenje bavi, pretovar na drugo vozilo, spuštanje aerosoli opasne tvari uporabom raspršenog mlaza.       Voda se dobiva iz spremnika navalnog vatrogasnog vozila DVD-a Dubrava. Dopuna vode u spremnik obavlja se relejnom dobavom iz obljinjeg ribnjaka.

 

 • b) na vodi

Postavljanje plivajuih brana i brana za apsorpciju opasnih tvari, uporabom vatrogasnog amca a vrše ga vatrogasci JVP Ivani Grad. Djelatnici specijalizirane i ovlaštene tvrtke AEKS d.o.o. obavljaju opservaciju mjesta akcidenta te po potrebi dodatno postavljaju PVC brane, upijajue krpe i apsorbent. Nakon toga postavljaju ureaj AESKIM-25 za uklanjanje ugljikovodika s površine vode i usisavaju ugljikovodike u specijalnu autocisternu opremljenu prema ADR-u uz uporabu vakuum pumpe.

 

Vaenje utopljenika iz vode

         Osposobljeni i opremljeni vatrogasci VZG Jastrebarsko (vatrogasni ronioci) spuštaju se u vodu te trae utopljenika.

         Takoer uporabom ueta i zranog jastuka, vade potonulu bavu na površinu vode.

 

Spašavanje osobe iz vozila

         Spašavanje vozaa osobnog vozila koje je sletjelo u kanal, te je ostao priklješten unutar vozila a vrše ga lanovi DVD-a Celine

         Spašavanje se vrši razvalnim alatom (hidraulikim škarama).

 

Uspostavljanje sigurnosnih zona:

Osiguranje zone djelovanja vatrogasnih snaga tijekom trajanja akcidenta.

Provoenje osobne zaštite svih sudionika vjebe.

 

Praenje stanja na mjestu dogaaja:

Praenje stanja na mjestu dogaaja uz upanijskog zapovjednika prate i lanovi Eko stoera Zagrebake upanije.

Preregulacija prometa, upozoravanje stanovništva na opasnost, zabrana nepotrebnog kretanja.

Izvješivanje javnosti putem lokalnog medija.

 

 • 5.2. Meteorološki uvjeti

Pretpostavljeni meteorološki uvjeti su; brzina vjetra je 3,34 m/sec, temperature 30°C, 50% vlanosti zraka i vrlo stabilno. Gazolin istjee brzinom od 0,25 l/sec

 

 • 5.3. Broj sudionika

S obzirom da ovaj pretpostavljeni sluaj predstavlja sloenu situaciju, sa tri vrste dogaaja, pri kojoj je ugroeno šire podruje, potrebno je urno reagirati i pozvati vee snage te snage opremljene i osposobljene za takve dogaaje.

 

 

 

Akciju zapoinju:

DVD Dubrava:

Navalno vatrogasno vozilo:

9 vatrogasaca

DVD Zvekovac:         

            Navalno vatrogasno vozilo                  

          9 vatrogasaca

DVD Paruevac:

Kombi vozilo sa visokotlanim modulom na prikolici

                      9 vatrogasaca

DVD Podluan:

            Izvoenje simulacije poara otvorenog prostora

                                                                                              9 vatrogasaca

DVD Celine:

Tehniko vozilo Mercedes Atego sa alatom za razvaljivanje                                                                                                                                     5 vatrogasaca

JVP Ivani Grad:

Zapovjedno vozilo

Kombi vozilo sa vatrogasnim amcem                                                                                                                                                          6 vatrogasaca

 

AEKS d.o.o. Ivani Grad specijalna autocisterna ZG 7655-AT s vakuum i visokotlanom pumpom, pominom komorom i kiperom opremljena prema ADR-u

Kombi vozilo s prikolicom i ureajem AESKIM-25

                                                                                              6 djelatnika

DVD Jastrebarsko

            Navalno vozilo Mercedes Atego

                                                                                              5 vatrogasca ronioca

Hitna sluba, kombi vozilo sa vozaem, lijenikom i tehniarem

                                                                                              3 djelatnika

Policija sa dva vozila i 4 djelatnika

                                                                                              4 djelatnika

 • - upanijski zapovjednik Vladimir Domin
 • - koordinator vjebe Josip Novosel
 • - opinski zapovjednik Branko Kozumplik
 • - gradski zapovjednik Ivan Vragotuk
 • - zapovjednik JVP Ivani Grad Darko Zaji
 • - zapovjednik ronioca Igor Medvedovski
 • - struni suradnik Mladen Vinkovi
 • - struni consultant Mario Starevi
 • - odgovorna osoba za hitne intervencije tvrtke AEKS d.o.o. Zdravko Lojna
 • - lanovi Eko-stoera Zagrebake upanije (11)

                                                           ________________________

                                                           UKUPNO:      85 osoba

 

 

 • 5.4. Materijalno tehnika sredstva

 

Vozila:

 • - navalna vatrogasna vozila 3 kom
 • - kombi vozila 2 kom
 • - specijalna autocisterna s vakuum i visokotlanom pumpom, pominom komorom i kiperom opremljena prema ADR 1kom                         
 • - kombi vozilo s ureajem za uklanjanje ugljikovodika s vodenih površina AESKIM-25           1 kom
 • - mobilni kontejner za odlaganje i privremeno skladištenje ugljikovodika                                           1 kom
 • - tehnika vozila 1 kom
 • - transportno vozilo za prijevoz gazolina 2 kom
 • - zapovjedno vozilo 3 kom
 • - hitna pomo 1 kom
 • - policija 2 kom
 • - terensko vozilo (DUZS) 1 kom

________________________

UKUPNO:                18 vozila

 

 

 

 

            Oprema za osobnu zaštitu:

 • - Intervencijska zaštitna odijela
 • - Izolacijski dišni aparati
 • - Kemijska odijela
 • - Zaštitne dišne maske s filterom za alkohole
 • - Radio stanice

Ostala oprema potrebna za izvoenje vjebe:

 • - posuda za izvoenje zadimljavanja, dimni ulošci
 • - vatrogasne motorne štrcaljke
 • - tlane cijevi B, C
 • - mlaznice, kombinirane i lepezaste
 • - razdjelnice, sabirnice
 • - eksplozmetri
 • - toksimetar
 • - razvalni alat
 • - naprtnjae, metlanice, motorne pile
 • - leni motorni ureaji za gašenje šumskih poara
 • - oprema za radove na vodi (plivajue i upijajue brane, upijajue krpe, apsorbent)
 • - ronilaka oprema
 • - oprema za rad u zoni sa opasnim tvarima
 • - nosila

 

Navedenu opremu osiguravaju vatrogasne postrojbe koje sudjeluju u vjebi.

 

 

 

 

 

 

 • 5.5. Vremenski tijek vjebe

 

17:00            Poetak vjebe

17:01            Na dojavu o dogaaju, putem sirene uzbunjuju se vatrogasci DVD-a Dubrava

17:02            Eksplozimetrom mjere zonu opasnosti te ju omeuju zaštitnim trakama

17:05            Zapovjednik DVD-a Dubrava upoznaje sa dogaajem opinskog zapovjednika Branka Kozumplik

17:06            Došavši na mjesto dogaaja opinski zapovjednik poziva DVD Zvekovac i DVD Paruevac te obavještava upanijskog zapovjednika

17:09            Dva lana DVD-a Dubrava opremaju se odijelima za potpunu zaštitu, poradi saniranja ošteenih bavi

17:10            Navalna grupa razvlai ''C'' prugu od navalnog vozila do mjesta akcidenta

17:11            Na mjesto dogaaja dolazi opinski zapovjednik Branko Kozumplik

17:12            Zapovjednik DVD-a obavještava zapovjednika VZO Dubrava sa stanjem na mjestu akcidenta

17:14            Zapovjednik VZO Dubrava daje uzbunu svim opinskim postrojbama, te ujedno obavještava upanijskog zapovjednika

17:15            Na poarište dolazi navalno vozilo DVD-a Zvekovec i vozilo sa visokotlanim modulom DVD-a Paruevac

17:18            Policijske ophodnje zatvaraju cestu Kostanje-ribnjaci

17:20            Dolaskom na mjesto dogaaja upanijski zapovjednik izdaje sljedeu zapovjed:

                     Putem upanijskog centra 112 trai da se uzbune vatrogasci DVD-a Celine za intervencije u spašavanju iz vozila, vatrogasci ronioci DVD-a Jastrebarsko za spašavanje iz vode, te vatrogasci JVP Ivani Grad i ovlaštena tvrtka AEKS d.o.o. za sanaciju vodene površine i zbrinjavanje otpada.

                     Takoer trai ukljuivanje u akciju ekipu hitne medicinske pomoi.

17:23            upanijski zapovjednik o svemu obavješuje upana Zagrebake upanije

17:24            upan Zagrebake upanije saziva lanove Eko-stoera Zagrebake upanije

17:25            lanovi JVP Ivani Grad zapoinju akciju radova na vodi postavljanjem plutajue apsorbirajue brane da sprijee dalnje širenje opasne tvari po vodi

17.30            Djelatnici AEKS-a obavljaju opservaciju, po potrebi postavljaju dodatne PVC brane, apsorbirajue krpe i aopsorbent, postavljaju ureaj AESKIM-25, te obavljaju usis otpada vakuum pumpom specijalne autocisterne opremljene prema ADR-u

17:35            Na mjesto dogaaja dolazi navalno vozilo DVD-a Jastrebarsko sa roniocima i ronilakom opremom za spašavanje iz vode te vaenje potonule bave s opasnom tvari

17:45            lanovi DVD-a Celine vrše spašavanje prikliještene osobe iz vozila u kanalu

