Eleborat vježbe Dubrava 2007
Goran Batušić - Brq   
Ponedjeljak, 18 Lipanj 2007

vzzz

 

Dubrava, 15. lipanj 2007. godine

 

 

 

ELABORAT VJEŽBE:            

 

AKCIDENT S OPASNOM TVARI

(EVAKUACIJA, SPAŠAVANJA I SANIRANJE MJESTA AKCIDENTA)

SPAŠAVANJE U TEHNIČKIM INTERVENCIJAMA

(SPAŠAVANJE IZ AUTOMOBILA)

(SPAŠAVANJE IZ VODE)

 

''DUBRAVA 2007''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

 • 1. UVOD
 • 1.1. Priprema za vježbu
 • 1.2. Aktivnosti u pripremi vježbe

 

2.2. Mikro lokacija

 

3.1.Opis događaja

3.2.Taktički nastup vatrogasnih postrojbi

3.3.Aktivnosti županijskog Eko-stožera

3.4.Pregled aktivnosti na vježbi

3.5.Meteorološki uvjeti

3.6. Broj sudionika

3.7. Materijalno tehnička sredstva

 

 

 

5.1. Pregled aktivnosti na vježbi

5.2. Metereološki uvjeti

5.3. Broj sudionika

5.4. Materijalno tehnička sredstva

5.1.Vremenski tijek vježbe

            5.2.Izvođenje simulacija

 

 • 6. SUSTAV RADIO VEZA

 

 • 7. PLAN IZVEDBE PROSTORA ZA VJEŽBU

 

 • 8. PLAN IZVEDBE PROSTORA ZA PROMATRAČE VJEŽBE

 

 • 9. FINANCIJSKI PLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD

 

 • 1.1. Priprema za vježbu

 

Vježba se organizira u skladu s odlukom zapovjedništva Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i županijskog Eko-stožera te u sklopu Programa rada Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i provedbe Plana intervencija u zaštiti okoliša Zagrebačke županije.

Ovaj elaborat izradio je stručni tim Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, temeljem pribavljene dokumentacije i izvida na lokalitetu ribnjaci Vrbovečka Dubrava.

 

 • 1.2. Aktivnosti u pripremi vježbe

 

veljača 2007.

 

Na sastanku županijskog zapovjedništva odlučeno je da se organizira vježba s ciljem organiziranja i provođenja osposobljavanja i vježbi u sklopu provedbe Plana rada Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.

 

ožujak 2007.

 

Na sastanku u Zavodu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zagrebačke županije u sastavu: Zlatko Dražetić, ravnatelj Zavoda

Zoran Tonković, stručni suradnik,

Damir Pilčik pročelnik ZiS PUZ-a,

Petar Vitas, načelnik ZiS PUZ-a,

Josip Novosel, zam. županijskog vatrogasnog zapovjednika

doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Vježba „Dubrava 2007." održati će se u općini Dubrava, na lokalitetu ribnjaka Ribnjačarstvo „Dubrava d.o.o."Vrbovečka Dubrava, dana 15. lipnja 2007.
 2. Ispitati usklađenost Plana intervencija Državne uprave za vode i Plana intervencija u zaštiti okoliša vezano uz postupke u slučaju akcidenta.
 3. Ispitati mogućnosti suradnje i komunikacije s Eko-stožerom Bjelovarsko-bilogorske županije i/ili Državnim eko-stožerom.
 4. Uputiti dopis Eko-stožeru Zagrebačke županije sa sažetkom provedbe vježbe i zamolbom za što skorije održavanje sjednice Eko-stožera u svrhu pravovremene organizacije vježbe.
 5. U aktivnosti priprema i izvođenja vježbe, a po nalogu Eko-stožera, uključiti načelnika općine i Poglavarstvo općine Dubrava.
 6. Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije će izraditi elaborat vježbe, koji će sadržavati tijek priprema, nositelje aktivnosti, opis lokacije, scenarij potencijalno izvanredne situacije, plan intervencije, opis sustava radio veza, plan izvedbe prostora za vježbu, plan prostora za promatrače vježbe i financijski plan.
 7. Financijskim planom će se predvidjeti troškovi od oko 50.000,00 kuna (trenutna procjena).
 8. U cilju kvalitetne organizacije i provedbe vježbe, članovi radne grupe će posjetiti mjesto održavanja planiranih aktivnosti i obaviti terenske analize.
 9. Za potrebe organizacije i provedbe vježbe pripremiti će se topografske karte lokacije u mjerilu M 1:5.000.

 

Preliminarno je predložen stožer za pripremu i provedbu vježbe:

 

1. Vladimir Domin, županijski zapovjednik          - zapovjednik vježbe

2. Josip Novosel, zamjenik i tajnik VZZŽ-a        - koordinator vježbe

3. Damir Pilčil, pročelnik PUZ                          - član

4. Petar Vitas, načelnik ZiS PUZ-a                   - član

5. Mladen Vlaić, načelnik inspektorata PUZ      - član

6. Marko Ružić, član Eko-stožera ZŽ                - član

7. Zoran Tonković, tajnik Eko-stožera ZŽ          - član

8. Mladen Vinković, DUZS                              - instruktor vježbe

9. Mario Starčević, HVZ                                  - consultant vježbe

10. Zdravko Lojna, AEKS d.o.o. Ivanić Grad    - član

 

zapovjednici vatrogasnih zajednica:

11. Dubrava, Branko Kozumplik

12. Vrbovec, Ivan Vragotuk

zapovjednici vatrogasnih postrojbi:

13. JVP Ivanić Grad, Darko Zajčić

14. DVD Jastrebarsko, Igor Medvedovski

 

 

Travanj 2007.

