Naslovnica arrow Vatrogasna tehnika arrow Plameni udari 17 Prosinac 2017
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Dogaanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Trailica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Gostiju online: 8
Danas:304
Juer:252
Tjedan:2665
Ukupno:3110668
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna kola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
Plameni udari Ispis E-mail
Damir Lackovi   
Nedjelja, 06 Travanj 2008

 

najvei_poar_stambene_zgrade_u_europi.jpg

Teorijska i praktina obuka vatrogasaca DVD-Jastrebarsko u skladu sa Pravilnikom o programu i nainu provedbe teorijske nastave i praktinih vjebi u vatrogasnim postrojbama.

Vjeba je odrana 06.04.2008. godine 

 

 
NASTAVNE CJELINE:

1.      RAZVOJ I ŠIRENJE POARA-RAZVOJ POARA U ZATVORENOJ PROSTORIJI

2.      OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE  - UNUTARNJA NAVALA - PLAMENI UDARI

3.      POTPUNO I NEPOTPUNO GORENJE S NAGLASKOM NA PLAMENE UDARE

4.      OKSIDACIJSKI PROCESI S OSVRTOM NA PLAMENE UDARE

5.      ZAPALJENJE I GORENJE GORIVIH TVARI - PLAMENI UDARI

6.      RAD S IZOLACIONIM APARATIMA

7.      RAD S NAVALNIM VOZILOM

8.      CRPLJENJE I DOBAVA VODE

 
      

OBRAZOVNI ZADACI (stjecanje znanja):

 

1. Postrojavanje i dnevni raspored

a. Zamjenik zapovjednika DVD-a ili lan zapovjedništva postrojava vatrogasce

b. Prijavak zapovjedniku

c. Prozivka i popis prisutnih

d. Upoznavanje prisutnih vatrogasaca sa temama, rasporedom vjebanja i mjerama zaštite kojih se treba pridravati na vjebi

2. Razvoj poara u zatvorenoj prostoriji

TEORIJSKA OBUKA - razrada po nastavnim temama

  1. Što je poar
  2. Vrste poara po fazama razvoja

Ø      Poetna faza

o       Moe trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati ovisno o gorivim tvarima, struji zraka i koliini kisika

o       Zona zadimljenja je obino višestruko vea od zone gorenja

o       Zbog gorenja se u zatvorenim prostorijama poveava tlak

o       U poetnoj fazi je poar mogue pogasiti prirunim sredstvima

Ø      Faza razvoja

o       Poar zahvaa cijelu prostoriju

o       Temperatura u prostoriji znaajno raste

o       Tlak u prostoriji je znaajno narastao, te esto dolazi pucanja stakala kao posljedica rasta tlaka i topline

Ø      Razbuktala faza

o       Poar zahvaa sav gorivi materijal u prostoriji

o       Temperatura u prostoriji dostie od 600 do 1000 °C

o       Poar se brzo širi na susjedne djelove objekta

Ø      Faza gašenja

o       Izgoreni materijal se smanjuje i pada temperatura

o       Ostaje tek tinjajui materijal, koji moe tinjati satima, pa ak i danima

DJELOVANJE VATROGASACA I MOGUE OPASNOSTI OD PLAMENIH UDARA, VRSTE I KARAKTERISTIKE PLAMENIH UDARA

Ø      U razbuktaloj fazi razvoja poara zatvorenog objekta moe doi do plamenog udara. Bitne pretpostavke plamenog udara su visoka temperatura i prisutnost kisika u mjeri da se poar razbuktava, a da ga pristigli kisik pri tome dovoljno ne hladi (FLASHOVER) ili gorenje bez dovoljne koliine zraka, jer prozori nisu popucali a vrata izgorjela (BACKDRAFT)

Ø      Plameni udar se dogaa kao direktna posljedica pirolitikog gorenja. Tom prilikom nastaje prvenstveno ugljini monoksid, kao posljedica gorenja bez prisustva dovoljne koliine kisika, ali i metan, vodik i neki drugi ugljikovodici (pirolitiki plinovi). Uglini monoksid je vrlo otrovan plin, koji se ak tristo puta jae vee za hemoglobin. U velikim koncentracijama je otrovan i ugljini dioksid . Zbog toga je zaštita dišnih putem izolacionih aparata sa komprimiranim zrakom obavezna. Pored otrovnosti, PIROLITIKI PLINOVI su vrlo eksplozivni u smjesi s dovoljnom koliinom kisika.

