Naslovnica arrow Kategorija - Ostala Dogaanja arrow IZVJEE O RADU DVD-a JASTREBARSKO ZA 2015. GODINU 18 Prosinac 2017
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Dogaanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Trailica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Danas:399
Juer:336
Tjedan:399
Ukupno:3111099
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna kola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
IZVJEE O RADU DVD-a JASTREBARSKO ZA 2015. GODINU Ispis E-mail
Administrator   
Ponedjeljak, 07 Oujak 2016
thumb_dsc03401.jpg
Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko, dobrovoljna je, struna i humanitarna udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku  u pogledu zaštite od poara.Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapreuje vatrogastvo i zaštitu od poara sukladno tehnikom razvoju i dostignuima nauke, tehnologije i prakse u RH i svijetu. Aktivni je initelj u provoenju preventivnih mjera zaštite od poara, u gašenju poara i spašavanju ljudi i imovine ugroenih poarom, te u spašavanju ljudi i imovine prilikom prirodnih i drugih nepogoda.Društvo prati, usmjerava i usklauje rad svojih lanova u ostvarivanju poslova i zadataka u oblasti zaštite od poara i drugim djelatnostima u skladu sa zakonom, propisima i Statutom.Dobrovoljno vatrogasno Društvo Jastrebarsko, središnja je postrojba s podrujem odgovornosti na podruju grada Jastrebarsko od 229 kvadratnih kilometara s 16000  stanovnika u 59 manjih ili veih naselja. Po potrebi djeluje i na podruju susjednih opina, ali i na podruju Z i RH.

A K T I V N O S T I   D R U Š T V A

INTERVENCIJE I POARI

U 2015. godini lanovi Društva su izašli na 32 intervencije ( u 2013 ih je bilo 45, u 2014 puno više 64 ), što je gotovo polovica svih intervencija u VZG Jastrebarsko.

Vrijeme izlaska i dolaska na intervenciju je ispod 15 minuta što i dalje u potpunosti zadovoljava sve kriterije i standarde brzine odaziva i brzine dolaska na intervencije.

Na intervencije se u prosjeku odaziva 7 vatrogasaca, ( 5 + 2 u priuvi ).

Intervencije su odradila 32 vatrogasca i s ukupno 209 pojedinana izlaska, (161 i 48 u priuvi ). Navalno vozilo AT-2 imalo je 28 izlazaka, kombi vozilo 7 izlazaka, auto cisterna AT 5 izlazaka, a autocisterna TAM 4 izlaska, utrošeno je  50 sati rada (u prosjeku 1,5 sati po intervenciji), a prijeeno je blizu 10000 km.

Molimo lanove da se i dalje odazivaju na intervencije u što veem broju bilo kao udarna postrojba ili kao priuva.               

Struktura intervencija bila je slijedea :

 • poar graevine – 3
 • poar u prometu – 1
 • poar otvorenog prostora – 5
 • tehnika intervencija na graevinama – 2
 • tehnika intervencija uklanjanja prepreka – 6
 • tehnika intervencija išenja prometnice – 1
 • tehnika intervencija u prometu – 8
 • spuštanje osobe – 1
 • ispumpavanje vode – 3
 • prijevoz vode – 1
 • skidanje make – 1

 Ukupno to iznosi ve spomenutih 32 intervencije.

Uzbunjivanje je izvedeno na 2 naina :

 • inteligentni sustav za uzbunjivanje putem glasovnih poruka
 • telefon                             

 

VJEBE

U 2015. godini Društvo je takoer osjetno prebacilo zacrtani plan vjebi. Odrane su :

 •  upanijska vjeba u Sveti Ivan Zelini – 12.09.
 • vjebe III operativnog podruja u Drvoproizvodu
 • vjeba povodom dana grada 22.11.
 • vjeba u parku Erdedy – poslovni uzlet
 • pokazne vjebe u Domagoviu  05.07.
 • pokazna vjeba u Svetoj Jani 19.07.
 • vjeba u parku Erdedy – poslovni uzlet
 • vjeba u djejem vrtiu Radost
 • vjeba u osnovnoj školi
 • vjeba u skladištu Jamnice
 • vjeba u egljima – unutarnja navala nakon udara groma
 • vjeba u Veterinarskoj stanici
 • vjeba samoizbava i iara
 • rad s motornom pilom na siguran nain
 • rad s izolacionim aparatima
 • rad s akcidentima
 • tehnike podizanja tereta
 • rad s pneumatskim jastucima
 • vjebe sa rastegaama i sastavljaama
 • vjebe pripreme za natjecanja
 • vjebe prezentacija rada vatrogasaca
 • vjebe, predavanja, analize,pripreme i druenja svaki etvrtak

Na vjebama se nastoje simulirati stvarni uvjeti, što vjerojatno pridonosi da naše intervencije ne traju dugo, odraene su struno i po pravilima vatrogasne struke, na njima nemamo povrijeenih vatrogasaca, niti veih ošteenja opreme. Molim na još vei odaziv, posebno etvrtkom.