 

Drugi sastanak stručnog tima za pripremu vježbe, s obilaskom lokaliteta za izvođenje vježbe i razmatranja prijedloga Elaborata vježbe.

 

2. OPIS LOKACIJE

 

 • a. Šira lokacija

 

Županija Zagrebačka smještena je u središnjem dijelu Republike Hrvatske tako da kroz nju prolaze svi glavni prometni pravci koji povezuju sjever i jug Hrvatske. Pošto su te prometnice dio Europskih prometnih koridora, činjenica je da se preko njih vrši transport različitih opasnih tvari sa različitim transportnim sredstvima . Često se takav transport obavlja na nepropisan način bez ikakvih oznaka i prateće dokumentacije, što predstavlja povećanu opasnost zapojavu različitih akcidenata.

Ribnjačarstvo ''Dubrava d.o.o.'' nalazi se u sastavu Zagrebačke županije a na istročnoj strani općine Dubrava.

Prostire se na površini od 270 ha, sa pojedinačnim tablama od 17-130 ha. Na ribnjacima se uzgajaju sve vrste slatkovodne ribe (som, smuđ, tostolobik a najviše šaran).  Proizvodnja se odnosi na konzumnu ribu i na riblju mlađ. Ukupna godišnja proizvodnja konzumne ribe kreće se od 100-120 tona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


makro_dubrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • b. Mikro lokacija

mikrop_dubrava

 

Na Ribnjačarstvo Dubrava dođe se cestom Vrbovec-Dubrava gdje se produži za  naselja Podlužan i Kostanje. Na kraju naselja Kostanje (cca 2 km) nalazi se upravna zgrada i ribnjaci .

                 

 

 

 • 3. SCENARIJ POTENCIJALNO IZVANREDNE SITUACIJE

 

 • 3.1. Opis događaja

 

-        akcident s opasnom tvari:

Na ribnjacima Ribnjačarstva Dubrava d.o.o. došlo je do prevrnuća kamiona koji je prevozio bačve sa opasnom tvari (GAZOLIN- vjerojatno se radi o krađi i švercu).

Jedna bačva otkotrljala se niz rub i završila u ribnjaku a druga u sabirnom kanalu. Radi oštečenja bačvi iz njih je počela istjecati opasna tvar.

Bačve koje su ostale na tlu, također su oštečene, te iz jedne istječe opasna tvar.

Nemili događaj prvi je primijetio radnik na ribnjaku koji je vršio prihranu ribe iz čamca.

Došavši bliže obali vidio je bačvu u vodi iz koje je istjecala određena tvar karakterističnog mirisa, koja je plivala na vodi.

Mobilnom vezom nazvao je upravu ribnjka, koji su iz opisa događaja zaključili da se možda radi o opasnoj tvari, te su žurnim telefonom nazvali županijski centar 112.

Županijski centar  112 o događaju obaviještava PU Zagrebačku ispostavu Vrbovec koji izlaze na mjesto događaja, utvrđuju istinitost navoda te potvrdu o događaju povratno šalju županijskom centru 112.

Iz centra 112 sustavom za daljinsko uzbunjivanje uzbunili su članove DVD-a Dubrava i općinskog zapovjednika Branka Kozumplik.

Izašavši na mjesto događaja sa navalnim vozilom, vatrogasci DVD-a Dubrava i općinski zapovjednik, našli su slijedeću situaciju:

 • - kamion na kojem su bile bačve sa nepoznatom tvari, te bačve razasute po terenu gdje je iz jedne istjecala nepoznata tvar karakterističnog mirisa,
 • - jednu bačvu koja je plutala na vodi, iz koje je također istjecala nepoznata tvar,
 • - radnika na čamcu koji je alarmantno pozivao u pomoć, izjavivši da je vozač kamiona (pokušavajući izvaditi bačvu iz vode) završio u vodi, te se vjerojatno utopio,
 • - sadržaj iz bačve koja se otkotrljala u sabirni kanal, iscurio je te je vodenim tokom raznesen nizvodno.
 • - radnik na čamcu također je izvjestio općinskog zapovjednika da je vidio kako se po nasipu vozi auto, čiji je vozač gledao što se događa na ribnjaku te je iznenada završio s druge strane u kanalu, ali se vozač nije pojavio iz kanala.
 • - istovremeno na drugom kraju ribnjaka radnici koji su čistili i palili zakorovljenu površinu, došlo je do proširenja požara na okolnu površinu, sa opasnošću da se požar proširi na sabirni kanal u kojem je tekla opasna tvar.