Ø      Ulazak u prostoriju vatrogasaca je i otvor za ulazak zraka i kisika, ime se u kratkom trenutku postie eksplozivna smjesa i dolazi do plamenog udara.

Ø      Predznaci za plameni udar su:

o       FLASHOVER

§         Ekstremno gusti, vrlo vrui i vrlo taman dim koji naglo izlazi na sve otvore iz kue ili stana

§         Vrlo visoka temperatura u prostoriji koju osjetimo na vratima, prozorima, kvakama, crijepovima ili betonskim ploama. Tako visoka temperatura se osjeti ak i preko zaštitne odjee i rukavica.

§         Intenzivni plamen koji se javlja iz zadimljene zone i na njenim granicama je znak da e doi do plamenog udara

o       BACKDRAFT

§         Poar dugo traje,

§         Prostorija je ispunjena dimom, koji na mahove izlazi van

§         Ako vatrogasac lagano odškrine vrata, dim ulazi u prostoriju i osjeti se "usisavanje" zraka u prostoriju...

§         Kvake na vratima su vrue i osjeti se da je iza vrata puno toplije

Ø      Intenzitet plamenog udara je toliki, da vatrogasci imaju nešto manje od 10 sekundi za izvlaenje iz prostorije, jer upravo je tolika pasivna trajnost zaštitnih vatrogasnih odora... Zbog toga vatrogasci u objekt ulaze povlaei cijevnu prugu pod pritiskom vode, da budu spremni za trenutnu reakciju raspršenim mlazom. Da bi se izbjegle posljedice plamenog udara, svaki komadi tijela treba biti pokriven.

  1. Taktika gašenja zatvorenog prostora kod kojeg postoji sumnja u plameni udar

Ø      FLASHOVER

o       Do plamenog udara nee doi ako se snizi temperatura u zatvorenom prostoru

o       Prvo što treba uiniti je odvoenje dima i topline iz objekta, a da pri tome sprijeimo ulazak zraka. To znai da se trebaju otvoriti otvori u gornjoj zoni zadimljene prostorije, što znai da otvor za odvoenje dima ili dimovuk treba postaviti na što veu visinu, kako bi odvodili toplinu bez raspirivanja vatre svjeim zrakom

o       Gašenje se u prvoj fazu treba prvenstveno usmjeriti na hlaenje prostorije raspršenim sitnim kapljicama vode. Pri tome je glavna taktika pretpostavka da je korisna svaka kap vode koja je isparila kog gašenja, a beskorisna svaka kap koja ostane na podu prostorije.

o       U drugoj fazi gašenja, kad je pala temperatura u prostoriji, usmjerujemo na upaljene predmete u materijal u prostoriji.

o       Kretanje u prostoriji treba biti što blie podu i što blie nosivim zidovima. Zaštitna odjea i zaštita dišnih organa je obavezna, a kretanje grupe kroz zatvoreni prostor je obavezno sa vodom u cijevima pod pritiskom. Usprkos takvoj zaštiti, plameni udar esto uzrokuje vrlo velike opekline pa i smrt gasitelja.

Ø      BACKDRAFT

o       Prozori i vrata se otvaraju sa strane, uz mlaz vode pod pritiskom

o       Okviri vrata i prozora se lagano hlade kratkim raspršenim mlazevima

o       Kod laganog otvaranja, osjetimo usisavanje zraka u prostoriju, te vrata ponovno zatvarano ili raspršenim mlazom "gaamo" dim u prostoriji. Vodena para kao rezultat hlaenja dima pomou raspršenog mlaza sprijeiti e plameni udar.

o       Ako je prostorija jako zagrijana i ako predpostavljamo da e do plamenog udara doi, najbolje je par trenutaka prije otvaranja vrata razbiti prozor, jer emo na taj nain usmjeriti plameni udar prema prozoru, da ne doe do ugroavanja navalne grupe.

o       Zaštitna odjea je obavezna, a kretanje u unutarnjoj navali treba biti što blie podu i što blie nosivim zidovima.