17:55            Hitna medicinska pomo sanira ozlijeene opasnom tvari i preuzima ozlijeenog vozaa iz vozila u kanalu

17:56            upanijski zapovjednik trai pomo naelnika opine Dubrava o slanju slobodnog prijevoznog sredstva za utovar i prijevoz bavi s opasnim tvarima

17:57            Dolazi vozilo za prijevoz bavi  (vozilo mora biti opreemljeno ADR certifikatom)

17:59            Iskop oneišenog tla, uzorkovanje otpada od ovlaštenog laboratorija i odvoz otpada u graevinu za obradu opasnog otpada

18.00            Odvozom bavi i otpada završava vjeba Vatrogasne zajednice Zagrebake upanije i Eko-stoera Zagrebake upanije

 

 

 • 5.6. Izvoenje simulacije

 

Simulacija širenja poara izvodit e se pomou dimnih uloaka (3 reda po tri dimna uloška)

Simulacija širenja otrovnog oblaka nastalog isparavanjem opasnog medija izvodit e se pomou dimnog uloka.

Simulaciju širenja opasne tvari (gazolina po površini vode - kre i jestivo ulje)

Izvoae simulacije daje DVD Podluan

 

Simulaciju gašenja poara otvorenog prostora izvode lanovi vatrogasnih postrojbi VZO Dubrava, 

Simulaciju vaenja utopljenika i bave iz vode vrše vatrogasci-ronioci VZG Jastrebarsko,

Simulaciju spašavanja vozaa osobnog vozila kao i gašenje zapaljenog vozila izvode vatrogasci DVD Celine,

Simulaciju dalnjeg širenja opasne tvari na vodi izvode vatrogasci JVP Ivani Grada, a simulaciju sanacije zagaene vodene površine te detaljnju zaštite mjesta akcidenta postavljanjem dodatnih brana, apsorbirajuih krpa i ureaja AESKIM-25 izvode djelatnici tvrtke AEKS d.o.o.,

Prijevoz bavi izvan zone naseljenog mjesta vrši ovlaštena tvrtka za gospodarenjem opasnog otpada - AEKS Ivani Grad,

 

Tri bave po 200 l osigurava VZO Dubrava

Staro vozilo za rezanje osigurava DVD Celine

 

 

 

 • 6. SUSTAV RADIO VEZA

 

Tijekom izvoenja vjebe bit e korištena radio veza koju koriste vatrogasne postrojbe.

 

Radni kanal je 7, a rezervni kanal je 9.

 

Kao pozivni znakovi koriste se uobiajeni pozivni znakovi postrojbi.

 

 

 

 

 • 7. PLAN IZVEDBE PROSTORA ZA VJEBU I SIGURNOSNE MJERE

 

Tijekom izvoenja vjebe na podruju izvoenja nee se izvoditi nikakve druge aktivnosti osim onih vezanih za samu vjebu.

Zona izvoenja vjebe biti e fiziki osigurana kako ne bi došlo do ometanja tijeka vjebe ili moguih nezgoda.

Granice podruja izvoenja vjebe osiguravati e djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova.

Svi sudionici vjebe moraju biti osigurani za sluaj nezgode. Zapovjednici vatrogasnih postrojbi, kao i odgovorne osobe ostalih sudionika vjebe duni su u izvoenje vjebe ukljuiti samo zdravstveno sposobne i osigurane osobe.

 

 

 

 

 • 8. PLAN IZVEDBE PROSTORA ZA PROMATRAE VJEBE

 

Tehnika ekipa za pripremu vjebe oznait e i omeiti prostor izvoenja vjebe.

Gostima i promatraima vjebe nee biti dozvoljeno napuštanje, za njih predvienog prostora, zbog mogunosti ometanja aktera vjebe tijekom izvoenja radnji.

Vjeba se izvodi kao javna vjeba Vatrogasne zajednice Zagrebake upanije i Eko stoera Zagrebake upanije.

Predstavnicima medija biti e dozvoljeno kretanje u zoni djelovanja interventnih postrojbi uz propusnicu i uoljivu oznaku PRESS.

 

 

 

 

 

 • 9. FINANCIJSKI PLAN

 

TROŠKOVI:

            Pripreme za vjebu:       1 sjednica Stoera za pripremu vjebe

                                               2 sastanka sa sudionicima vjebe

                                               Oprema, materijal, eko pjena, apsorbirajua sredstva

                                                                                                                       19.000,00 kn

Vjeba:             sredstva za vjebu: izolacioni aparati, kemijska i ronilaka odijela, razvalni ureaj,

                        Osiguranje vjebe, propagandni materijal,

Naknade: sudionicima po nalogu upanijskog zapovjednika

                                                                                                                        29.000,00 kn

                                                                                                                      ____________

UKUPNO:                            48.000,00 KN

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinator vjebe:

Josip Novosel, dipl.ing.


Posjeta: 15837

Komentirajte prvi

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna   Sljedea »


up      up
Na vrh

© 2018 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.