 

Općinski zapovjednik Branko Kozumplik, uvidjevši da na terenu ima tri istodobno različita događaja, o svemu obaviještava županijskog zapovjednika Vladimira Domin.

Županijski zapovjednik u okviru svoje nadležnosti, upućuje se na mjesto događaja te poznavajući snage VZO Dubrava, putem županijkog centra 112, daje nalog općinskom zapovjedniku da uzbuni sve vatrogasne postrojbe svoje zajednice.

Također traži od centra da uzbuni DVD Celine Vrbovečke koji su opremljeni i osposobljeni za spašavanje pri tehničkim intervencijama.

Traži da se uzbuni JVP Ivanić Grad  koji su opremljeni i osposobljeni za intervencije na vodi i tvrtka AEKS d.o.o. koja je od Državne uprave za vode ovlaštena za interventne sanacije zagađenja voda, a od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva za postupanje s opasnim otpadom.

Traži da se uzbune vatrogasci-ronioci VZG Jastrebarsko za spašavanje iz vode, koji poduzimaju slijedeće aktivnosti:

 

vatrogasni ronioci spuštaju se u paru (povezani pupčanom vrpcom, budući da je vidljivost pod vodom vrlo mala), putem autoljestve u vodu te pretražuju dno na mjestu za koje se pretpostavlja da se nalazi utopljenik. Tijekom pretrage dna pronađena je i oštećena bačva  iz koje izlazi opasna tvar. Vatrogasci ronioci označavaju mjesto bačve plutačom i vade utopljenika iz vode. Isti uzimaju opremu za čepljenje oplate bačve i opremu za podizanje. Nakon što su bačvu začepili i pripremili je za podizanje izranjaju na površinu i daju znak operateru autoljestve da može započeti s radnjom izvlačenja bačve. Bačva se polako vadi iz vode i stavlja na kamion. Nakon završene radnje s bačvom operater autoljestve započinje radnju izvlačenja ronioca iz vode.

Ronioci se spuštaju u vodu i izvlače iz vode putem spasilačkog trokuta koji je zakvačen na krak autoljestve. Na površini se nalazi jedan ronilac potpuno opremljen za uron za slučaj da treba priskočiti u pomoć.

 

 

 

Kako sveukupni dodađaj ukazuje na elemente ekološkog akcidenta većih razmjera, županijski zapovjednik sukladno navedenom Planu aktivnog uključivanja, o svemu obavješćuje župana Zagrebačke županije g. Stjepana Kožića, ujedno i zapovjednika zapovjedništva zaštite i spašavanja.

 

 

 

 • 4. AKTIVNOSTI EKO-STOŽERA

 

Vježba se provodi u skladu sa odredbama Plana intervencija u zaštiti okoliša:

(Glasnik Zagrebačke županije Broj 5/2005.)

5.3 Smjernice za ublažavanje posljedica iznenadnog dogaðaja

U slučaju iznenadnog dogaðaja prijem i prijenos informacija je slijedeći:

1. Tko prouzroči, odnosno primijeti onečišćavanje okoliša ili dogaðaj koji može prouzročiti onečišćavanje okoliša, dužan je odmah obavijestiti Županijski centar 112 ili operativno dežurstvo u nadležnoj policijskoj upravi.

2. Obavijest mora sadržavati sljedeće podatke:

- ime/naziv fizičke ili pravne osobe koja je dostavila obavijest,

- datum i vrijeme kada je primijećeno onečišćavanje ili dogaðaj koji može dovesti do onečišćavanja,

- područje onečišćavanja ili dogaðaja koji može prouzročiti onečišćavanje,

- jačinu i opseg onečišćavanja,

- opis onečišćavanja,

- podatke o izvoru ili mogućem izvoru onečišćavanja.

3. Komunikacijska jedinica, obavijest prosljeðuje nadležnoj policijskoj postaji koja obavlja provjeru obavijesti očevidom na mjestu iznenadnog dogaðaja. Ukoliko se utvrdi točnost obavijesti, policijska postaja podatke prenosi operativnom dežurstvu policijske uprave, koji izvješćuje Županijski centar 112.

4. Županijski centar 112 o nastalom iznenadnom dogaðaju izvještava interventne jedinice Zagrebačke županije (vatrogasne postrojbe, hitnu medicinsku pomoć, postrojbe civilne zaštite - po potrebi, komunalno poduzeće - po potrebi). Isto tako Županijski centar 112 izvještava ekspertnu jedinicu i Županijski eko-stožer.

5. Do dolaska interventnih jedinica policijska ophodnja osigurava mjesto iznenadnog dogaðaja. Po potrebi, prekida se promet, ukoliko prijeti neposredna opasnost od požara, eksplozije i drugih posljedica većeg opsega.

6. Zapovjednik vatrogasne postrojbe zapovijeda akcijom intervencije i aktivira sve potrebne mjere.

7. Županijski Eko-stožer u tijeku intervencije po potrebi zatražiti će dodatne interventne jedinice i dodatno mišljenje ekspertne jedinice o potrebnim mjerama za ublažavanje i uklanjanje nepoželjnih posljedica.

