Djelovanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jastrebarsko

 

grb_dvd.jpgDobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko dobrovoljna je, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara, registrirana pri Uredu za opću upravu Zagrebačke županije. Društvo je pravna osoba i osnovano je radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva, te unapređenja zaštite od požara. Za obavljanje vatrogasne djelatnosti Društvo prema Zakonu o vatrogastvu ima vatrogasnu postrojbu.

Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i zaštitu od požara sukladno tehničkom razvoju i dostignućima nauke, tehnologije i prakse u RH i svijetu. Aktivni je či nitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u spašavanju ljudi i imovine prilikom prirodnih i drugih nepogoda i nezgoda. Društvo prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju poslova i zadataka u oblasti zaštite od požara i drugim djelatnostima u skladu sa zakonom, propisima i Statutom.

Najviše tijelo upravljanja Društvom je Skupština koju čine svi izvršni i pričuvni članovi koji su poslovno sposobni. Ostala tijela Društva su predsjednik, Upravni odbor koji se sastoji od 15 članova, Zapovjedništvo koje se sastoji od 9 članova, te Nadzorni odbor koji se sastoji od 5 članova.

Društvo je udruženo u Vatrogasnu zajednicu grada Jastrebarsko i Zagrebačke Županije, te preko njih u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko osnovano je 1889. godine ( prema nekim podacima čak 1884. godine ), djeluje na području grada Jastrebarsko ( prema potrebi i napodručju bivše općine Jastrebarsko i šire ), a sjedište mu je u Jastrebarskom, Ulica Tome Mikloušića 2a.

Uz vatrogasni pozdrav POMOZ BOG,