Naslovnica 17 Prosinac 2017
English Croatian Czech German Russian

  Nazovi 112

Prometna nesrea, poar, iznenadna bolest,su dogaaji koji rijetko koga ostavljaju ravnodušnim. U takvim prilikama ljudi od šoka ili u panici ne znaju što uiniti, no potrebno je ostati priseban i traiti pomo
Opirnije...
 
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Dogaanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Trailica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Gostiju online: 9
Danas:41
Juer:252
Tjedan:2402
Ukupno:3110405
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna kola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 

fire1
Indeks opasnosti od
šumskih poara

Jeste li znali
  • U prvoj minuti svaki se poar moe ugasiti aom vode

  • U drugoj minuti vam treba posuda vode i pomo druge osobe

  • U treoj minuti potrebna je cisterna i uvjebana vatrogasna ekipa 
 
26.veljae, 2011. odrana je 122. redovna godinja Skuptina DVD-a Jastrebarsko Ispis E-mail
Administrator   
Srijeda, 02 Oujak 2011

DVD JASTREBARSKO

T.Mikloušia 2a

10450 Jastrebarsko

www.dvd-jastrebarsko.hr

Jastrebarsko, 26. veljae 2010. godine

IZVJEŠE O RADU DVD-a JASTREBARSKO ZA 2010. GODINU

 

                  Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko središnja je '' A '' postrojba sa primarnim podrujem djelovanja na podruju grada Jastrebarsko od 229 kvadratnih kilometara s cca 17000  stanovnika u 60 manjih ili veih naselja. Po potrebi djelujujemo i šire, naješe na podruju opina Klina Sela, Pisarovina, Kraši i umberak.

                 Osim djelatnosti koje supokrivene osnovnim vatrogasnim ispitima jaskanski su vatrogasci specijaliziranii za:

-        spašavanje pri tehnikim intervencijama

-        korištenje aparata za zaštitudišnih organa

-        rad sa motornom pilom

-        spašavanje s visina i dubina

-        vatrogasce ronioce

-        strojare

-        plamene udare

-        gašenje poara otvorenih prostorai prijevoz helikopterom

                 Društvo i dalje uspješno djeluje na dobrovoljnoj osnovi. Dio sredstava ostvarujemo sami, a diodotacijama VZG Jastrebarsko, VZ upanije Zagrebake, HVZ, DUZS, grada Jastrebarsko te raznim drugim dotacijama.

                U ovoj godini namjeravamo dovršiti ureenje vatrogasnog doma, te nabaviti opremu za još bolje operativno djelovanje Društva. U tome raunamo na podršku VZG Jastrebarsko, HVZ-a, VZ upanije Zagrebake, DUZS-a, grada Jastrebarsko, upanije Zagrebake te pravnih i fizikih osoba koje su nam spremne pomoi.

                Detaljni pokazatelji o aktivnostima i financijama DVD-a Jastrebarsko

biti e izloeni u nastavku izvješa.  

A K T I V N O S T I   D R U Š T V A

 

INTERVENCIJE I POARI

                 U 2010. godini lanovi Društva su izašli na 39 intervencija ( u 2009 ih je bilo 50 ). Broj intervencija je u padu u odnosu na prošlu godinu.

                 Vrijeme izlaska i dolaska na intervencije je na razini prošlogodišnjih što i dalje u potpunosti zadovoljava sve kriterije i standarde brzine odaziva i brzine dolaska na intervencije.

                 Na intervencije se u prosjeku odaziva 13 vatrogasaca, (10 + 3 u priuvi)što je bolje nego prošle godine. Molimo lanove da se i dalje odazivaju na intervencije bilo kao udarna postrojba ili kao priuva.

                 Struktura intervencija je slijedea :

 

-  POARI GRAEVINE – 10

        - stambene – 4 

        - gospodarske – 2

        - dimnjaka – 4

-  POARI U PROMETU – 3

        - cestovnom – 3

- POARI OTVORENOG PROSTORA – 7 

        - smetlište – 1

        - šuma i raslinje – 4 

        - trava – 1

        - kontejner za smee – 1

- TEHNIKE INTERVENCIJE – 16 

        - otvaranje – 1

        - ispumpavanje vode – 1

        - uništavanje gnijezda stršljena – 2

        - u cestovnom prometu – 10 

        - na vodi – 2 

- AKCIDENTI – 2

        - ispiranje – 2

- OSTALO – 1

 

                  Ukupno to iznosi ve spomenutih 39  intervencija.