8. O aktiviranju Plana za odreðeno županijsko područje, obavještava se komunikacijska jedinica na državnoj razini.

9. Ako je iznenadni dogaðaj ugrozio područje, dviju ili više županija ili prijeti prekogranično onečišćavanje, ŽC 112 obavještava Državni Eko-stožer, pomoću komunikacijske jedinice na državnoj razini. U tom slučaju Državni Ekostožer preuzima daljnje usklaðivanje mjera na provedbi Plana i ostalih aktivnosti predviðenih Planom.

10. U slučaju da iznenadni dogaðaj na području jedne županije poprima karakteristiku elementarne nepogode, Županijski Eko-stožer može županu predložiti da proglasi elementarnu nepogodu.

 

5.3.8. Postupci i mjere u slučaju havarije benzinom (GAZOLIN)

 

U slučaju iznenandog dogaðaja potrebno je postupiti prema točkama 1-12 poglavlja 5.3.

Mjere i postupci koje interventne jedinice trebaju poduzeti  u akciji intervencije su sljedeće:

1. U slučaju da nije došlo do zapaljenja naftnih derivata,

pripadnici vatrogasnih postrojbi trebaju poduzeti sljedeće aktivnosti:

- ukloniti sve izvore zapaljenja/iskrenja,

- ograničiti širenje naftnih derivata u okoliš,

- prekinuti djelatnost u okviru gospodarskog subjekta,

- zaustaviti daljnje istjecanje naftnih derivata:

 

6. POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJE SUDJELUJU U PROVOÐENJU PLANA INTERVENCIJA

- Državni eko-stožer

- Županijski eko-stožer

- Komunikacijske jedinice

- Interventne jedinice

- Ekspertna jedinica

- Jedinice za prijevoz i logistiku

6.1. Komunikacijske jedinice

- Županijski centar 112

- OKC u Policijskoj upravi Zagrebačkoj tel: 92

 

 

Način djelovanja ŽC 112:

Županijski centar 112 je operativno - komunikacijska služba koja, tijekom 24 sata dnevno, osigurava komunikacijsku koordinaciju rada spasilačkih i žurnih službi, te ostalih elemenata zaštite i spašavanja na području županije. U konkretnom slučaju to znači da Županijski centar 112 prima zahtjev za pomoć, evidentira ga i prosljeđuje nadležnim žurnim službama, prati i koordinira njihovo djelovanje tijekom akcije spašavanje te im stoji na raspolaganju za angažiranje dodatnih snaga. Isto tako, o izvanrednom događaju centar obavještava javnost i tijela lokalne uprave i samouprave.

Zaprimljena obavijest upućuje se nadležnoj policijskoj upravi, koja preko policijskih postaja obavlja provjeru obavijesti očevidom na mjestu dogaðaja. Policijska uprava je dužna povratno izvjestiti o istom županijski centar 112.

Nakon izvješća Policijske uprave, dežurni djelatnik županijskog centra 112 alarmira javne vatrogasne postrojbe, postrojbe predviðene planom obrane od požara, ekspertnu jedinicu, Eko stožer Županije i Državni centar 112.

Zapovjednik vatrogasne postrojbe zapovijeda akcijom intervencije. Može zatražiti i aktiviranje drugih interventnih jedinica.

Županijski centar 112 po potrebi alarmira središnje DVD-e gradova i općina.

Operativni centar u Policijskoj upravi takoðer ima funkciju komunikacijske jedinice.

Popis izabranih stručno i tehnički osposobljenih pravnih i fizičkih osoba za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnog zagaðenja objavljen od strane Državne uprave za vode Republike Hrvatske dan je u tablici 8. - AEKS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

 

OSJETLJIVOST SLATKOVODNOG EKOSUSTAVA

Naftni izljevi koji se javljaju u slatkovodnim područjima puno su manje publicirani od izljeva u oceanima, iako su ti izljevi puno destruktivniji za okoliš: češći su, manjeg volumena i komponirani su od rafiniranih naftnih produkata. 

Slatkovodna područja su puno osjetljivija i puno važnija za ljudsko zdravlje i okoliš jer se naftni izljevi pojavljuju u naseljenim područjima gdje ljudi koriste vodu za piće ili ti dijelovi služe kao ribnjaci. U slatkovodnom području svi organizmi direktno su izloženi smrtonosnim učincima naftnog izljeva: sisavci, ptice, ribe, kukci, mikroorganizmi i vodena vegetacija.

Slatkovodna područja dijele se na dva tipa: stajaćice (jezera, močvare) i tekućice (potoke i rijeke). 

Stajaćice, kao što su jezera i močvare, s vrlo malo vodenog toka, ugroženije su od tekućica zbog toga što se nafta u njima zadržava u obliku "bazena" i može ostati kroz jako dugi period vremena. U mirnoj vodi, da bi se obnovio onečišćeni okoliš trebaju proći i godine. Uz to je ugrožena i podzemna voda i cijelo okolno područje.