Ø      PROCJENA VODITELJA INTERVENCIJE

o       Pravilo je da u prostoriju treba ulaziti samo ako postoji sumnja da se unutra nalaze ljudi u neposrednoj opasnosti, jer unutarnja navala u uvjetima kad postoji (izvjesna) sumnja ili neki od znakova u mogunost plamenih udara je samo nuna taktika mogunost za spašavanje ljudi, a ne standardna taktika gašenja

  1. VANO: Do plamenog udara ne mora uvijek doi odmah. U uvjetima kada se plamen ugasio uslijed nedostatka kisika, do plamenog udara nee doi sve do trenutka pojave iskre ili plamena, koji e upaliti eksplozivnu smjesu u prostoriji. Zbog toga ne treba kod ulaska usmjerenim mlazom krenuti u gašenje izvorišta poara, nego prvo treba napraviti provjetravanje prostorije, pa tek onda nastaviti s gašenjem


2. Opremanje osobnom vatrogasnom opremom
a. Opremanje osobnom opremom - za unutarnju navalu BRISTOL ODJELA
b. Kacige su obavezna osobna zaštitna oprema + podkape - pokrivaju ostatak lica, koji nije pokrila zaštitna maska za disanje
c. Opremanje izolacionim aparatima - za vrijeme vonje navalna i vodna grupa uzimaju na sebe izolacione aparate iz naslona sjedala

3. Zapovjed zapovjednika u vozilu
"Navalna i vodna grupa izvršite unutarnju navalu u objekt sa dva mlaza, zaštitite se izolacionim aparatima, pretraite objekt, jer je dojavljeno da iz objekta nisu ispjeli izai svi stanari. Kretanje kroz objekt sukladno taktici unutanje navale, uz primjenu mjera zaštite vatrogasaca. Navalu na objekt izvršite odmah, bez postrojavanja iza vozila. ZA NAVALU PRIPREMI!"

4. Unutarnja navala
a. Vodna grupa povlai "B" cjevnu prugu od vozila do razdjelnice, a zatim se oprema s dvije "C" cijevi  i turbomag mlaznicom za drugi mlaz
b. Navalna grupa se oprema razdjelnicom, dvije "C" cijevi i turbomag mlaznicom za prvi mlaz.
c. Nakon spajanja "B" tlane pruge i razdjelnice, te tlanih "C" cijevi na razdjelnicu, lanovi VODNE I NAVALNE grupe se prikljuuju na izolacione aparate, stavljaju masku, kacigu.
d. Tjekom kretanja kroz objekt, svaki voditelj pozorno pazi na lanove koji se kreu, da ne doe do povreda, te ih upozoravaju na nain kretanja u sagnutom poloaju, te naroitu panju prilikom otvaranja vrata, puštanjem kratkih mlazeva na okvire vrata, kvaku i ulazak u prostoriju s raspršenim mlazom
e. Nakon pretrage objekta, lanovi navalne i vodne grupe povlae za sobom postavljenu cijevnu prugu pod pritiskom vode kroz objekt..
f. Na izlazu iz objekta voditelji osposobljavanja im ukazuju na uinjene propuste, te kroz razgovor nastoje razjasniti pojedine detalje.
g. Vjebi pristupaju drugi lanovi i ponavljaju vjebu, tako dugo dok svaki od lanova ne proe dva puta kroz objekt, jednom kao prvi, a drugi puta kao drugi navalni ili vodni

 

5. Crpljenje u dobava vode

Ø      Odabrati pogodno mjesto na potoku Reka

Ø      lanovi desetine donose MVŠ 8/8 Magirus na pogodno mjesto za crpljenje

Ø      Spajanje i vezanje usisnog voda

Ø      Nošenje usisnog voda u potok, te spajanje na MVŠ

Ø      Spajanje cjevnih pruga prema Pravilniku

Ø      Paljenje MVŠ pomou rune poluge za start

Ø      Rad strojara na crpljenju

Ø      Izvlaenje usisnog voda iz potoka

Ø      Ponavljanje vjebe s drugim lanovima i izmjena grupa s drugom grupom koja vjeba unutarnju navalu