                  Uzbunjivanje je izvedeno na tri naina :

                    - SMS

                    - telefon

                    - sirena 

                         - govorna poruka
VJEBE ISTRUNO OSPOSOBLJAVANJE

 

                  U 2010. godini Društvo je takoer osjetno prebacilo zacrtani plan vjebi i strunog osposobljavanja. Odrane su

                  - društvene i meudruštvene vjebe prema planu

                  - odredske vjebe prema planu VZG Jastrebarsko

                  - upanijska vjeba

                  - razne specijalizacije  

                  - osposobljavanje lanova za tehnike intervencije

                  - vjebe i predavanja u OŠ Ljubo Babi

                  - vjeba s GO Crvenog kria

                  -specijalizacijske vjebe

                  - natjecateljske vjebe

                  - seminari i predavanja za lanove i Zapovjedništvo

 

                  Na vjebama se nastoje simulirati stvarni uvjeti, što vjerojatno pridonosi da naše intervencije ne traju dugo, da su odraene struno i po

pravilima vatrogasne struke i da na njima nemamo povrijeenih vatrogasaca

niti ošteenja opreme.

OPERATIVNO STRUNE AKCIJE

 

                    U 2010. godini Društvo je odralo i velik broj operativno strunih akcije ( akcije u rangu intervencija koje su provedene planirano i bez

uzbunjivanja ). U te aktivnosti spadaju :

                   - deurstvo i rad na motocross prvenstvu

                   - probijanje kanalizacije                                                      

                   - rad na visini za posebne potrebe graana

                   - ispumpavanje bunara                                                                    

                   - pranje asfaltnih površina                                              

                   - prijevoz vode                                                                        

                   - vatrogasno osiguranje raznih manifestacija

                   - eko akcije ronioca na podruju RH ( more i rijeke ) 

 

DEURSTVO  I INTERVENCIJE NAPRIOBALJU

 

                  Društvo je odradilo ideurstvo na priobalju na Hvaru  uljetnim mjesecima od lipnja do rujna.

RADNE AKCIJE

 

                  U 2010. godini odrane je takoer i velik broj radnih akcija i to :

                    - ureenje potkrovlja, spremišta u vatrogasnom domu

                    - pranje vozila i opreme dan nakon svake intervencije, te popuna

                      vozila novim kompletom opreme

                    - temeljito išenje spremišta nakon veih intervencija

                    - punjenje goriva

                    - kontrola i manji popravci na vozilima

                    - ostale radne akcije

 

                 lanovi su na akcije pozivani osobno ili pozivom, kako bi svi dobili priliku da daju svoj doprinos. Uz dobrovoljan rad lanova, veliki doprinos dali su

i donatori. Kako nas u ovoj godini eka završetak radova oko ureenja potkrovlja te detaljnog ureenja spremišta, obvezujemo sve lanove da se još više ukljue u dogaanje u Društvu.

CRKVENE AKTIVNOSTI

 

                    - uvanje Bojeg groba na veliki petak i subotu.

                    - misa na dan Svetog Florijana zaštitnika vatrogasaca                  

                    - sudjelovanje u Tijelovskoj procesiji i misi

                 
 
PREVENTIVNA DJELOVANJA U MJESECUZAŠTITE OD POARA
 

                  U 2010. godini bili smo takoer aktivni u svibnju, mjesecu zaštite od poara te odrali prezentaciju vatrogasne struke za uenike OŠ Ljubo Babi u sklopu sajma mogunosti. Takoer smo intenzivno provodili preventivne i promidbene aktivnosti ( podjela letaka HVZ-a i VZZ . U suradnji s Komunalnim Jastrebarsko ispitali smo hidrantsku mreu, te izradili kartu iste.