Incidenti u slatkovodnim sustavima puno su manje razvikani, vjerojatno zbog lokaliziranosti. Jedna od svjetski poznatih velikih katastrofa dogodila se početkom siječnja 1998. godine kada je popustio veliki spremnik uz rijeku Mononghaela, nekih 37 km uzvodno od Pittsburga (Pennsylvania) i u rijeku je isteklo 3,5 milijuna litara nafte. Tank je popustio jer je nedavno bio premješten i rekonstruiran, a kompanija nije napravila normalna testiranja tanka prije nego što su ga napunili naftom. U roku od 24 sata 23 000 ljudi ostalo je u potpunosti bez pitke vode, a još 750 000 moralo je smanjiti potrošnju vode na jednu četvrtinu potreba. Evakuirane su tisuće obitelji, zatvorene su škole, tvornice i riječni promet. Od posljedica izljeva uginulo je više tisuća pataka, gusaka i riba. Zatvoreni su i svi izvori pitke vode nizvodno od rijeke Mississipi. Zbog nepristupačne obale i jakih struja iz rijeke je odstranjeno samo 380 000 litara ulja. Da se incident dogodio u ljetnim mjesecima, učinak na živi svijet bio bi još razorniji, jer su onda gotovo svi kralježnjaci i beskralježnjaci u aktivnoj fazi života.

Utjecaj nafte na vodenu, floru i faunu ovisi o sastavu i koncentraciji nafte. Nafta koja pluta na površini vode može svojim fizikalnim osobinama ugroziti životinje i biljke jer sprečava fotosintezu, disanje i hranjenje. Nakon izljeva nafte aromatski ugljikovodici uzrokuju neposrednu smrt mnogih organizama.

Kapljice nafte slijepe se za perje ptica ili dlaku vodenih sisavaca i sprečavaju termoregulaciju i prirodnu lakoću i moć plutanja. Životinje se utope ili otruju progutanom naftom nakon pokušaja čišćenja svog krzna/perja. Jaja i mladi razvojni stadiji posebno su osjetljivi na neke toksične tvari nafte koje su topive u vodi. Postoji osim toga čitav niz subletalnih efekata.

Posljedice na morski ili slatkovodni okoliš razlikuju se s obzirom na utjecaj različitih faktora kao što su: biološke i fizičke karakteristike dna - područja na kojem je došlo do onečišćenja, godišnja doba i vremenske prilike. Najgore posljedice za okoliš nastupaju kad naftna mrlja završi na obali.

 • 4.1. Taktički nastup vatrogasnih postrojbi, specijalliziranih i ovlaštenih tvrtki

 

Vozilo ZG 5239-AP, DVD-a Dubrava dolazi na mjesto događaja  iz svog spremišta.

Na zapovjed zapovjednika jedan vatrogasac eksplozimetrom mjeri koncentraciju nepoznate opasne tvari.

Trakama za ograničenje pristupa, označavaju radnu zonu za pristup samo osobama u intervenciji.

Jednim ''C'' mlazom, spuštaju pare opasne tvari na zemlju kako ne bi došlo do eksplozije.

Na mjesto intervencije dolazi vatrogasno navalno vozilo DVD-a Zvekovec.

 

Na mjesto intervencije dolazi vatrogasno vozilo ZG 428-TF DVD-a Paruževac sa visokotlačnim modulom.

 

Na mjesto intervencije dolazi vatrogasno vozilo za tehničke intervencije ZG DVD-a Celine.

Vatrogasnim čamcem iz područja Vukšinca dolaze vatrogasci JVP Ivanić Grad, opremljeni vatrogasnim čamcem sa branama za apsorpciju i širenje opasne mrlje.

 

Na mjesto intervencije dolazi specijalizirana tvrtka AEKS d.o.o. s autocisternom s vakuum i visokotlačnom pumpom opremljenom prema ADR-u za  potrebe sanacijskih radova te vozilom s uređajem za uklanjanje filma ugljikovodika s površine vode - skimer i ostalom potrebnom opremom za izvođenje intreventnih sanacijskih radova.

 

Na mjesto intervencije dolazi vozilo DVD-a Jastrebarsko sa vatrogascima-roniocima.

 

 

Na dojavu da se neki ljudi koji su došli u dodir sa oštečenim bačvama, žale na glavobolju, pečenje u očima i svrbež kože, članovi DVD-a Dubrava poduzimaju slijedeće:

Kako se nezna o kojoj se opasnoj tvari radi, navalna grupa oprema se kemijskim odijelima te prilazi oštečenim bačvama radi saniranja oštećenja, postavljanjem gumenih (drvenih) čepova te pretovarom bačvi na za to pripremljeno vozilo.

Utvrđuje se zona najveće opasnosti te se ona vidljivo označava.

Ozlijeđene osobe iznose se iz zone najveće opasnosti i predaju Hitnoj medicinskoj pomoći na daljnje postupanje.

 

 

 • 4.2. Postupak policije

 

Po primljenoj obavjesti o nastalom događaju na prizorište se upućuje najbliža policijska ophodnja PP Vrbovec, kako bi pomogli u nastalom događaju. Pristigavši na prizorište informiraju se o nastalom akcidentu i o dobivenim informacijama izvještavaju svoje operativno dežurstvo zatraživši dodatne snage. Stupaju u vezu sa županijskim zapovjednikom i od njega dobivaju upute da u potpunosti zatvore za promet lokalnu cestu Podlužan-Kostanj-ribnjaci, kako bi se omogučio brži tok većeg broja vatrogasnih vozila.