 

STRUNO OSPOSOBLJAVANJE :

U 2015. godini Društvo je je sudjelovalo u svim osposobljavanjima u organizaciji VZG Jastrebarsko i šire :

 • zvanje vatrogasni doasnik
 • struni ispiti za voditelje mladei
 • helikoptersko desantiranje
 • vozaki ispit C kategorije

 

VATROGASNA NATJECANJA I SUSRETI

U protekloj godini naše natjecateljske ekipe sudjelovale su na slijedeim natjecanjima i susretima:

 • gradsko natjecanje pomladak, ene A i muški A
 • 1. interventno natjecanje operativnih vatrogasaca u Varadinskim toplicama
 • vatrogasni malonogometni turnir Dario Klikovi u Cvetkoviu

 U 2016. nam je zadatak nastaviti rad s kategorijama operativaca, muške i enske ekipa, te okupiti natjecateljske ekipe u kategorijama djece i mladei.

 

DISLOKACIJA NA PRIOBALJU

DVD Jastrebarsko sudjelovalo je sklopu VZG Jastrebarsko u dislokaciji na podruju priobalja u Splitsko – Dalmatinskoj  upaniji u mjestu Suuraj ( otok Hvar ) u vremenu od lipnja do rujna 2015. godine. Sudjelovala su 3 vatrogasca, u smjenama od 14 dana, te autocisterna TAM 170 cijelo vrijeme dislokacije.

 

RADNE AKCIJE

U 2015. godini odran je takoer i velik broj radnih akcija i to :

 • ureenje spremišta u vatrogasnom domu
 • priprema natjecanja operativnih vatrogasaca
 • priprema zabave poslije natjecanja
 • pranje vozila i opreme nakon svake intervencije, te popuna vozila novim  kompletom opreme
 • temeljito išenje spremišta nakon veih intervencija
 • punjenje goriva
 • kontrola i manji popravci na vozilima
 • išenje snijega
 • radne akcije etvrtkom
 • ostale radne akcije

lanovi su na akcije pozivani osobno ili pozivom, a uveden je etvrtak  kao dan za vjebe, radne akcije i druenja kako bi svi dobili priliku dati svoj doprinos.

 

VATROGASNA, CRKVENA I JAVNA DOGAANJA       

 • uvanje Bojeg groba na veliki petak i subotu.
 • uvanje Bojeg groba na veliki petak i subotu.
 • misa na dan Svetog Florijana zaštitnika vatrogasaca                  
 • sudjelovanje u Tijelovskoj procesiji i misi
 • misa za rtve u šumi Govi
 • sudjelovanje na Skupštinama VZG i prijateljskih Društava
 • sudjelovanje na obljetnicama DVD-a Domagovi, Sveta Jana, Volavje                   

 

PREVENTIVNA DJELOVANJA  

U 2015. godini bili smo takoer aktivni u svibnju, mjesecu zaštite od poara. Odrali smo vjebu i upoznali djecu Djejeg vrtia Radost s vatrogasnom strukom u sklopu male vatrogasne olimpijade, obiljeili Sveti Florijan dan vatrogastva, te sudjelovali na danima otvorenih vrata Šumarskog instituta. Odravali smo vjebe u OP i gospodarskim subjektima.Takoer smo intenzivno provodili preventivne i promidbene aktivnosti, te sudjelovali u promidbenim aktivnostima što ih provode HVZ i VZZ. Vodili smo brigu o funkcionalnoj i tehnikoj ispravnosti vozila, o stanju osobne i skupne opreme, o zdravstvenoj i fizikoj spremi vatrogasaca – lijeniki pregledi, treninzi i provjere sposobnosti.Provjeravali smo u suradnji s poduzeem Vode Jastrebarsko ispravnost hidrantske mree.

 

 NABAVA OPREME I  INVENTARA

Nabavljena je slijedea oprema i inventar:

 • interventno odijelo – 3 kd                    
 • interventna kaciga – 10kd
 • rukavice – 11
 • podkapa – 10
 • izme vatrogasne – 11
 • izme ribarske – 2
 • izme za šumski poar – 1
 • opasa vatrogasni – 5
 • vjetrovke – 32
 • televizor
 • perilica posua
 • ostali sitni inventar

 

Oprema i sitni inventar nabavljeni su od VZG Jastrebarsko i vlastitim sredstvima.                