Ø      Posprema

 

6. Kraj vjebe

a. Nakon završene vjebe - postrojavanje svih lanova, a zapovjednik daje ocjenu vjebe.

b. išenje i pranje zaštitnih maski
c. Punjenje boca na kompresoru - 300 bara
d. Pospremanje opreme i priprema vozila za intervenciju

FUNKCIONALNI ZADACI (razvijanje sposobnosti vatrogasaca)

a.       Praktino osposobljavanje lanova DVD-a za djelovanje pod posebnim pritiskom

b.      Osposobljavanje lanova postrojbe za izvoenje unutarnje navale pod pretpostavljenom opasnošu od plamenih udara

c.       Osposobljavanje za rukovanje izolacionim aparatima

d.      Razvijanje sposobnosti orjentiranja i kretanja u prostorima loše vidljivosti

ODGOJNI ZADACI (usvajanje odgojnih vrijednosti)

1.      Usavršavanje i obnova znanja rukovanja izolacionim aparatima

2.      Upoznavanje sa opasnostima plamenih udara

3.      Vjebanje u uvjetima koji su svojim psihološkim optereenjem bliski stvarnim

4.      Shvaanje vanosti vjebanja za uspjeh na intervencijama

OBNAVLJANJE ZNANJA


Vjeba se treba ponoviti najmanje tri puta godišnje i pri tome vatrogasci - lanovi odjeljenja trebaju zamjeniti uloge. Cilj vjebanja je da svaki vatrogasac-lan interventne postrojbe usvoji principe i logiku izvoenja vjebe, a ne da se vatrogasci uvjebavaju samo za pojedine uloge.

NASTAVNA POMAGALA:

 

Mercedes Atego AT2 Jastrebarsko
Ovo je navalno vozilo koje je opremljeno i alatima za tehnike intervencije tako da mu je primjena v...
DVD Jastrebarsko

ZAKLJUCI SA VJEBE ODRANE 06.04.2008.

1. Na vjebu su pozvani svi lanovi Društva
2. Svi lanovi su uspješno obnovili znanje rukovanja izolacionim aparatima i kretanje kroz zamraene prostore, te je dodatno uvjebavano kretanje kroz zatvoreni prostor pod pretpostavljenom mogunosti plamenog udara
3. Vjebatelji su bili:

Ø      Igor Medvedovski - voditelj vjebe,

Ø      Draen Lovreek - plameni udari i unutarnja navala

Ø      Damir Lackovi - nastavna priprema i teorijska nastava

Ø      Stjepko Perli - crpljenje i dobava vode - MVŠ

Ø      Mario Jalšovec - osposobaljavanje vozaa - strojara za rad s navalnim vatrogasnim vozilom

 

4. Ocjena vjebe: Svi prisutni lanovi su vrlo uspješno obavili zadane zadatke. Vjebu treba još nekoliko puta ponoviti, uz zadimljavanje prostorija, kako bi se napravili uvijeti što blie realnim

 

Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!

 

 

 


Posjeta: 10800

Komentari (6)
1. 10-04-2008 20:38
 
Svaka ast kolege vatrogasci, dobra vjeba. Pozdrav iz Vugrovca.
Registriran(a)
 
Vatrogasac
2. 10-04-2008 17:58
 
Svaka ast Jaska,svi bi se trebali ugledati na vas!! 
Samo tako napred!!!
Registriran(a)
 
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
3. 10-04-2008 17:08
 
Novo Fast Response vozilo po programu Lukine
Registriran(a)
 
Goran
4. 10-04-2008 16:20
 
A iji je motor???
Registriran(a)
 
Mladen
5. 10-04-2008 13:16
 
Evo, stavio sam slike
Registriran(a)
 
Goran
6. 08-04-2008 06:51
 
Bilo bi dobro da se i slike stave
Registriran(a)
 
zipa

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna   Sljedea »


up      up
Na vrh

© 2017 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.