Preuzimaju osiguranje i nadzor nad boravkom civilnih osoba do zone sigurnosti.

Poziva se županijski centar 112 koji putem lokalnog radija, obavješćuju stanovništvo općine Dubrava, naselja Kostanj oko radnji i zabrani nepotrebnog približavanja akcidentu s opasnom tvari.

 

 

 • 5. PLAN INTERVENCIJE

 

 • 5.1. Pregled aktivnosti na vježbi

 

U vježbi će se izvoditi slijedeće aktivnosti:

Postupak s opasnom tvari:

 • a) na tlu

Brtvljenje bačvi, pretovar na drugo vozilo, spuštanje aerosoli opasne tvari uporabom raspršenog mlaza.       Voda se dobiva iz spremnika navalnog vatrogasnog vozila DVD-a Dubrava. Dopuna vode u spremnik obavlja se relejnom dobavom iz obljižnjeg ribnjaka.

 

 • b) na vodi

Postavljanje plivajučih brana i brana za apsorpciju opasnih tvari, uporabom vatrogasnog čamca a vrše ga vatrogasci JVP Ivanić Grad. Djelatnici specijalizirane i ovlaštene tvrtke AEKS d.o.o. obavljaju opservaciju mjesta akcidenta te po potrebi dodatno postavljaju PVC brane, upijajuće krpe i apsorbent. Nakon toga postavljaju uređaj AESKIM-25 za uklanjanje ugljikovodika s površine vode i usisavaju ugljikovodike u specijalnu autocisternu opremljenu prema ADR-u uz uporabu vakuum pumpe.

 

Vađenje utopljenika iz vode

         Osposobljeni i opremljeni vatrogasci VZG Jastrebarsko (vatrogasni ronioci) spuštaju se u vodu te traže utopljenika.

         Također uporabom užeta i zračnog jastuka, vade potonulu bačvu na površinu vode.

 

Spašavanje osobe iz vozila

         Spašavanje vozača osobnog vozila koje je sletjelo u kanal, te je ostao priklješten unutar vozila a vrše ga članovi DVD-a Celine

         Spašavanje se vrši razvalnim alatom (hidrauličkim škarama).

 

Uspostavljanje sigurnosnih zona:

Osiguranje zone djelovanja vatrogasnih snaga tijekom trajanja akcidenta.

Provođenje osobne zaštite svih sudionika vježbe.

 

Praćenje stanja na mjestu događaja:

Praćenje stanja na mjestu događaja uz županijskog zapovjednika prate i članovi Eko stožera Zagrebačke županije.

Preregulacija prometa, upozoravanje stanovništva na opasnost, zabrana nepotrebnog kretanja.

Izvješćivanje javnosti putem lokalnog medija.

 

 • 5.2. Meteorološki uvjeti

Pretpostavljeni meteorološki uvjeti su; brzina vjetra je 3,34 m/sec, temperature 30°C, 50% vlažnosti zraka i vrlo stabilno. Gazolin istječe brzinom od 0,25 l/sec

 

 • 5.3. Broj sudionika

S obzirom da ovaj pretpostavljeni slučaj predstavlja složenu situaciju, sa tri vrste događaja, pri kojoj je ugroženo šire područje, potrebno je žurno reagirati i pozvati veće snage te snage opremljene i osposobljene za takve događaje.

 

 

 

Akciju započinju:

DVD Dubrava:

Navalno vatrogasno vozilo:

9 vatrogasaca

DVD Zvekovac:         

            Navalno vatrogasno vozilo                  

          9 vatrogasaca

DVD Paruževac:

Kombi vozilo sa visokotlačnim modulom na prikolici

                      9 vatrogasaca

DVD Podlužan:

            Izvođenje simulacije požara otvorenog prostora

                                                                                              9 vatrogasaca

DVD Celine:

Tehničko vozilo Mercedes Atego sa alatom za razvaljivanje                                                                                                                                     5 vatrogasaca

JVP Ivanić Grad:

Zapovjedno vozilo

Kombi vozilo sa vatrogasnim čamcem                                                                                                                                                          6 vatrogasaca

 

AEKS d.o.o. Ivanić Grad specijalna autocisterna ZG 7655-AT s vakuum i visokotlačnom pumpom, pomičnom komorom i kiperom opremljena prema ADR-u

Kombi vozilo s prikolicom i uređajem AESKIM-25

                                                                                              6 djelatnika

DVD Jastrebarsko

            Navalno vozilo Mercedes Atego

                                                                                              5 vatrogasca ronioca

Hitna služba, kombi vozilo sa vozačem, liječnikom i tehničarem

                                                                                              3 djelatnika

Policija sa dva vozila i 4 djelatnika

                                                                                              4 djelatnika

 • - županijski zapovjednik Vladimir Domin
 • - koordinator vježbe Josip Novosel
 • - općinski zapovjednik Branko Kozumplik
 • - gradski zapovjednik Ivan Vragotuk
 • - zapovjednik JVP Ivanić Grad Darko Zajčić
 • - zapovjednik ronioca Igor Medvedovski
 • - stručni suradnik Mladen Vinković
 • - stručni consultant Mario Starčević
 • - odgovorna osoba za hitne intervencije tvrtke AEKS d.o.o. Zdravko Lojna
 • - članovi Eko-stožera Zagrebačke županije (11)