NATJECANJA

 

                 U protekloj su godini naše natjecateljske ekipe, a posebno ¨VATRENE¨djevojke, bile aktivne na slubenim i kup natjecanjima.

Uspjeli smo okupiti jako kvalitetnu ekipu djevojaka, ali i dalje

zaostajemo u okupljanju ostalih uzrasta.

OSTALE  AKTIVNOSTI

 

- odrana je godišnja Skupština                

- podijeljene su spomenice i odlija

                    - izvršen je popis imovine

                    - odrana je smotra osobne opreme

                    - sudjelovanje u Skupštinama i proslavama prijateljskih Društava

                    - odavanje poasti rtvama komunistikog reima  iz jaskanskog kraja 

                      u šumi Govi

                    - sudjelovanje lanova na teajevima za vatrogasna zvanja i

                      specijalnosti

                    - sudjelovanje u Fašnikoj povorci

- nabavljana je oprema i inventar prema mogunostima i

                      potpori   HVZ, VZ ZG, VZG Jastrebarsko, te DUZS

- sudjelovanje u organizaciji vinskih sveanosti

                    - sudjelovanje u ekološkoj akciji Korana 2010                    

                    - akcija u parku Erdedy u suradnji s Komunalnim Jastrebarsko

                    - sudjelovanje na sanjkaškom kupu Plešivica

                    - intervencija nakon elementarnih nepogoda u Strmcu i Brdovcu                   

                      podruje gradova Zapreši i Velika Gorica

                    - sudjelovanje na malonogometnim turnirima

                    - sudjelovanje u organizaciji emisije Lijepom našom

                    - sudjelovanje na kotlovina showu

                    - sudjelovanje u raznim skupovima kao osiguranje

                    - punjenje izolacijskih aparata i popravak cijevi za lanice           

                      VZG Jastrebarsko, VZO Klina Sela, VZO Pisarovina

 

www.dvd-jastrebarsko.hr

 

                  Nakon pokretanja WEB stranica 2006 godini, i u 2010. nastavljamo s

radom s izmjenjenim vodstvom i u nešto manjem obimu. Naše stranice prate vatrogasci i ostali iz svih krajeva Hrvatske i svijeta, bilo kao pasivni itai, bilo kao aktivni sudionici u komentarima i na forumu. Stranice promiu DVD Jastrebarsko, VZG Jastrebarsko i grad Jastrebarsko

DONACIJE

 

                  Tijekom prošle godine bilo je više donacija u opremi, novcu i raznoj robi na kojima se zahvaljujemo i preporuamo za ubudue.

 AKTIVNOST LANOVA DVD-a JASTREBARSKO

 

                    I ove godine pohvaljujemo sve lanove DVD-a Jastrebarsko

( aktivne enske i muške lanove , priuvne i djecu, podupirajue enske i muške lanove ) zbog njihovog nesebinog rada i zalaganja za dobrobit graana Jaske.

                   Još jednom molim HVZ, VZG Jastrebarsko, VZ upanije Zagrebake,

DUZS, Gradsko poglavarstvo, te pravne osobe i pojedince, sadašnje i budue donatore, da i dalje prate rad našeg Društva jer brojke navedene u ovom izvješu garancija su mirnog sna graana Jaske, a novac uloen u DVD-Jastrebarsko nije

trošak ve investicija u budunost našeg grada.

                    Na dan 31.prosinca 2010. godine DVD-Jastrebarsko broji :

 

- aktivnih lanova  -  88 -12 enskih lanova

      - 76muških lanova    

                    - priuvnih lanova -  7

                    - enskih i muških podupirajuih lanova - 15

                    - djece i mladei - 20

- poasnih lanova – 9

 

                   Struna osposobljenost  lanova je zadovoljavajua, a u suradnji sVZG Jastrebarsko emo je i dalje poboljšavati.

 

                   Uz vatrogasni pozdrav POMOZ BOG !

                                                                                        

 

 

 

 

                                           

                                                  

                                                                                                Tajnik DVD-a Jastrebarsko         

                                                                                                 NevenkoPeni-Ivanko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P L A N    R A DA    Z A    2011. G O D I N U

 

 

01. Organizirati   - 4 društvene vjebe

                      - 2 odredske vjebe prema odluci VZG Jastrebarsko,    

- meudruštvene vjebe prema odluci UO i Zapovjedništva

02. Odrati vjebu veterana u Domagoviu

03. Vršiti provjeru operativne sposobnosti i intervencijske spremnosti,              

      organizirati vjebe u manjim skupinama, te vjebe po specijalnostima

04. Ukljuiti se ustandardne operativne postupke

05. Izvršiti smotru osobne opreme, te pregled stanja osobne i skupne opreme

06. U suradnji s Komunalnim Jastrebarsko kontuinirano vršiti provjeru gradske                  

      hidrantske mree

07. Sudjelovati u vatrogasnim, crkvenim i dravnim proslavama

       - uvanje Bojeg groba – 22. i 23.travnja

       - obiljeavanje Sv.Florijana – 04.svibnja

       - Tijelovska procesija – 23. lipnja

       - obljetnice prijateljskih DVD-a

       - Skupštine VZG i prijateljskih DVD-a

       - obiljeavanje Dana grada Jastrebarsko– 13. studenog

08. Obiljeiti mjesec zaštite od poara – svibanj ( predavanja za školu i vrti, dani

      otvorenih vrata i edukacija za graane,podjela plakata i letaka, preventivne

      strune emisije na TV plus i radio Jaski– plin, spaljivanje korova

09. Podijeliti spomenice, odlija i priznanja 

10. Organizirati izlete  prema zakljucima Upravnog odbora   

11. Sudjelovati u dislokaciji DVD-a na priobalju – od kraja lipnja do poetka rujna 

12. Organizirati ljetnu zabavu u kolovozu

13. Organizirati akciju sakupljanja mošta u studenom

14. Ukljuivati lanove u vatrogasne teajeve, te obuku za vatrogasne specijalnosti

15. Brinuti o fizikoj i zdravstvenoj spremi vatrogasaca uz redovito obavljanje                           

      lijenikih pregleda    

16. Nastaviti s ukljuivanjem vatrogasne mladei u rad Društva

17. Nastaviti s novaenjem lanova u dobi od 18-25 godina

18. Sudjelovati na vatrogasnim natjecanjima

19. Sudjelovati u organizaciji skupova prema potrebi grada Jastrebarsko

20. Sudjelovati u organizaciji motocross i autocross prvenstava

21. Nabaviti osobnu zaštitnu opremu za aktivne lanove

22. Nabavljati ostalu opremu i inventar po potrebi, a prema zakljucima UO     

23. Nastaviti s ureenjem vatrogasnog doma

24. Pripremiti prijedlog dugorone strategije razvoja Društva

25. Ukljuivati se u ekološke akcije usmjerene na zaštitu i ouvanje okoliša

26. Nastaviti s radom WEB stranice

27. Izraditi pravilnik o bodovanju aktivnosti lanova, te pruanju usluga

      fizikim i pravnim subjektima

 

 

                                                                                       

                                                                                         Nevenko Peni-Ivanko, tajnik


Posjeta: 3099

Komentirajte prvi

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna   Sljedea »

 Vatrogasna tehnika

  Iz svijeta vatrogastva

 Struka i praksa
Vatrogasna tehnika
Iz svijeta vatrogastva
Struka i praksa


up      up
Na vrh

vatrogasci.jpg

thumb_forum
thumb_vozila
thumb_vozila
Posljednje vozilo


IVECO - DVD Jaki

Posljednje na forumu
Posljednji komentar
Intervencije
dobro poela godina
Vie...

Posjet tvornici IM Metal Ozalj
Molim kolege iz DVD Petrovine da mi jave da li imaju problem...
Vie...

Gorio park prirode umberak
Hvala, prijatelju, na odgovoru! Malo mi je bilo to udno, al...
Vie...

Gorio park prirode umberak
Naravno Mladene ujedno i pozdrav.Gospoda su bili u gostima i...
Vie...

Gorio park prirode umberak
Mogu li postaviti pitanje otkud vatrogasci Vrbovskog???
Vie...

Ankete
Koliko imate godina?
 
© 2017 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.