OSTALE AKTIVNOSTI 

 • odrana su tri sjednice Skupština      
 • usvojen je Statut usklaen s novim Zakonom o udrugama
 • izvršen je popis imovine
 • odrana je smotra osobne opreme
 • odavanje poasti rtvama komunistikog reima iz Jaskanskog kraja u šumi Govi
 • sudjelovanje u Fašnikoj povorci
 • nastavljena je legalizacija jednog dijela vatrogasnog doma
 • organizacija teajeva za vatrogasna zvanja i specijalnosti
 • organizacija natjecanja vatrogasnih operativaca u Jaski
 • sudjelovanje u organizaciji Poslovnog uzleta
 • sudjelovanje u organizaciji vinskih sveanosti
 • sudjelovanje u ekološkim akcijama                      
 • sudjelovanje u raznim skupovima kao osiguranje
 • punjenje izolacijskih aparata i popravak cijevi za lanice VZG Jastrebarsko, VZO Klina Sela, VZO Pisarovina
 • odrana je ljetna zabava u sklopu operativnog natjecanja
 • organizirana je proslava Martinja
 • podijeljena su priznanja donatorima Društva
 • pruana je pomo gotovo svim udrugama s podruja grada
 • davanje poasti preminulim lanovima i lanova njihovih obitelji
 • rad na visini za potrebe graana
 • ispumpavanje bunara
 • pranje javnih površina
 • prijevoz vode
 • kotlovina show

  

AKTIVNOST LANOVA DVD-a JASTREBARSKO

I ove godine pohvaljujemo sve lanove DVD-a Jastrebarsko (aktivne enske i muške lanove, djecu i mlade ) zbog njihovog nesebinog rada i zalaganja za dobrobit graana Jaske.Pohvaljujemo posebno lanove s najviše intervencija, jer su intervencije naša primarna zadaa,  te ostale vatrogasce koji su se odazivali na intervencije. Manje aktivne lanove molimo da poprave svoju aktivnost.

Najviše intervencija i vjebi imali su slijedei lanovi :

 • Draen Lovreek  – 32 / 20
 • Marko Kovaevi – 23 / 14
 • Josip Lackovi – 22 / 4
 • Igor Maleši – 22 / 5
 • Dino Vukovi – 20 / 18
 • Goran Batuši – 17 / 13
 • Marko Severinac – 16 / 18
 • Ivan Stanko 8 / 15

Na kraju zahvaljujemo lanovima Upravnog odbora na elu s predsjednikom, dopredsjednikom i tajnikom, lanovima Zapovjedništva na elu sa zapovjednikom, dozapovjednikom i pobonikom, te lanovima Nadzornog odbora na radu na dobrobit DVD-a Jastrebarsko i našeg grada.

I dalje je vidljiva potreba za nabavkom opreme, kako osobne tako i zajednike, jer nam dosta opreme nedostaje, a i postojea je u sve lošijem stanju. Zato se nadamo da e gradonaelnik i gradsko vijee , VZG Jastrebarsko, HVZ, VZZ-e, DUZS  i dalje pratiti rad našeg Društva, jer brojke navedene u ovom izvješu garancija su mirnog sna graana Jaske, a novac uloen u DVD-Jastrebarsko nije trošak ve investicija u budunost našeg grada i višestruko se vraa.

Struktura intervencija pokazuje kakva su udruga vatrogasci, te koji je njihov znaaj. 

Upravni odbor je odrao 9 sjednica s 32 toke dnevnog reda uz prisustvo lanova Nadzornog odbora. Na sjednicama je u prosjeku sudjelovalo 10 lanova Upravnog odbora.

Na dan 31. prosinca 2015. godine DVD-Jastrebarsko broji :

 • aktivnih lanica i lanova  -  87
 • 11 enskih
 • 76 muških  
 • 41 operativnih   
 • 53 izvršna ( 9 veterana )
 • priuvnih lanica i lanova -  7
 • djece i mladei - 10
 • poasnih lanica i lanova – 9

Struna osposobljenost  lanova je zadovoljavajua, a u suradnji s VZG Jastrebarsko emo je i dalje poboljšavati.

 

Uz vatrogasni pozdrav POMOZ BOG !

  

Jastrebarsko 27. veljae 2016.                           Tajnik DVD-a Jastrebarsko         

                                                                      Nevenko Peni-Ivanko

 

Foto: V. Karas 

Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
Klikni na sliku za uveani prikaz!
 


Posjeta: 1755

Komentirajte prvi

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna   Sljedea »


up      up
Na vrh

© 2017 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.