                                                           ________________________

                                                           UKUPNO:      85 osoba

 

 

 • 5.4. Materijalno tehnička sredstva

 

Vozila:

 • - navalna vatrogasna vozila 3 kom
 • - kombi vozila 2 kom
 • - specijalna autocisterna s vakuum i visokotlačnom pumpom, pomičnom komorom i kiperom opremljena prema ADR 1kom                         
 • - kombi vozilo s uređajem za uklanjanje ugljikovodika s vodenih površina AESKIM-25           1 kom
 • - mobilni kontejner za odlaganje i privremeno skladištenje ugljikovodika                                           1 kom
 • - tehnička vozila 1 kom
 • - transportno vozilo za prijevoz gazolina 2 kom
 • - zapovjedno vozilo 3 kom
 • - hitna pomoć 1 kom
 • - policija 2 kom
 • - terensko vozilo (DUZS) 1 kom

________________________

UKUPNO:                18 vozila

 

 

 

 

            Oprema za osobnu zaštitu:

 • - Intervencijska zaštitna odijela
 • - Izolacijski dišni aparati
 • - Kemijska odijela
 • - Zaštitne dišne maske s filterom za alkohole
 • - Radio stanice

Ostala oprema potrebna za izvođenje vježbe:

 • - posuda za izvođenje zadimljavanja, dimni ulošci
 • - vatrogasne motorne štrcaljke
 • - tlačne cijevi B, C
 • - mlaznice, kombinirane i lepezaste
 • - razdjelnice, sabirnice
 • - eksplozmetri
 • - toksimetar
 • - razvalni alat
 • - naprtnjače, metlanice, motorne pile
 • - leđni motorni uređaji za gašenje šumskih požara
 • - oprema za radove na vodi (plivajuće i upijajuće brane, upijajuće krpe, apsorbent)
 • - ronilačka oprema
 • - oprema za rad u zoni sa opasnim tvarima
 • - nosila

 

Navedenu opremu osiguravaju vatrogasne postrojbe koje sudjeluju u vježbi.

 

 

 

 

 

 

 • 5.5. Vremenski tijek vježbe

 

17:00            Početak vježbe

17:01            Na dojavu o događaju, putem sirene uzbunjuju se vatrogasci DVD-a Dubrava

17:02            Eksplozimetrom mjere zonu opasnosti te ju omeđuju zaštitnim trakama

17:05            Zapovjednik DVD-a Dubrava upoznaje sa događajem općinskog zapovjednika Branka Kozumplik

17:06            Došavši na mjesto događaja općinski zapovjednik poziva DVD Zvekovac i DVD Paruževac te obavještava županijskog zapovjednika

17:09            Dva člana DVD-a Dubrava opremaju se odijelima za potpunu zaštitu, poradi saniranja oštečenih bačvi

17:10            Navalna grupa razvlači ''C'' prugu od navalnog vozila do mjesta akcidenta

17:11            Na mjesto događaja dolazi općinski zapovjednik Branko Kozumplik

17:12            Zapovjednik DVD-a obavještava zapovjednika VZO Dubrava sa stanjem na mjestu akcidenta

17:14            Zapovjednik VZO Dubrava daje uzbunu svim općinskim postrojbama, te ujedno obavještava županijskog zapovjednika

17:15            Na požarište dolazi navalno vozilo DVD-a Zvekovec i vozilo sa visokotlačnim modulom DVD-a Paruževac

17:18            Policijske ophodnje zatvaraju cestu Kostanje-ribnjaci

17:20            Dolaskom na mjesto događaja županijski zapovjednik izdaje sljedeću zapovjed:

                     Putem županijskog centra 112 traži da se uzbune vatrogasci DVD-a Celine za intervencije u spašavanju iz vozila, vatrogasci ronioci DVD-a Jastrebarsko za spašavanje iz vode, te vatrogasci JVP Ivanić Grad i ovlaštena tvrtka AEKS d.o.o. za sanaciju vodene površine i zbrinjavanje otpada.

                     Također traži uključivanje u akciju ekipu hitne medicinske pomoći.

17:23            županijski zapovjednik o svemu obavješćuje župana Zagrebačke županije

17:24            župan Zagrebačke županije saziva članove Eko-stožera Zagrebačke županije

17:25            Članovi JVP Ivanić Grad započinju akciju radova na vodi postavljanjem plutajuće apsorbirajuće brane da sprijeće dalnje širenje opasne tvari po vodi

17.30            Djelatnici AEKS-a obavljaju opservaciju, po potrebi postavljaju dodatne PVC brane, apsorbirajuće krpe i aopsorbent, postavljaju uređaj AESKIM-25, te obavljaju usis otpada vakuum pumpom specijalne autocisterne opremljene prema ADR-u

17:35            Na mjesto događaja dolazi navalno vozilo DVD-a Jastrebarsko sa roniocima i ronilačkom opremom za spašavanje iz vode te vađenje potonule bačve s opasnom tvari

17:45            Članovi DVD-a Celine vrše spašavanje prikliještene osobe iz vozila u kanalu

17:55            Hitna medicinska pomoć sanira ozlijeđene opasnom tvari i preuzima ozlijeđenog vozača iz vozila u kanalu

17:56            županijski zapovjednik traži pomoć načelnika općine Dubrava o slanju slobodnog prijevoznog sredstva za utovar i prijevoz bačvi s opasnim tvarima

17:57            Dolazi vozilo za prijevoz bačvi  (vozilo mora biti opreemljeno ADR certifikatom)

17:59            Iskop onečišćenog tla, uzorkovanje otpada od ovlaštenog laboratorija i odvoz otpada u građevinu za obradu opasnog otpada

18.00            Odvozom bačvi i otpada završava vježba Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i Eko-stožera Zagrebačke županije

 

 

 • 5.6. Izvođenje simulacije

 

Simulacija širenja požara izvodit će se pomoću dimnih uložaka (3 reda po tri dimna uloška)

Simulacija širenja otrovnog oblaka nastalog isparavanjem opasnog medija izvodit će se pomoću dimnog uložka.

Simulaciju širenja opasne tvari (gazolina po površini vode - kreč i jestivo ulje)

Izvođače simulacije daje DVD Podlužan

 

Simulaciju gašenja požara otvorenog prostora izvode članovi vatrogasnih postrojbi VZO Dubrava, 

Simulaciju vađenja utopljenika i bačve iz vode vrše vatrogasci-ronioci VZG Jastrebarsko,

Simulaciju spašavanja vozača osobnog vozila kao i gašenje zapaljenog vozila izvode vatrogasci DVD Celine,

Simulaciju dalnjeg širenja opasne tvari na vodi izvode vatrogasci JVP Ivanić Grada, a simulaciju sanacije zagađene vodene površine te detaljnju zaštite mjesta akcidenta postavljanjem dodatnih brana, apsorbirajućih krpa i uređaja AESKIM-25 izvode djelatnici tvrtke AEKS d.o.o.,

Prijevoz bačvi izvan zone naseljenog mjesta vrši ovlaštena tvrtka za gospodarenjem opasnog otpada - AEKS Ivanić Grad,

 

Tri bačve po 200 l osigurava VZO Dubrava

Staro vozilo za rezanje osigurava DVD Celine

 

 

 

 • 6. SUSTAV RADIO VEZA

 

Tijekom izvođenja vježbe bit će korištena radio veza koju koriste vatrogasne postrojbe.

 

Radni kanal je 7, a rezervni kanal je 9.

 

Kao pozivni znakovi koriste se uobičajeni pozivni znakovi postrojbi.

 

 

 

 

 • 7. PLAN IZVEDBE PROSTORA ZA VJEŽBU I SIGURNOSNE MJERE

 

Tijekom izvođenja vježbe na području izvođenja neće se izvoditi nikakve druge aktivnosti osim onih vezanih za samu vježbu.

Zona izvođenja vježbe biti će fizički osigurana kako ne bi došlo do ometanja tijeka vježbe ili mogućih nezgoda.

Granice područja izvođenja vježbe osiguravati će djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova.

Svi sudionici vježbe moraju biti osigurani za slučaj nezgode. Zapovjednici vatrogasnih postrojbi, kao i odgovorne osobe ostalih sudionika vježbe dužni su u izvođenje vježbe uključiti samo zdravstveno sposobne i osigurane osobe.

 

 

 

 

 • 8. PLAN IZVEDBE PROSTORA ZA PROMATRAČE VJEŽBE

 

Tehnička ekipa za pripremu vježbe označit će i omeđiti prostor izvođenja vježbe.

Gostima i promatračima vježbe neće biti dozvoljeno napuštanje, za njih predviđenog prostora, zbog mogućnosti ometanja aktera vježbe tijekom izvođenja radnji.

Vježba se izvodi kao javna vježba Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i Eko stožera Zagrebačke županije.

Predstavnicima medija biti će dozvoljeno kretanje u zoni djelovanja interventnih postrojbi uz propusnicu i uočljivu oznaku PRESS.

 

 

 

 

 

 • 9. FINANCIJSKI PLAN

 

TROŠKOVI:

            Pripreme za vježbu:       1 sjednica Stožera za pripremu vježbe

                                               2 sastanka sa sudionicima vježbe

                                               Oprema, materijal, eko pjena, apsorbirajuća sredstva

                                                                                                                       19.000,00 kn

Vježba:             sredstva za vježbu: izolacioni aparati, kemijska i ronilačka odijela, razvalni uređaj,

                        Osiguranje vježbe, propagandni materijal,

Naknade: sudionicima po nalogu županijskog zapovjednika

                                                                                                                        29.000,00 kn

                                                                                                                      ____________

UKUPNO:                            48.000,00 KN

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinator vježbe:

Josip Novosel, dipl.ing.


Posjeta: 16843

Komentirajte prvi

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved